Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum-Tercan Eski Rus Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması

Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Erzurum Vilayetinde 1904 Yılında Yapılan Kagir Köprüler ve Bu Köprülerden Oluşan Özel Saray Albümü

Yaşar Erdemir’e Armağan-SANAT TARİHİ YAZILARI, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Bağdat Demiryolu Mimarisi (Hochbauten der Bagdadbahn)

Verlag Dr. Kovaç, pp.217-223, 2016 (Non-Refreed Journal)

Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı Ve Mimari Yapılanması (II) Mimari Eserler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of International Social Research, vol.7, no.33, pp.568-582, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı Ve Mimari Yapılanması (II) Yol Yapıları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of International Social Research, vol.7, no.33, pp.557-567, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sürmene-Gültepe Köyü Yukarı Kefeli Mahallesi Camii Ve Şadırvanı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.31, pp.488-515, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bereket Zade Çeşmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.25, pp.559-570, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.29, no.1, pp.293-312, 2012 (National Refreed University Journal)

Ein preußischer Baumeister in Osmanischem Dienst: August Carl Friedrich Jasmund

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, no.1, pp.235-252, 2009 (National Refreed University Journal)

Oslu Müderris Hacı Hasan Efendi Ve Onun Manevi Etki Alanında Oluşan Mimari Yapılaşma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.7, pp.263-305, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğu Karadeniz Köy Camilerinde Bezeme Anlayışı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.7, pp.306-322, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

August Carl Friedrich Jasmund ve Mimari Faaliyetleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.21, pp.187-209, 2008 (National Refreed University Journal)

Berlin’de Türk-İslam Mimarisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.14, pp.87-93, 2008 (National Refreed University Journal)

Mimar August Jasmund Hakkında Bilmediklerimiz

Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi, no.13, pp.183-207, 2004 (National Refreed University Journal)

Kendi Portrelerinden Birkaç Örnekle Otto DİX

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.3, pp.57-66, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

I. Dünya Savaşı Sırasında “Zentralblatt der Bauverwaltung” Adlı alman Yapı Dergisinde Çıkan Türk Mimarisiyle İlgili Yazılar Hakkında Bir Değerlendirme

23. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 6-8 Kasım 2019, Edirne, Turkey, 6 - 08 November 2019

XX. Yüzyıl Başında Osmanlı Devleti’nin Anadolu Vilayetlerinde Başlattığı Yol ve Köprü Yapım İşleri (1908-1918) İle Bu İşlerde Görevlendirilen Alman Mimar ve Mühendisler

22. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 24-26 Ekim 2018, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2018

Osmanlı’nın Trabzon Limanını İnşa Gayretleri ve Hazırlanan Projeler

CİEPO 22, Trabzon, Turkey, 4 - 08 October 2016, vol.2, pp.275-290

Kanuni Devrinde Trabzon İçkale’de (Yukarı Hisar) Yapılan Sur Duvarı Yenilemesi ve Düşündürdükleri

l. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24 - 26 Nisan 2018, Trabzon-Türkiye., Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018

Erzurum Vilayetinde 1904 Yılında Yapılan Kâgir Köprüler ve Bu Köprülerden Oluşan Özel Saray Albümü

21.Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu-Antalya, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2017

Topkapı Sarayı Müzesi’nde Bulunan İmzasız Bir Grup Seri Padişah Portresi Hakkında Bir Ön Değerlendirme

XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 2-5 Kasım 2016. Sakarya, Sakarya, Turkey, 2 - 05 November 2016

Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması (III)

Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 22-25 Ekim 2014, Aydın, Turkey, 22 October - 25 September 2014

Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması

XVII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 05 October 2013, pp.1

Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması (II)

XVII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 2 - 05 October 2013

Trabzon-Gümüşhane Arasında Mevsimlik Bir Kervan Yolu ve Yol Yapıları

XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.855-867

Cumhuriyet Döneminde (1932-1936) Hermann Jansen’in Bazı Anadolu Kentleri İçin Yaptığı Konut Tasarımları ve Denizli Örneği

XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Denizli, Turkey, 14 - 16 October 2009, pp.693-705

Bozcaada (Tenedos) Araştırmaları 2008

27. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Denizli, Turkey, 25 - 30 May 2009, vol.2, pp.239-254

Wilhelm Löffler’in Çanakkale Savaşları Anısına Tasarladığı Abide

XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2008, pp.4-14

Karadeniz Köy Camilerinde Bezeme Anlayışı

Uluslararası Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Giresun, Turkey, 9 - 11 October 2008, pp.282-294

Transkafkasya'da Üç Kervansaray/Han

Selçuklu Çağında Mimarlık Sempozyumu ve Sergisi, Konya, Turkey, 15 - 17 November 2007, pp.134-148

Trabzon Tarihi Kent Mirasından Bir Grup Yapının Cephe Tasarımları Üzerine

XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 18 October 2007, pp.427-441

Turkish-Islamic Architecture in Berlin

13. International Congres of Tukish Art (ICTA), Budapeşte, Hungary, 3 - 08 September 2007, pp.1

Large Railway Station Buildings in Ottoman Geography: From Rumeli to Hidjaz

XI. International Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA), Oxford, United Kingdom, 24 - 29 April 2007, pp.431-438

Mimar A. C. F. Jasmund ve Eserlerine Genel Bir Bakış

X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 3 - 06 May 2006, pp.825-844

Books & Book Chapters

Erzurum Vilayetinde 1904 Yılında Yapılan Kagir Köprüler ve Bu Köprülerden Oluşan Özel Saray Albümü

in: Yaşar Erdemir’e Armağan-SANAT TARİHİ YAZILARI, Osman Kunduracı-Ahmet Yavuzyılmaz, Editor, L-T Literatürk, Konya, pp.637-654, 2019

Bağdat Demiryolu Mimarisi (Hochbauten der Bagdadbahn)

in: Die Bagdadbahn-Ein Umriss deutsch-türkischer Beziehungen Gesammelte Beiträge, M. Florian Hertsch/Mutlu Er, Editor, Verlag Dr. Kovaç, Hamburg, pp.217-223, 2016

Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum-Tercan Eski Rus Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması

in: Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı , Hasan Kasapoğlu-Mehmet Ali Yılmaz, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.1-638, 2014

Anadolu-Bağdat Demiryollarının Yapımında Görev Alan Mimar ve Mühendisler

in: Uluçam Armağanı, Uluçam A, Editor, Uyum Ajans, Ankara, pp.299-311, 2008

Osmanlı'da Alman Mimarlar ve Eserleri

in: Türkler C.15, Güzel H.C , Çiçek K , Koca S, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.400-401, 2002