Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Journal of Academic Research in Nursing, vol.6, no.2, pp.309-316, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of One-to-One Education on Nursing Student’xxs Realizing and Repeating Practices

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.1, pp.241-249, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Authentic Leadership in Nursing

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.6, pp.55-63, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.16, no.3, pp.198-204, 2019 (Other Refereed National Journals)

Geçici Göç Yaşayan Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Kavramı Algılarının Belirlenmesi

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.23-32, 2018 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of Authentic Ledership Levels of Nurse Managers

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.254-264, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Student Centered Effective Learning Strategies in Clinical Practices in Nursing Education

New Trends and Issues Proceeding on Humanities and Social Sciences, vol.4, no.2, pp.317-323, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelikte Hizmetkâr Liderlik

IV.Uluslararası Kültür Sempozyunları: Uluslararası Sağlık toplum ve Kültür Sempozyumu, 7 - 10 March 2019

Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeylerinin Değerlendirilmesi

First International Congress On Nursing And Innovation, 14 - 15 December 2018, pp.542

ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS OF NURSES

2nd INTERNATIONAL CONGRESS On NURSING, 13 - 15 April 2018, pp.86

AUTHENTIC LEADERSHIP IN NURSING

2nd INTERNATIONAL CONGRESS On NURSING, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.85

Evaluation of Authentic Leadership Levels of Nurse Managers

FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017, pp.32

Determination Of Self-Esteem Levels Of Nursing Who Temporarily Migrated

FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017, pp.31

Kültür göç ilişkisi ve hemşirelik

2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 23 - 25 September 2016

Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğini Seçmelerini Etkileyen Etmenler

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.222-223