Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Forest Fire Risk with GIS

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.23, ss.187-194, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Prediction of Land Use/Land Cover Change in the City of Gaziantep until the Year 2040

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.20, ss.83-101, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Spatial dynamics of carbon storage: a case study from Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.185, ss.9403-9412, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KORUMA AMAÇLI İŞLETİLEN ORMANLARIN OPTİMAL KURULUŞLARININ BELİRLENMESİ

Turkish Journal of Forest Science, cilt.4, sa.1, ss.113-132, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi Türkoğlu Planlama Birimi Örneği

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.14, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kahramanmaraş ın Tarihine Işık Tutan Anıt Ağaçlar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining the Main Factors Effecting the Sediment Yield from Derindere Watershed of Sir Dam in Kahramanmaras by Using GIS Techniques

International Journal of Natural and Engineering Sciences, sa.2, ss.29-32, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluating effectiveness of forest fire watchtowers in Mediterranean region using GIS techniques

1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas,Bursa, 2 Nisan - 04 Haziran 2016

Evaluating forestry activities in riparian forests

1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, Bursa, 2 Nisan - 04 Haziran 2016

Monitoring aesthetics values using Geographical Information Systems

1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, Bursa, 2 - 04 Haziran 2016

Evaluating Forest Based Land Use Change Trends Using a Cellular Automata Markov Model A Case Study of Turkey

38th Annual Meeting of COFE Symposium, Engineering Solutions for Non-Industrial Private Forest Operations, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 22 Temmuz 2015

Forets Road Network Effect on Forest Fire A Case Study of Turkey

38th Annual Meeting of COFE Symposium, Engineering Solutions for Non-Industrial Private Forest Operations, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 22 Temmuz 2015

Doğal Kızılçam Meşçerelerinde Barajların Yıllık Çap Artımı Üzerindeki Etkileri Kahramanmaraş Menzelet Barajı Örneği

Havza Yönetimi Sempozyumu (Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar), Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014

Determination of Runoff and Sediment Yield Using WEPP Erosion Model in the Kartalkaya Dam Watershed in Kahramanmaras Turkey

The International Conference on Forest-Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, 3 - 06 Eylül 2012

Evaluation of Forest Fire Risk with GIS

The International Conference on Forest-Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, 3 - 06 Eylül 2012

Optimal Kuruluş Kavramının ETFOP Sistemi Açısından İrdelenmesi

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011

Kahramanmaraş ın Biyoklimatik Konfora Sahip Alanlarının CBS İle Tespiti

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2011

Optimal Formation and Ideal Stand Structure of the Forest that are Managed for Protection Purpose

The 1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and Forestry, 4 - 06 Kasım 2010

Kahramanmaraş Önsen Doğal Fıstıkçamı Ormanını Üzerine Genel Bir Değerlendirme

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010

Kahramanmaraş-Önsen Fıstıkçamı ormanında yetişme ortamı verimliliği ve idare süresinin irdelenmesi

Orman Genel Müdürlüğü, ikinci odun Dışı OrmanÜrünleri Paneli, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2009

Bilgisayar Destekli Orman Yolu Planlama Modeli

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Cografi Bilgi Sistemleri Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007

Planlama İlkeleri ve Fonksiyonları Yönünden K S Ü Avşar Yerleşkesi Arboretumu

II. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması Ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı, Türkiye, 9 - 10 Haziran 2005

Using high-resolution digital elevation model for computer-aided forest road design

20th ISPRS Congress on Technical Commission VII, İstanbul, Türkiye, 12 - 23 Temmuz 2004, cilt.35, ss.1090-1095 Creative Commons License identifier