Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pavement Macrotexture Determination Using Multi-View Smartphone Images

PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING, cilt.86, ss.643-651, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

On the use of the SOS metaheuristic algorithm in hybrid image fusion methods to achieve optimum spectral fidelity

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.41, ss.3993-4021, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A genetic algorithm solution to the gram-schmidt image fusion

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.41, ss.1458-1485, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Metaheuristic pansharpening based on symbiotic organisms search optimization

ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING, cilt.158, ss.167-187, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predicting flood plain inundation for natural channels having no upstream gauged stations

JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE, cilt.10, ss.360-372, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Estimating crown diameters in urban forests with Unmanned Aerial System-based photogrammetric point clouds

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.40, ss.468-505, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Use of crowdsourcing in evaluating post-classification accuracy

EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.52, ss.137-147, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Fusion of very high-resolution UAV images with criteria-based image fusion algorithm

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.9, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determining the optimum image fusion method for better interpretation of the surface of the Earth

NORSK GEOGRAFISK TIDSSKRIFT-NORWEGIAN JOURNAL OF GEOGRAPHY, cilt.70, ss.69-81, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of random forest method for agricultural crop classification

EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.45, ss.421-432, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multi sensor data fusion for change detection

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.2823-2831, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fusion of low and high resolution satellite images to monitor changes on costal zones

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.654-662, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Novel Land Cover/Use Data Model for GIS and Remote Sensing Applications in Turkey

RIVISTA ITALIANA DI TELERILEVAMENTO, cilt.42, ss.27-41, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Different Outlier Detection Methods for GPS Networks

SENSORS, cilt.8, ss.7344-7358, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Derin Öğrenme Amaçlı Etiketli Veri Üretimi İçin Bir Web Platformu

Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi, cilt.1, ss.24-33, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Improving SVM Classification Accuracy with Image Fusion-Based Gabor Texture Features

Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, cilt.1, ss.34-44, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Crowdsourcing in Remote Sensing: A Review of Applications and Future Directions

IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

LAND COVER MAPPING WITH ADVANCED CLASSIFICATION ALGORITHMS

Nature Sciences, cilt.13, ss.41-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LAND COVER MAPPING WITH ADVANCED CLASSIFICATION ALGORITHMS

Nature Sciences, cilt.13, ss.41-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LAND COVER MAPPING WITH ADVANCED CLASSIFICATION ALGORITHMS

Nature Sciences, cilt.13, ss.41-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİTLE KAYNAĞIN UZAKTAN ALGILAMADA KULLANIMI

Engineering Sciences, cilt.13, ss.37-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİTLE KAYNAĞIN UZAKTAN ALGILAMADA KULLANIMI

Engineering Sciences, cilt.13, ss.37-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Tree Crown Diameters with Segmentation of a UAS-Based Canopy Height Model

IPSI BGD TRANSACTIONS ON INTERNET RESEARCH, cilt.13, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Classification of Multispectral Images using Random Forest Algorithm

Journal of Geodesy and Geoinformation, cilt.01, no.2, ss.105-112, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Novel Image Fusion Method Using IKONOS Satellite Images

Journal of Geodesy and Geoinformation, cilt.01, no.1, ss.27-34, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RTK(Real Time Kinematic) GPS’in İmar Uygulamalarında Kullanılması

Harita Kadastro Mühendisliği Dergisi, ss.38-47, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Multiresolution Analysis-based Pansharpening Methods

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG2019), İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.1-8

A Semi-Automatic Approach to Collect Training Datasets for Ground Filtering

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG2019), İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.1-8

Improving Hyperspectral Image Classification with Watershed Segmentation-Based Texture Features

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.1

Modified Synthetic Variable Ratio Pansharpening Method

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.1

Texture Based Classification of Hyperspectral Images with Support Vector Machines Classifier

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES (ISGGG), Çanakkale, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.88

Land Cover Mapping with Advanced Classification Algorithms

International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET) 2017, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1

Kitle Kaynağın Uzaktan Algılamada Kullanımı

International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.937

Crown Diameter Estimation with Segmentation Techniques

International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET) 2017, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1

Use of Crowdsourcing in Evaluating Post-Classification Accuracy

37Th EARseL Symposium 2017, Prag, Çek Cumhuriyeti, 27 - 30 Haziran 2017, ss.1

Ground Filtering of a UAV-based Point cloud with the Cloth Simulation Filtering Algorithm

International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE) 2017, Elazığ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1-4

Integration of Thematic Information to UAV-Based Point Clouds for Ground Filtering

International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE) 2017, Elazığ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1-4

PREDICTING FLOOD PLAIN INUNDATION FOR NATURAL CHANNELS HAVING NO GAUGED STATIONS

2nd IWA Regional Symposium on water, wastewater and environment, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Mart 2017, ss.1-10

Evrişimsel sinir ağları ile görüntü sınıflandırma

8. Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.1

Convolutional neural network classification for hazelnut plantation fields

International Scientific Congress on Applied Sciences, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016, ss.1

Performance Comparison of Different Interpolation Techniques in Generation of DTMs from UAV-Based Point Clouds

The Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences - 2016, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016, ss.1-6

Determining Stand Parameters from UAS-based Point Clouds

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 2016 (ISPRS 2016), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.XLI-B1, ss.413-416

Performance Evaluation of Different Ground Filtering Algorithms for UAV-based Point Clouds

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 2016 (ISPRS 2016), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.XLI-B1, ss.245-251

Determining Stand Parameters from UAS-based Point Clouds

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 2016 (ISPRS 2016), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.XLI-B1, ss.413-416

Performance Evaluation of Different Ground Filtering Algorithms for UAV-based Point Clouds

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 2016 (ISPRS 2016), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.XLI-B1, ss.245-251

Determining Stand Parameters from UAS-based Point Clouds

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 2016 (ISPRS 2016), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.XLI-B1, ss.413-416

Performance Evaluation of Different Ground Filtering Algorithms for UAV-based Point Clouds

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 2016 (ISPRS 2016), Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.XLI-B1, ss.245-251

High Resolution Digital Terrain Model Generation from UAS-Based Point Clouds

1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016), Bursa, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1-9

Mineral Exploration with Hyperspectral Image Fusion

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.1281-1284 identifier identifier

Görüntü İşleme Teknikleri ile Ağaçların Boy, Tepe Çapı ve Tepe Hacimlerinin Belirlenmesi

TUFUAB 2015 Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VIII. Teknik Sempozyumu, Konya, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.320-323

Uzaktan Algılama Araştırmacılarına Yönelik Python Ara Yüzü ve ArcGIS Yazılımı Eklentisi

Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (Uzal-Cbs 2014), İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2014, ss.1-5

UZAKTAN ALGILAMA ARAŞTIRMACILARINA YÖNELİK PYTHON ARA YÜZÜ VE ARCGIS YAZILIMI EKLENTİSİ

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2014, ss.1-7

Performance Analysis on Image Fusion Methods

CaGIS/ASPRS Specialty Conference, San Antonio, Amerika Birleşik Devletleri, 29 - 30 Ekim 2013

Görüntü Kaynaştırma Yöntemlerinde Performans Analizi

TUFUAB 2013 Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013

Eş Dizimlilik Matrisi Ve Rastgele Orman Sınıflandırıcısı İle Çay Ve Fındık Alanlarının Sınıflandırılması

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB’2013), Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.1-10

İnsansız Hava Aracı ile Üretilen Ortofoto Haritalarda Doğruluk Analizi

TUFUAB 2013 Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013

İnsansız Hava Aracı İle Üretilen Ortofoto Haritalarda Doğruluk Analizi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB’2013), Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.1-10

Flood Risk Mapping for Pazarsuyu Creek, Giresun, Turkey, Using a Two-Dimensional Inertial Based Flood Inundation Model

10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2012, ss.1-10

Toplu Öğrenme Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması: Rastgele Orman Ve Gentle Adaboost

Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2011, ss.1-10

Rastgele Orman Sınıflandırıcısı ile Arazi Kullanım Alanlarının Belirlenmesi

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2010, ss.142-152

Domain Land Use/Cover Data Model Enabling Multiple Use for Turkey

International Workshop on Spatial Information for Sustainable Management of Urban Areas, FIG Commission 3, Workshop, Mainz, Almanya, 2 - 04 Şubat 2009, ss.1-10

Kriter Tabanlı Görüntü Kaynaştırma Yöntemi

2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2008, ss.1-9

Colour-Based and Criteria-Based Methods for Image Fusion

21th ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) Conference, Beijing, Çin, 3 - 11 Temmuz 2008, ss.1057-1064

An Optimal Fusion Approach for Optical and SAR Images

ISPRS Commission VII Mid-term Symposium "Remote Sensing: From Pixels to Processes", Enschede, Hollanda, 8 - 11 Mayıs 2006, ss.111-116

A Statistical Approach for Multi-resolution Image Fusion

UPPECORA 16UP - "Global Priorities in Land Remote Sensing", Sioux Fall, South Dakota, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 27 Ekim 2005, ss.1-10

Performance Evaluation for Pan-sharpening Techniques

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Seul, Güney Kore, 25 - 29 Temmuz 2005, ss.4264-4266

A Comparative Study on Wavelet Transform Based Image Fusion Methods Using High Resolution Satellite Images

ASPRS 2005 Annual Conference "Geospatial Goes Global: From Your Neighborhood to the Whole Planet, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 11 Mart 2005, ss.1-12

Evaluation of Satellite Image Fusion Using Wavelet Transformation

20th ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) Conference, İstanbul, Türkiye, 12 - 23 Temmuz 2004, ss.1-6

Evaluation of Real-Time Kinematic (RTK) GPS in Geodetic Applications

International Symposium on GIS, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Eylül 2002, ss.1-10

An Approach to Designing a Data Acqusition Dictionary in GPS/GIS Integration for Urbanization Projects

3rd International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2002

GPS'in Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarındaki Yeri ve O¨nemi

Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 1999, ss.307-316

Kitap & Kitap Bölümleri

Detection And Management Of Tea Farmland With Remote Sensing And GIs Technologies

RESEARCH & REVIEWS IN ENGINEERING, Başyiğit G., Çiftçi A., Yılmaz A., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.5-23, 2019

Detection And ManagementOf Tea Farmland With RemoteSensing And GIs Technologies

RESEARCH REVIEWS IN ENGINEERING, Doç. Dr. Gülden BAŞYİĞİT KILIÇDr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFÇİDr. Öğr. Üyesi Altan YILMAZ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.5-23, 2019

Detection And Management Of Tea Farmland With Remote Sensing And GIs Technologies

Research Reviews in Engineering, Doç. Dr. Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ,Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFÇİ,Dr. Öğr. Üyesi Altan YILMAZ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.5-23, 2019

Diğer Yayınlar