Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Utilization potential of waste wood subjected to insect and fungi degradation for particleboard manufacturing

EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND WOOD PRODUCTS, vol.76, no.2, pp.759-766, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Utilization Potential of Waste Wood Subjected to Insect and Fungi Degradation for Particleboard Manufacturing

EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND WOOD PRODUCTS, vol.76, no.2, pp.759-766, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Effect of altitude and aspect on various wood properties of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) wood

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.40, no.3, pp.397-406, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An FT-IR study of the changes in chemical composition of bamboo degraded by brown-rot fungi

INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, vol.85, pp.131-138, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of accelerated aging on some physical and mechanical properties of bamboo

WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.46, no.5, pp.905-918, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Material-form relationship in traditional residential architecture and its effects on facades

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, no.18, pp.2806-2822, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Suitability of kiwi (Actinidia sinensis Planch.) prunings for particleboard manufacturing

INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, vol.17, no.1, pp.39-46, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Some Properties of Fiberboards Manufactured With Ash (Fraxinus excelsior L.) Sawdust

PRO LIGNO, vol.17, no.13, pp.236-241, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bina içi iklim koşullarında verniklenmiş bazı ağaç türü odunları rutubet miktarının değişimi

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.192-200, 2017 (International Refereed University Journal)

Bina içi iklim koşullarında verniklenmiş bazı ağaç türü odunları rutubet miktarının değişimi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.192-200, 2017 (National Refreed University Journal)

Ökse otu (Viscum Album L.)’xxnun sarıçam odununun bazı Mekanik özelliklerine etkisi

Research Journal of agricultural Sciences, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bina İçi İklim Koşullarında Verniklenmiş Bazı Ağaç Türü Odunları Rutubet Miktarının Değişimi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.192-200, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekolojik faktörlerin odun özellikleri üzerine etkisi

ormancılık dergisi, no.10, pp.84-96, 2014 (Other Refereed National Journals)

Denizden Yükseklik ve Bakının Doğu Kayını nın Fagus orientalis Lipsky Odun Su İlişkileri Üzerine Etkis

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, pp.180-190, 2013 (Other Refereed National Journals)

Influence of steaming on the some physical properties of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis dehn.) wood

artvin çoruh üniversitesi orman fak dergisi, no.12, pp.49-56, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orman Yangınlarının Kızılçam (Pinus Brutia Ten.) Odununun Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, vol.8, no.1, pp.55-69, 2008 (Other Refereed National Journals)

Trabzon Yeşilbük Yöresinde Yetiştirilmiş Monteri çamı Pinus radiata D Don Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri

Batı akdeniz Ormancılık araştırma dergisi, no.9, pp.109-122, 2008 (Other Refereed National Journals)

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Orman Depoları Özellikleri ve Depolama Sırasında Ürünlerde Meydana Gelen Kayıpların Değerlendirilmesi

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Araştırma Dergisi, vol.316, no.28, pp.32-41, 2006 (Other Refereed National Journals)

Douglas Göknarı Odununun Yongalevha Üretimi İçin Uygunluğunun Belirlenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.17-23, 2002 (National Refreed University Journal)

Douglas Göknarı (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) Odununun Yonga Levha Üretimi İçin Uygunluğunun Belirlenmesi

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.17-24, 2002 (National Refreed University Journal)

Maçka Çatak Bölgesi Anadolu Kestanesi Odununun Bazı Mekanik Özellikleri

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.87-95, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karaağaç Odununun Ulmus glabra odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikler

güneydoğu ormancılık araştırma dergisi, no.4, pp.103-115, 2002 (Other Refereed National Journals)

Maçka Çatak Bölgesi Anadolu Kestanesi Castanea sativa Mill Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri

Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin orman Fakültesi Dergisi,, no.1, pp.63-71, 2002 (Other Refereed National Journals)

Rize Çayeli Bölgesi Kızılağaç Alnus glutinosa subsp Barbata C A Mey Yalt Odununun Mekanik Özellikle

pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.2, no.4, pp.641-647, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğu Kayını (Fagus Orientalis Link) Odunununun Çeşitli Emprenye/ Difüzyon Sürelerinde Taş Suyu Emprenyesi ve Bazı Teknolojik Özellikler

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, vol.4, pp.529-532

Some Technological Properties of Oriental Beech (Fagus Orientalis Lipsky.) Wood Grown in Ayancık/Sinop Region in Turkey

International Forest Products Congress (ORENKO), Trabzon, Turkey, 26 - 29 September 2018, pp.986-993

Effect of Heat Treatment on the Surface Characteristics of Bamboo (Phyllostachys bambusoides)

THE INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS CONGRESS, Trabzon, Turkey, 26 - 29 September 2018

Dye Of Waste Tae Extract Wıth Mordant-Varnısh And The Effect Of Color Changes On Wood

1st International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies, 11 - 13 April 2018

Natural Dye With Ecological System And Some Phsıcal Properties

1st International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies, 11 - 13 April 2018

Basınç Direnci Değişiminde Barit Emprenyesi

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 12 - 13 May 2017

Some properties of fiberboards manufactured with Ash(Fraxinus excelsior L.) sawdust

11th International Conference “Wood Science and Engineering in the Third Millennium” ICWSE 2017, Brasov, Romania, 2 - 04 November 2017

BASINÇ DİRENCİ DEĞİŞİMİNDE BARİT EMPRENYESİ

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİKMİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, 12 - 13 May 2017

The changes in the surface color properties of heat treated Oriental beech Fagus orientalis Lipsky wood

II. International Furniture Congress, Muğla, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.110-113

The changes in the surface, color properties of heat treated oriental beech (fagus orıentalıs lipsky.) wood

II. Uluslarası Mobilya Konferansı (II.International Furniture Congress), Muğla, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.110-113

BOYA YAPIMINDA DEĞERLENDİRİLEN BAZI ODUN DIŞI BİTKİSEL ÜRÜNLER

II. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 8 - 10 May 2014

Some Non-Wood Plant Products Used for Dye Production

3rd International Non-wood Forest Products Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 May 2014

Boya yapımında Değerlendirilen Bazı Odun Dışı Bitkisel Ürünler

3rd International Non-wood Forest Products Symposium, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 8 - 10 May 2014

The effects of stem height on the physical properties of European larch (Larix decidua Mill.) wood,

wood, Innovations in Forest Industry and Engineering Design, 15 - 17 November 2012

Verniklenmiş Bazı Odunların Bina İçi İklim Koşullarında Denge Rutubeti Miktarının Değişimi

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.55-66

Some Technological Properties of oriental beech (Fagusorientalis Lipsky.) Wood Grown in Artvin region in Turkey

First Serbian Forestry Congress-Future with Forests-, Belgrade, Serbia And Montenegro, 11 - 13 November 2010, pp.1778-1784

Orman Yangınlarının Kızılçam (Pinus Brutia Ten.) Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

3. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.55-66

Some mechanical properties of siberican larch(Larix sibirica)wood

first serbian forestry congress, Belgrade, Serbia, 11 - 13 November 2010