Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2013 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği / Orman Amenajmanı, Türkiye

 • 1999 - 2003 Yüksek Lisans

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Orman Fakültesi / Orman Mühendisliği Programı, Orman Mühendisliği /Havza Amenajmanı, Türkiye

 • 1993 - 1997 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Koruma ve Hizmet Amaçlı İşletilen Ormanların Optimal Kuruluşunun Belirlenmesi: Odayeri Planlama Ünitesi Örneği

  İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği / Orman Amenajmanı

 • 2003 Yüksek Lisans

  Kahramanmaraş Sır Barajı Derindere Yağış Havzasında Farklı Arazi KUllanım Şekilleri Altındaki Toprakların Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Hidrolojik Özellikleri İle Erozyon Eğilimleri Üzerine Araştırmalar

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği /Havza Amenajmanı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce