Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Director of Vocational School

  Karadeniz Technical University, Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu

Courses

 • Postgraduate Türkiye'den Avrupa'ya İşgücü Göçü Avrupa Birliğinde Sendikalar

 • Undergraduate Avrupa Birliği Kurumları

 • Undergraduate Sosyal Politika

 • Undergraduate Çalışma İlişkileri Tarihi

 • Undergraduate Hukuk Sosyolojisi

 • Undergraduate Türkiye'nin Toplumsal ve Sosyal Yapısı

 • Undergraduate Türk Diasporası

 • Postgraduate Türkiye'nin Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Avrupa Birliği'nde Türkiye Tartışmaları

 • Undergraduate Hukuk Felsefesi

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler

 • Undergraduate Küreselleşme ve Kültürel Değişim

 • Undergraduate Avrupa Birliği Kurumları