Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

  • Halk Sağlığı Hemşireliği

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma