Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Aile Temelli Yaklaşım

  • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Lisans Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri

  • Lisans Biyoistatistik

  • Lisans Halk Sağlığı Hemşireliği

  • Lisans Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi

  • Lisans Sağlığı Koruma ve Geliştirme

  • Lisans Kendini Tanıma ve İletişim Yönt.