Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Bitkilerle tedavi

Şurup SDÜ Sağlık Aktüel Dergisi, vol.1, pp.14-15, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hidroksi Benzoin Anologlarının Sentezi.

International Eurasian Conference On Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2020

Rational Drug Design

16th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Congress, 12 - 15 March 2020

Electroanalytical Study of a Novel Benzimidazole Derivative Compound, 2-methyl-4(7)-phenyl-1H-benzo[D]imidazole

5th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologie, 25 - 27 October 2019

Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal KardiyoOnkoloji Toplantısı

KardiyoOnkoloji’de Akılcı İlaç Kullanımı, İstanbul, Turkey, 23 November 2019

Enantioseperation of 1-(Phenyl/4-Chlorophenyl)-2-(1H-Triazole-1-yl)Ethanole Esters“

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development (DRD2019, Malatya, Turkey, 1 - 03 July 2019

Pharmacolovigilance”

15th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Congress, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2019

Rational Use of Pharmaceutical Product “What is Rational Drug Use?”

15th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Congress, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2019

Evulation of Cytotoxic Effects of 1-(2-Naphthyl)-2-(imidazol-1-yl)ethanone Oxime Ether Derivatives in Neuroblastoma Cell Line

3.International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019

Most Common Drugs and Drug Interactions in the Modern Treatment of Varicose Veins

15th International Congress of Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2019

Kanser ve Kalp hastalığı varlığında akılcı ilaç kullanımı

Balkan KardiyoOnkoloji Günleri-Kardiyoonkolojide Yenilikler, Edirne, Turkey, 21 - 22 December 2018, vol.1, no.1, pp.10-12 Sustainable Development

Yeni Bir Simetrik Bisbenzimidazol Bileşiğinin Sentezlenmesi ve Yapısının Belirlenmesi.

2.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi (2.UMEK), İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2018, vol.1, no.1, pp.12-14

Molecular Modelling Of The Anticonvulsant Activity of 1-Phenyl/1-(4-Chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)Ethanol Esters.

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 2018), Ankara, Turkey, 26 June - 29 July 2018, vol.1, no.1, pp.110-120

Pharmacovigilance

14th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Congress, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.15

What is Rational Drug Use?

14th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Congress, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.10

Kardiyolojide akılcı ilaç kullanım

Balkan KardiyoOnkoloji Günleri - Kardiyotoksisite, Edirne, Turkey, 30 November - 01 December 2017, pp.1

Synthesis and Elucidation of Structures of New Isatine Schiff Base Compounds.

. 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.10

Investigation of Reaction of Some Ester Ethoxycarbonyl Hydrazones with 1-Adamantyl Amine

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development (DRD2017),, Erzurum, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.12

Evaluation of Analgesic and Anti-inflammatory Activities of a Novel Arylalkyl Azole Compound in Mice.

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development (DRD2017),, Erzurum, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.10

Current Drugs Used in the Treatment of Chronic Venous Diseases.

6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği ve Acil Tıp Kongresi (6.KAHEKON),, Baku, Azerbaijan, 14 - 17 September 2017, pp.12

Studies on QSAR and Antifungal Activities of Some Imidazole Derivatives.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences & Technologies (ITWCCST 2017), Baku, Azerbaijan, 10 - 13 September 2017, pp.10-11

akılcı ilaç kullanımı ve farmakovijilans

Balkan KardiyoOnkoloji” zirvesi, Edirne, Turkey, 13 - 14 May 2017

Akılcı İlaç ve Farmakovijilans

Balkan KardiyoOnkoloji Zirvesi, Edirne, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.1

GREEN SYNTHESIS OF SOME NOVEL BIOACTIVE BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES

3rd International Conference on New Trends in Chemistry, Helsinki, Finland, 28 - 30 April 2017, pp.124-125

Green synthesis of some novel bioactive benzimidazole derivatives.

3rd International Conference on New Trends in Chemistry, Helsinki, Finland, 28 - 30 April 2017, pp.110-111

5 Kariyer Günleri Eczacılık

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ortak Üniversiteye Yolculuk Projesi, Turkey, 19 - 22 December 2016

An efficient synthesis of some new beznzimidazoles in mild conditions

27th European Colloquium on Heterocyclic Chemisty, Amsterdam, Netherlands, 03 July 2015 - 06 July 2016

An efficient Synthesis of some benzimdazoles in mild conditions

ECHC 2016, XXVII European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Amsterdam, Netherlands, 3 July - 06 October 2016, pp.114-115

Ortahisar İlçesi Meslekleri Tanıyorum Bilinçli Tercih Yapıyorum Ezacılık

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ortak Üniversiteye Yolculuk Projesi, Turkey, 11 April 2016

Mesleğimi Seçiyorum Eczacılık

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ortak Kariyer Günleri Projesinde, Turkey, 09 April 2015

Synthesis of some new 1-phenyl/1-(4-chlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol ester derivatives and their anticonvulsant activities

7th Drug Design and Medicinal Chemistry Congress-Drug Discovery, Boston, United States Of America, 8 - 10 May 2013, pp.1

Synthesis and Characterization of new 1-(4-chlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol esters as potential anticonvulsant and antifungal compounds

International Symposium on Drug Research & Development “From Chemistry to Medicine” & New Horizons and Job Opportunities for Young Scientists DRD 2011, Antalya, Turkey, 27 - 29 May 2011, pp.1

Studies on aliphatic esters of 1-phenyl-2-(1h-imidazol-1-yl)ethanol

International Symposium on Medicinal Chemistry VI (IMMPC-ISPC), Ankara, Turkey, 30 September - 02 October 2010, pp.1

Synthesis and Structural Elucidation of Chloroacetyl Derivatives Of 1-(2-Naphthyl)-2-(Imidazole-1-yl)Ethanol And 1-(2-Naphthyl)-2-(Imidazol/Triazol-1-yl)Ethanone Oxime

International Symposium on Drug Research & Development “From Chemistry to Medicine” & “GLP and Laboratory Safety: New Approaches” 2009, Ankara, Turkey, 4 - 07 May 2009, pp.1

Antimicrobial Activity of Some Biginelli Compounds

International Symposium on Medicinal Chemistry V, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.1

One-Pot Synthesis and Structural Elucidation of Some New Biginelli Compounds,

International Symposium on Medicinal Chemistry Research and Development 2007 (MCRD 2007, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2007, pp.1

Studies on 4-Aryl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-thione Derivatives”,

I. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 November 2006, pp.1

Molecular analysis of 6-ethyl-4-(3-methylphenyl)-5-(methoxycarbonyl)-3,4-dihydropyrimidine-2(1H)-thione

XIXth International Symposium on Medicinal Chemistry, İstanbul, Turkey, 29 August - 02 September 2006, pp.236

Studies on 4-Aryl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-thione Derivatives

International Symposium on Medicinal Chemistry Research and Development 2005 (MCRD 2005, İzmir, Turkey, 28 September - 02 October 2005, pp.1

Books & Book Chapters

Opioid Analjezikler

in: Patrick's Introduction to Medicinal Chemistry-Medisinal Kimya Giriş, Öztekin ALGÜL, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.678-703, 2021

Overview of Thiadiazole Compounds

in: Advances in Medicine and Biology, Leon V. Berhardt, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.97-132, 2021

Çocuklarda Görülen Epilepsi Türleri ve Tedavide En Çok Kullanılan Eski ve Yeni Kuşak Antiepileptik İlaçların İncelenmesi

in: Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.309-345, 2020

Overview of Benzimidazole Compound Class

in: Benzimidazole: Preparation and Applications, Aksel A. Vestergaard, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.1-26, 2020

Azol Bileşikleri, Biyolojik Aktiviteleri

in: Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Uzm. Utku Murat KALAFAT,Dr. Öğr. Üy. Meltem AKBAŞ, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.275-297, 2019

Chapter 16: Anticoagulant, Antiplatelet, and Fibrinolysis Agents-Antikoagülan, Antiplatelet ve Fibrinoliz Ajanlar

in: Essentials of Foye’s Principles of Medicinal Chemistry / Foye Medisinal Kimya Temel İlkeleri, Algül, Öztekin Bolelli, K., Editor, Ankara Nobel Tıp, pp.112-125, 2019

Tıpta Heterosiklikler

in: Hetreocyclic chemistry at a Glance/ Bir Bakışta Heterosiklik Kimya, Kahveci B., Özil M., Menteşe E. , Editor, Gazi Tıp Kitabevi, Ankara, pp.256-280, 2017

"Doğada Heterosiklikler “

in: Hetreocyclic chemistry at a Glance/ Bir Bakışta Heterosiklik Kimya, Kahveci B., Özil M., Menteşe E. , Editor, Gazi Tıp Kitabevi, Ankara, pp.120-130, 2017

Expert Reports

Bir serbest eczane sözleşme feshi ve para cezası konusunda

2. Asliye Hukuk mahkemesi tarafından, pp.15, Trabzon, 2015

Bir serbest eczane sözleşme feshi konusunda

2. Asliye Hukuk mahkemesi tarafından, pp.15, Trabzon, 2014

bir serbest eczane sözleşme feshi konusunda

2. Asliye Hukuk mahkemesi tarafından, pp.25, Trabzon, 2014

Bir serbest eczane sözleşme cezası konusunda

2. Asliye Hukuk mahkemesi, pp.25, Trabzon, 2013

Bir serbest eczane sözleşme cezası konusunda

2. Asliye Hukuk mahkemesi, pp.30, Trabzon, 2013