Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Müslümanlara Yönelik Medya Algısı: İngiliz Yazılı Basını

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.33, ss.963-976, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'nin Enerji Denklemi: TANAP ve Türk Akımı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.1, ss.185-200, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siber Güvenlik Temelinde Kritik Altyapılar ve Hazar Havzası

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.9, ss.252-259, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yükselen Güçlerin İnsani Diplomasi Anlayışları: Türkiye Örneği

VI. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

Yeni Dünya Düzeninde Yükselen Güçler: BRICS ve MINT Ülkeleri

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

Rising Powers in World Politics: The Case of Turkey

The 5th International Conference on Eurasian Politics and Society, 23 Nisan 2018

Türkiye'nin Yükselen Güçler Arasındaki Konumu: Karşılaştırmalı Bir Analiz

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017

Avrupa Kimliği'nin Oluşumunda Dinin Etkisi ve İslamofobi

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017

Turkish Russian Relations in the Context of Eurasian Energy Security

The 3rd International Conference on Eurasian Politics and Society, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Haziran 2016

The Caspian Legal Status from the Perspective Of Iran

The 2nd International Conference on Eurasian Politics and Society, Konya, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2015