Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DOES HIGH SCHOOL STUDENTS' PARENTAL INTEREST IN SPORTS MATTER IN DEVELOPING STUDENTS' PERSONAL RESPONSIBILITY, OSCTRACISM EXPERIENCE, AND RESILIENCE?

The 3th International Conference ”TRANSDISCIPLINARY RESEARCHES IN PHYSICAL THERAPY, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS NUTRITION, Romania, vol.63, no.3, pp.54

THE INVESTIGATION OF THE ROLE OF DEMOGRAPHIC AND PSYCHOLOGICAL VARIABLES IN HIGH SCHOOL STUDENTS' PERSONAL RESPONSIBILITIES.

The 3th International Conference ”TRANSDISCIPLINARY RESEARCHES IN PHYSICAL THERAPY, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS NUTRITION, Romania, vol.63, no.3, pp.45

The investigation of the role of demographic and psychological variables in high school students’ personal responsibilities

The 3th International Conference ”TRANSDISCIPLINARY RESEARCHES IN PHYSICAL THERAPY, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS NUTRITION, Romania, vol.63, no.3, pp.52

The investigation of the role of demographic and psychological variables in high school students’ personal responsibilities

The 3th International Conference ”TRANSDISCIPLINARY RESEARCHES IN PHYSICAL THERAPY, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS NUTRITION, Romania, vol.63, no.3, pp.52

DOES HIGH SCHOOL STUDENTS' PARENTAL INTEREST IN SPORTS MATTER IN DEVELOPING STUDENTS' PERSONAL RESPONSIBILITY, OSCTRACISM EXPERIENCE, AND RESILIENCE?

The 3th International Conference ”TRANSDISCIPLINARY RESEARCHES IN PHYSICAL THERAPY, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS NUTRITION, Romania, vol.63, no.3, pp.54

THE INVESTIGATION OF THE ROLE OF DEMOGRAPHIC AND PSYCHOLOGICAL VARIABLES IN HIGH SCHOOL STUDENTS' PERSONAL RESPONSIBILITIES.

The 3th International Conference ”TRANSDISCIPLINARY RESEARCHES IN PHYSICAL THERAPY, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS NUTRITION, Romania, vol.63, no.3, pp.45

Üniversite Öğrencilerinde Sportmenlik Davranışları Ve Sporcu Kimliği İlişkisinin İncelenmesi

15 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.333

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerinde Bazı Değişkenlerin Yordayıcı Rolünün İncelenmesi

Uluslararası 9. Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.78

Rekreatif Etkinlik Olarak Atmacacılık

II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.140-149

An Examination of the Perceptions of Former and Current Wrestlers From the Turkish National Wrestling Team Towards Doping Through Metaphor

FILA Scientific Commission - Scientific Congress,Held in Conjunction with the Senior World Wrestling Championships, Budapest, Hungary, 17 September 2013 - 19 September 2103, vol.3, no.2, pp.106

Analyzing Wrestlers’ Perceptions of Wrestling by Studying the Metaphors of the Athletes Who Have Wrestled for Turkish national wrestling team

FILA Scientific Commission - Scientific Congress,Held in Conjunction with the Senior World Wrestling Championships, Budapest, Hungary, 17 September 2013 - 19 September 2103, vol.3, no.2, pp.106

The Football Perceptions of the Footballers in the Professional Football Sports Clubs in Trabzon

1st Balkan Symposium in Sport Sciences, Tetova, Macedonia, 30 May - 02 June 2013, pp.166

Oyuncu algılarına göre futbol anrenörlerinin iletişim beceri düzeyleri

Uluslar arası Herkes için Spor ve Turizmi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 November 2009, vol.1, pp.40-41

Bireysel ve takım sporu antrenörlerinin liderlik davranış analizleri ve karşılaştırılması

Uluslar arası Herkes için Spor ve Turizmi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 November 2009, vol.1, pp.36-37

Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

4.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007, pp.136

Öğretmen adaylarının çeşitli değişkenler açısından internet kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi

4.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007, pp.135

Books & Book Chapters

Spor ve Sosyal Medya

in: Sosyal Medya İletişimi, Erdem TAŞDEMİR, Emre Ş. ASLAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.259-282, 2017

Metrics

Publication

59

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals