Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A computer based system for predicting ongoing pregnancy after in vitro fertilization

7. International Conference on Medical Informatics and telemedicine, Rome, İtalya, 12 - 13 Ağustos 2019, ss.1

Handling missing value using multiple imputation approach

11. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.9-13

Psoriasis (Sedef) Tanısında Yardımcı Klinik Karar Destek Sistemi Modeli

X. ULUSLARARASI KATILIMLI TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017

Survival and Enrichment Analyzes of Cisplatin-Based Drug Resistance-Related Genes for Non-Small Cell Lung Cancer

10th International Symposium on HealthInformatics and Bioinformatics, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Haziran 2017

A Computer Aided Diagnosis System for Heart Attack Using Decision Tree

10 th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, (HIBIT), 28 - 30 Haziran 2017

Svm Ile Tip 2 Diyabet Karar Destek Sistemi

Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 Mart 2017, ss.1