Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadın Tacizlerine Yönelik Bir Tutum Araştırması (Trabzon İli Örneği)

III. International Social Sciences and HumanitiesBerlin Conference, 2 - 05 May 2019

TRABZON HALKININ FARKLI İNANCA SAHİP KİŞİLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISI

II. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018, pp.47

TÜRK İSLAM MEDENİYETLERİNDEN GÜNÜMÜZE MÜZİKLE TEDAVİ YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

II. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018, pp.38

Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme: Trabzon Örneği

IARSP Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.33

Dokuzuncu Sinif Öğrencilerinin Alan Seçiminde Etkili Faktörler ve Kararsizlik (Trabzon İli Örneği)

IARSP Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.59

Ergenlik Dönemindeki Gençlerde Şiddet Eğilimi ve Alınabilecek Karşı Tedbirler

IV AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Berlin, Germany, 19 - 22 May 2016, pp.35

Books & Book Chapters

İlk ve Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

in: Toplumsal Değişimin Eğitim, Mimari, Edebiyat ve Kadın Hayatına Etkileri, Leyla Aydemir, Editor, Dora Yayıncılık, pp.57-75, 2019

Role and Importance of Family in Child Sexual Neglect and Abuse in the Context of Ecological System Approach

in: Evaluation of Social Changes and Historical Events Based On Health, Economy and Communication in a Globalizing World, Leyla Aydemir, Editor, Dora Yayıncılık, pp.1-24, 2019

Trabzon’da Sokakta Çalışan Çocukların Çalışma Nedenleri ve Koşullarına İlişkin Betimleyici Bir Araştırma

in: İnsan Bilimleri Araştırmaları, Leyla Aydemir, Editor, DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Bursa, pp.209-234, 2018

Measurement of Knowledge Level of Patients Regarding Patient Rights

in: Applied Social Science Researchs, Leyla Aydemir, Editor, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, pp.121-144, 2018

Trabzon’da Yaşanan Diplomalı İşsizliğin Aile Yaşantısı Üzerine Etkilerine Yönelik Betimleyici Bir Araştırma

in: Doğu Karadeniz’de Toplumsal Yapı Kültür ve Gündelik Hayat, , Editor, Serander Yayınları, Trabzon, pp.253-269, 2018

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulmaya Yönelik Umutsuzluk Düzeylerinin Ölçülmesi

in: İnsan Bilimleri Araştırmaları, Leyla Aydemir, Editor, DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Bursa, pp.69-96, 2018

Other Publications

Metrics

Publication

26

Project

1

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals