Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sis İçinde Tarih: Trapezous'tan Önce

Aktüel Arkeoloji, cilt.73, ss.70-81, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Trabzon İli Protohistorik Dönem Yüzey Araştırması – 2019

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sa.45, ss.67-73, 2020 (Hakemsiz Dergi)

2017 Yılı Alaca Höyük Kazısı Çalışmaları Ön Raporu

Haberler Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, sa.44, ss.36-44, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Prehistoryası: Bir Terra İncognita Analizi

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.21, ss.9-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arslantepe 2011-2012 Yılı Kazı Sonuçları: İlk Tunç Çağı I’in Yeni Buluntuları

35. Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı, cilt.2, sa.35, ss.456-469, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Van Gölü’nün Kuzeybatısında İki Karaz Höyüğü: Giriktepe ve Çelebibağı

Arkeoloji ve Sanat, cilt.123, sa.123, ss.131-140, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Trabzon İli Protohistorik Dönem (Kalkolitik ve Tunç Çağları) Yüzey Araştırması 2018 Yılı Ön Sonuçları

37. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, Ankara, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019, cilt.2, ss.253-276

Prehistorik Dönem Kültürlerinin Tanımlanmasında Seramik Kapların Rolü

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1-10

Alaca Höyük Kalkolitik Dönem Kültürünün Samsun Bölgesi Prehistoryasındaki İzleri

IIIrd International Symposium on Tekkeköy The Black Sea in Antiquity and Tekkeköy an Ancient Settlement on the Southern Black Sea Cost, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.1

Van Gölü Havzası Prehistoryasında Çanak Çömlek Üretimi: Değişim ya da Gelişim

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2017, ss.110-123

The Red-Black Burnished Ware: A Brand New Pottery Production at the end of the 4th Millennium BC in the Upper Euphrates Valley

20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2014, ss.1

From Central to Eastern Anatolia. Changing Role and Relationships of Arslantepe and The Upper Euphrates Valley in the 4th and 3rd Millennia

Fifty Years of Excavations and Researches at Arslantepe-Malatya (Turkey), Roma, İtalya, 5 - 07 Aralık 2011, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

LATE CHALCOLITHIC ANATOLIAN FRUIT-STANDS: SIGNIFICANCE, FUNCTION AND CULTURAL INTERACTIONS

Pathways through Arslantepe. Essays in Honour of Marcella Frangipane, Francesca Balossi Restelli,Andrea Cardarelli,Gian Maria di Nocera,Linda Manzanilla,Giulio Palumbi,Holly Pittman, Editör, Sette Città, Rome, ss.85-98, 2020

The Traces of the Chalcolithic Culture of Alaca Höyük in the Coastal Settlements of the Central Black Sea Region of Turkey

Settlements and Necropoleis of the Black Sea and its Hinterland in Antiquity, Gocha R. Tsetskhladze,Sümer Atasoy, Editör, Archeopress Archaeology, Oxford, ss.157-166, 2019

Alaca Höyük İlk Tunç Çağı Mühürleri

Arkeolojiyle Geçen Yarım Asır: Sevil Gülçur Armağanı, Pınar Çaylı,Işı Demirtaş,Barış Eser, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.355-376, 2019

Karadeniz Fındığı: Prehistorik Dönemdeki Kullanımı ve Ticari Değeri

Anadolu’nun Eskiçağlarında İktisadi ve Zirai Hayat, G. Gökçek,E. Yıldırım,O. Pekşen, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.115-128, 2018

En Eski Doğu Karadenizliler

Doğu Karadeniz’de Toplumsal Yapı, Kültür ve Gündelik Hayat, M. Yavuz Alptekin, Editör, Serander, ss.7-22, 2018

Konu Başlıklarına Göre Van İçin Kaynakça

Van 2006 Kültür ve Turizm Envanteri I. Tarihsel Değerler, Kılıç S., Editör, Impres Baskı Tesisleri, İstanbul, ss.315-348, 2007

Diğer Yayınlar