Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ormancılık

  • Orman Mühendisliği

  • Orman Amenajmanı

  • Orman Kaynaklarının Planlanması

  • Fonksiyonel Planlama

  • Orman Kaynakları Envanteri