Öğr.Gör.

İLKNUR BUÇAN KIRKBİR


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Halk Sağlığı Hemşireliği

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi Ad, Türkiye

2013 - 2017

2013 - 2017

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi Ad, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Kalp Krizi Karar Destek Sistemi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi, Halk Sağlığı Hemşireliği, Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Aile Temelli Yaklaşım

Lisans

Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği

Lisans

Lisans

Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri

Lisans

Lisans

Biyoistatistik

Lisans

Lisans

Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

Lisans

Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi

Lisans

Lisans

Sağlığı Koruma ve Geliştirme

Lisans

Lisans

Kendini Tanıma ve İletişim Yönt.

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

A computer based system for predicting ongoing pregnancy after in vitro fertilization

Buçan Kırkbir İ. , Kurt B.

7. International Conference on Medical Informatics and telemedicine, Rome, İtalya, 12 - 13 Ağustos 2019, ss.1

2018

2018

Handling missing value using multiple imputation approach

BUÇAN KIRKBİR İ. , KURT B.

11. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.9-13

2017

2017

Psoriasis (Sedef) Tanısında Yardımcı Klinik Karar Destek Sistemi Modeli

Buçan Kırkbir İ. , Kurt B.

X. ULUSLARARASI KATILIMLI TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017

2017

2017

Survival and Enrichment Analyzes of Cisplatin-Based Drug Resistance-Related Genes for Non-Small Cell Lung Cancer

KURT B. , ÜNSAL S. , BUÇAN KIRKBİR İ. , TURHAN K.

10th International Symposium on HealthInformatics and Bioinformatics, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Haziran 2017

2017

2017

A Computer Aided Diagnosis System for Heart Attack Using Decision Tree

BUÇAN KIRKBİR İ. , KURT B. , TURHAN K.

10 th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, (HIBIT), 28 - 30 Haziran 2017

2017

2017

Svm Ile Tip 2 Diyabet Karar Destek Sistemi

BUÇAN KIRKBİR İ. , KURT B. , TURHAN K.

Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 Mart 2017, ss.1

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Hemşirelik Bilişimi Derneği

Üye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Şubat 2021

Şubat 2021

Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bilişimi Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yeşilçiçek Çalık K. , Buçan Kırkbir İ. , Küçük E.
Trabzon, Türkiye

Ödüller

Mart 2018

Mart 2018

3.'lük ödülü

HEMŞİRELİKTE AİLE TEMELLİ YAKLAŞIM SEMPOZYUMU 2Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

11. Tıp Bilişimi Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2017

2017

X. Uluslararası Katılımlı Tıp Bilişimi Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

10th International Symposium On Health Informatics And Bioinformatics

Katılımcı

Lefkoşa-Kıbrıs (Kktc)

2017

2017

Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Eylül 2020

Eylül 2020

IV. Klinik Nöroimmünoloji Akademisi

Seminer

Klinik Multiple Skleroz Derneği-Türkiye

Burslar

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi(Bursiyer)

TÜBİTAK