Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kadın Takipçilerin Gözünden Instagram Annelerine Yönelik Bir Değerlendirme

International Journal of Social And Humanities Sciences, vol.4, no.1, pp.41-54, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın Tacizlerine Yönelik Bir Tutum Araştırması

International Journal of Social And Humanities Sciences, vol.3, no.1, pp.199-216, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.5, pp.713-723, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çocuğa Yönelik Cinsel Şiddetin Engellenmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerin Görev ve Sorumlukları

Eğitime Bakış Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, vol.14, no.42, pp.53-59, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Eğitim Örgütlerinde İletişim: İlköğretimde Metaforik Analiz

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.11, no.21, pp.145-161, 2018 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimindeki Kararsızlıklarına Etki Eden Faktörler (Trabzon Örneği)

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.10, pp.651-664, 2017 (Other Refereed National Journals)

TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ’NDE YERLİ HALKIN ŞİDDET ALGISI VE YAŞANAN ŞİDDET GERÇEKLİĞİNE İLİŞKİN SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.11, no.22, pp.139-160, 2017 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Tendency to Violence of Young People in their Adolescence Period and Precautions to be Taken

Journal of Social and Administrative Sciences, vol.3, pp.281-288, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sexual Freedom and Statue of Women in Turkish Society (Berlin Sample)

Journal of Life Economics, vol.2, pp.9-16, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Quantitative Research Based Upon the Identifical Development of the People with Turkish Origins who Live in Germany (Example of Berlin)

Journal of Social and Administrative Sciences, vol.2, pp.35-45, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadın Tacizlerine Yönelik Bir Tutum Araştırması (Trabzon İli Örneği)

III. International Social Sciences and HumanitiesBerlin Conference, 2 - 05 May 2019

TRABZON HALKININ FARKLI İNANCA SAHİP KİŞİLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISI

II. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018, pp.47

TÜRK İSLAM MEDENİYETLERİNDEN GÜNÜMÜZE MÜZİKLE TEDAVİ YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

II. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018, pp.38

Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme: Trabzon Örneği

IARSP Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.33

Dokuzuncu Sinif Öğrencilerinin Alan Seçiminde Etkili Faktörler ve Kararsizlik (Trabzon İli Örneği)

IARSP Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.59

Ergenlik Dönemindeki Gençlerde Şiddet Eğilimi ve Alınabilecek Karşı Tedbirler

IV AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Berlin, Germany, 19 - 22 May 2016, pp.35

Books & Book Chapters

İlk ve Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

in: Toplumsal Değişimin Eğitim, Mimari, Edebiyat ve Kadın Hayatına Etkileri, Leyla Aydemir, Editor, Dora Yayıncılık, pp.57-75, 2019

Role and Importance of Family in Child Sexual Neglect and Abuse in the Context of Ecological System Approach

in: Evaluation of Social Changes and Historical Events Based On Health, Economy and Communication in a Globalizing World, Leyla Aydemir, Editor, Dora Yayıncılık, pp.1-24, 2019

Trabzon’da Sokakta Çalışan Çocukların Çalışma Nedenleri ve Koşullarına İlişkin Betimleyici Bir Araştırma

in: İnsan Bilimleri Araştırmaları, Leyla Aydemir, Editor, DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Bursa, pp.209-234, 2018

Measurement of Knowledge Level of Patients Regarding Patient Rights

in: Applied Social Science Researchs, Leyla Aydemir, Editor, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, pp.121-144, 2018

Trabzon’da Yaşanan Diplomalı İşsizliğin Aile Yaşantısı Üzerine Etkilerine Yönelik Betimleyici Bir Araştırma

in: Doğu Karadeniz’de Toplumsal Yapı Kültür ve Gündelik Hayat, , Editor, Serander Yayınları, Trabzon, pp.253-269, 2018

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulmaya Yönelik Umutsuzluk Düzeylerinin Ölçülmesi

in: İnsan Bilimleri Araştırmaları, Leyla Aydemir, Editor, DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Bursa, pp.69-96, 2018

Other Publications