Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’xxde Engelli Bireylerin İstihdamında Kota Uygulaması ve Bir Model Önerisi

4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.474-489

Geçmişten Günümüze İşsizliğin Seyri: İşsizlikle Mücadelede Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

2.Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Moldova, 4 - 07 August 2018, pp.96-116

Türkiye’de Çocuk İşçiliği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, Kyyiv, Ukraine, 10 - 12 August 2018, pp.519-525 Creative Commons License Sustainable Development

Cinsiyete Dayalı Ücret Eşitsizliği: AB Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması

Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, Odessa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, pp.139-149

Türkiye’de Çocuk İşçiliği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, 10 - 12 August 2018 Sustainable Development

Türkiye’xxde işsizlikle Mücadelede Uygulanan Pasif İşgücü Piyasası Politikalarının Değerlendirilmesi

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.1178-1188 Sustainable Development

AB’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Meydana Gelen İş Kazalarının AB Ülkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017

Türkiye’de Engelliler ve İstihdam Sorunu

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.56 Sustainable Development

İslami Perspektiften Endüstri İlişkilerine Bir Bakış

17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 June 2016, vol.30, pp.1031-1046 identifier

Books & Book Chapters

ENGELLİLERİN GİRESUN EKONOMİSİNE KATKISI

in: GİRESUN EKONOMİSİ, DEMİRTAŞ Işıl, GENÇ Kurtuluş Yılmaz, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.115-128, 2022

Çalışma Yaşamında Engelliler

in: Çalışma Yaşamında Özel Gruplar, Salih Dursun, Serpil Aytaç, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.215-280, 2019

Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik: İşsizlikle Mücadelede İşgücü Piyasası Politikaları

in: Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Sosyal Politikalar, Mustafa Şen,Güven Murat, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.133-207, 2019

Türkiye’de Sosyal Politikanın Tarafları

in: Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Sosyal Politikalar, Mustafa Şen,Güven Murat, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.87-132, 2019

Çalışma Yaşamında Engelliler

in: Çalışma Yaşamında Özel Gruplar, Salih Dursun, Serpil Aytaç, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.211-276, 2017

Metrics

Publication

33

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

3

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals