Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Türkiye'den Avrupa'ya İşgücü Göçü Avrupa Birliğinde Sendikalar

 • Lisans Avrupa Birliği Kurumları

 • Lisans Sosyal Politika

 • Lisans Çalışma İlişkileri Tarihi

 • Lisans Hukuk Sosyolojisi

 • Lisans Türkiye'nin Toplumsal ve Sosyal Yapısı

 • Lisans Türk Diasporası

 • Yüksek Lisans Türkiye'nin Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Avrupa Birliği'nde Türkiye Tartışmaları

 • Lisans Hukuk Felsefesi

 • Lisans Uluslararası İlişkiler

 • Lisans Küreselleşme ve Kültürel Değişim

 • Lisans Avrupa Birliği Kurumları