Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Turizm ve Karbondioksit Salımı Arasındaki İlişki: Rals-Engle ve Granger Eşbütünleşme Yaklaşımı

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.30, no.3, pp.221-230, 2019 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ: EGARCH MODELLEMESİNDEN KANIT

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.475-486, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de Turizm ve Ticari Açıklık Arasındaki İlişki Toda ve Yamamoto Nedensellik Yaklaşımı

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.1, pp.59-70, 2016 (International Refereed University Journal)

Türkiye'de Sağlık ve Verimlilik Arasındaki İlişki: Nedensellik Analizi

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.10, pp.56-67, 2015 (International Refereed University Journal)

Türkiye'de Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Toplam Faktör Verimliliği İlişkisi:Toda-Yamamoto Nedensellik Yaklaşımı

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.272-282, 2015 (International Refereed University Journal)

The Impact of External Debt on Economic Growth in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach

PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.11, no.1, pp.65-87, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

TÜRKİYE’DE TASARRUF VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, no.10, pp.77-92, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Causality Relationships Between FDI and R&D in European Union

Journal of Economic and Social Development, vol.1, no.1, pp.106-114, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between R&D and Patent: A Panel Data Analysis

International Research Journal of Finance and Economics, no.105, pp.38-46, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bölgeselleşme ve Ticaret Akımları: Literatür Incelemesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.22, pp.84-110, 2011 (National Refreed University Journal)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.25, no.2, pp.207-224, 2011 (International Refereed University Journal)

Bölgeselleşme ve Ticaret Akımları Literatür İncelemesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ar&Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.5, no.2, pp.27-34, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kamu Büyüklüğü ve Kişi Başına Gelir Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (1968-2005)

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.47, no.541, pp.61-70, 2010 (Other Refereed National Journals)

İhracatta Ülke Çeşitliliğinin Toplam İhracat Ve Hasıla Üzerine Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik Testleri (1980-2007)

AKDENİZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, pp.66-85, 2010 (International Refereed University Journal)

Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.5, no.1, pp.29-40, 2010 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Katılım ve Mevduat Bankaları Kobi Kredilerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.144-145 Sustainable Development

Katılım ve Mevduat Bankaları KOBİ Kredilerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

18. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1 Sustainable Development

Bankalarda Faiz Dışı Gelir ve Finansal Performans İlişkisi: Panel Veri Analizi Uygulaması

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

Panel Veri İle İç Göç Akımlarının Analizi: Türkiye Örneği

International Congress of Management, Economy and Policy, 26 - 27 November 2016, pp.377-378 Sustainable Development

Linder Hipotezi Türkiye'nin Turizm Akımlarında Geçerli Midir ?: Çekim Modeli Analizi

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.778-789

Sektörel Enerji Tüketimi ve Verimlilik İlişkisi Türkiye İçin Nedensellik Analizi

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.767-777 Sustainable Development

Turizm ve CO2 Emisyonu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

International Multidisciplinary Conference, Antalya, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.795-803

Ekonomik Büyüme ve Turizm Arasındaki İlişki Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

International Multidisciplinary Conference, Antalya, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.184-193 Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND TRADE OPENNESS IN TURKEY: TODA AND YAMAMOTO CAUSALITY APPROACH

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.424

The Relationship between Tourism and Trade Openness in Turkey: Toda and Yamamoto Causality A

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.424

Telafi Hipotezi Türkiye İçin Geçerli midir?

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.437-444

The impacts of CO2 emissions and renewable energy consumption on economic growth in Turkey: an ARDL cointegration approach

Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference, Mykonos, Greece, 14 - 18 June 2015, pp.549-555 Sustainable Development

The Causality Relationships Between FDI and R&D in European Union

Economic and Social Development 2nd International Scientific Conference, Paris, France, 05 April 2013, pp.843-850

The Causality Relationships Between FDI and R&D in European Union

Economic and Social Development 2nd International Scientific Conference, Paris, France, 05 April 2013, pp.843-850

The Relationship Between R&D and Patent: A Panel Data Analysis

WEI International Eurasian Academic Conference, Antalya, Turkey, 14 - 16 January 2013, pp.130-135

The Relationship Between R&D and Patent A Panel Data Analysis

WEI International Eurasian Academic Conference, Antalya, Turkey, 13 - 16 January 2013, pp.130-135

THE CAUSALITY RELATIONSHIPS BETWEEN FDI AND R&D IN EUROPEAN UNION

2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Paris, France, 05 April 2013, pp.843-850 Sustainable Development identifier

Doğal Kaynakların Laneti Seçilmiş Petrol İhracatçısı Ülkeler Üzerine Panel Nedensellik Analizleri 1980 2009

I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012, pp.1-12 Sustainable Development

Doğal Kaynakların Laneti: Seçilmiş Petrol İhracatçısı Ülkeler Üzerine Panel Nedensellik Analizi (1980-2009)

I. Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Araştırmalar Konferansı, Bursa, Turkey, 17 - 20 June 2012, pp.1-11 Sustainable Development

The Relationship between Government Investments and Firm Agglomerations at TR21 Sub-Region: Panel Causality Analysis

Uluslararası II. Trakya Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 October 2010, pp.29-38

ARGE Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Panel Veri Analizi

8. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2010, pp.23-30 Sustainable Development

Bilgi Yayılmaları ve Beşeri Sermaye İlişkisi: Türkiye’nin İlleri Üzerine Panel Nedensellik Analizlleri

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 07 October 2010 - 09 October 2009, pp.1-8

Bilgi Yayılmaları ve Beşeri Sermaye İlişkisi: Türkiye’nin İlleri Üzerine Panel Nedensellik Analizlleri

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 07 October 2010 - 09 October 2009, pp.1-8

TR21 Alt Bölgesinde Kamu Yatırımları ile Firma Yığılması Arasındaki İlişki: Panel Nedensellik Analizi

Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 1 - 02 October 2010, pp.1-12

Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi

7. Bilgi Ekonomi ve ,Yönetim Uluslararası Kongresi, Yalova, Turkey, 30 October - 01 November 2009, pp.48-60 Sustainable Development

Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi

7. Bilgi Ekonomi ve ,Yönetim Uluslararası Kongresi, Yalova, Turkey, 30 - 31 October 2009, pp.48-60 Sustainable Development

2001 Krizi Sonrası Türkiye de Hisse Senetleri ve Döviz Kuru İlişkisi

Üçüncü Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Giresun, Turkey, 26 - 27 June 2008, pp.256-262

2001 Krizi Sonrası Türkiye’de Hisse Senetleri Fiyatları ve Döviz Kuru İlişkisi

The Tihrd Business and Economy International Workshop, Giresun, Turkey, 2 - 05 June 2008, pp.256-262

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı

İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Giresun, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.129-144

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı

İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Giresun, Turkey, 11 - 13 May 2007, pp.129-144

Books & Book Chapters

The Effects of Investment, Energy Imports and Real Effective Exchange Rate on Current Account Balance: The Case of Fragile-5 Countries

in: Theoretical and Empirical Perspectives on Economic and Financial Issues, KARABULUT, ŞAHİN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.375-389, 2021

Sustainability of Current Account Deficit: The Turkish Case

in: Theoretical and Empirical Perspectives on Economic and Financial Issues, KARABULUT, ŞAHİN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.65-88, 2021

Investigating the Validity of Pollution Haven Hypothesis For Turkey For the Era of 1970-2016

in: Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, ERTEKİN, İrfan; DİKER, Oğuz; URAL, Elif, Editor, GECE PUBLISHING, Ankara, pp.379-395, 2021

Does FDI Entry Type Differ in Terms of the CO2 Emissions: An Empirical Analysis of Greenfield FDI

in: New Perspectives and Research In Social Sciences, SARIALİOĞLU HAYALİ, AYÇA, Editor, Lambert Academic Publishing, pp.33-55, 2021

Türkiye’de İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Rals-Engle ve Granger Eşbütünleşme Yaklaşımı

in: DÜNDEN BUGÜNE EKONOMİ YAZILARI III, GÖZEN Mehmet Çağrı, Soylu Özgür Bayram, Editor, Umuttepe Yayınları, pp.78-83, 2019

Düşük, Orta ve Yüksek Gelirli Ülkelerde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi

in: İktisat Seçme Yazılar 2019, Karış Çiğdem, Gözen Mehmet Çağrı, Editor, Celepler Matbaacılık Basım Yayın ve Dağıtım, pp.93-116, 2019

Linder Hipotezi Türkiye’nin Turizm Akımlarında Geçerli midir?: Çekim Modeli Analizi

in: İktisat Seçme Yazılar, Havvanur Feyza Erdem ve Aykut Başoğlu, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.337-355, 2018

The Relationship between Fiscal Devaluation and Foreign Trade in Turkey: A Toda and Yamamoto Causality Approach

in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences Volume 2, Yilmaz Rasim, Editor, Peter Lang, pp.183-193, 2018

The Relationship between Fiscal Devaluation and Foreign Trade in Turkey: A Toda and Yamamoto Causality Approach

in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences Volume 2, Rasim Yilmaz and Günther Löschnigg, Editor, Peter Lang, pp.183-193, 2018