Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life & Sport,

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2018 The Role of Propolis in the Treatment of Helicobacter pylori

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 2018 Karaçalı balı (Paliurus-spina christi Mil) Üzerine Bir Araştırma: Fizikokimyasal, antioksidan ve fenolik bileşenleri

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2017 The effect of Mad Honey (R. ponticum) on Oxidant-Antioxidant Balance of Wounds Tissues in Streptozocin-Induced Diabetic Rats

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2017 Characteristic Properties of Thistle Honey from Turkey

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2017 The Effect of Mad Honey on Dorsal Wounds of Diabetic Rats

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2017 Atherogenic Indexes of Plasma in Clinical Presentation of Coronary Artery Disease and Severity

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2017 Koroner Arter Hastalığını ve Şiddetini Klinik Gösterimde Plazma Aterojenik indeksler

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2017 Koroner Arter Hastalarında LDL Alt Fraksiyonlarının SORT1 Gen Ekspresyonu İle İlişkisi

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2017 Deli balın (R. ponticum) Streptozosin ile Uyarılmış Diyabetik Sıçanların Yara Dokularında Anti-inflamatuar Etkilerinin Araştırılması

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2017 EFFECT OF SORTILIN GEN EXPRESSION ON LDL SUBFRACTIONS AND SEVERITY OF CORONARY ARTERY DISEASE

  Attendee

  Czech Republic

 • 2015 Marmaris Apiterapi Sempozyumu

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 2015 7.Ulusal Biyokimya kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2014 ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ

  Attendee

  mUĞLA, Turkey

 • 2013 V. Marmara Arıcılık Kongresi

  Attendee

  BUrsa, Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 187

h-index (WOS): 5