Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Geçmişine Özlem Duyan Kent Trabzon

Trabzon Life , no.7, pp.10-17, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , vol.21, no.3, pp.499-508, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Trabzon Kent İçi Hanları

Arkitekt , no.4, pp.26-33, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kale Savunma Yapılarından Tabyalı Tahkimat Sistemine Geçiş

Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi, Gaziantep, Turkey, 19 - 22 August 2017, pp.216-222 Creative Commons License

Kentsel Kamusal Alanların Değişimi: Trabzon Kenti Örneğinde Mekan ve Bellek Bağlamında Değerlendirme

UPAD 2014, 1. International Urban Planning Architecture Design Kongres, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, vol.2, pp.987-1001 Creative Commons License

Trabzon Kenti Kırsal Camilerinde Süsleme Programlarının İncelenmesi

I. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 05 October 2012 Creative Commons License

Vernacular and Contemparory Together: Akçaabat Ortamahalle

ISVS-6 6th International Seminer on Vernacular Settelment: Places, Process and Manifestation, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2012, pp.176-187 Creative Commons License

The Language of Vernacular Architecture in the Eastern Black Sea Region:Karacakaya Example

ISVS-6, 6th International Seminar on Vernacular Settelment 2012, Contemporary Vernaculars: Places, Processes and Manitestations , Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2012, pp.329-336 Creative Commons License

Tarihi Çevre Korumanın İnsanı Boyutu

TAYKON, Tarihi Yapıların Korunması ve Onarımı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2011, pp.1-9 Creative Commons License

Doğu Karadeniz Kırsal Dolma Tipi Evlerin Ekolojik Değerlendirilmesi

Yeşilçağ/GreenAGE 1 Uluslararsı Sempozyum, İstanbul, Turkey, 6 - 08 December 2010, pp.223-236 Creative Commons License

Artvin İli Kırsal Yerleşmelerinin Yerel Kimlik Açısından Değerlendirilmesi

GreenAge 1st International Symposium, İstanbul, Turkey, 6 - 08 December 2010, pp.307-317 Creative Commons License

Rehabilitation of the Historic Urban Quarter in Tokat

International Symposium Jointly Organized by IAPS-CSBE 'CULTURE&SPACE IN THE BUILT ENVIRONMENT NETWORK, İstanbul, Turkey, 12 - 16 October 2009, pp.12-19 Creative Commons License

Vernacular Building Heritage in the Eastern Black Sea Region İn Turkey

Chresp:Cultural Heritage Research Meets Practice, Ljubljana, Slovenia, 10 - 12 November 2008, pp.125-127 Creative Commons License

Investigation of Sustainable Tourisim Concept for Uzungöl

International Tourism Biennial, Çanakkale, Turkey, 30 April - 05 May 2007, pp.148-155 Creative Commons License

Rize Açık Hava Müzesi

1. Rize Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 16 - 18 November 2006, pp.29-33 Creative Commons License

Koruma Yaklaşımı Olarak Eskileştirme Uygulamaları

17th Internatoinal Building and Life Congres (Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi), , Bursa, Turkey, 19 - 21 May 2005, pp.232-239 Creative Commons License

Digital Database of the Cultural Heritage of Trabzon

The ICOMOS&ISPRS Committee for Documantation of Cultural Heritage CİPA 2003 XIXth International Symposium, Antalya, Turkey, 30 September - 04 October 2003, pp.1-6 Creative Commons License

Reusing of the Early Twentieth Century Architecture Heritage: Case in Trabzon

LIVENARCH II, Livable Environment & Architecture International Congress, Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2003, pp.299-308 Creative Commons License

Kimlik ve Mekan: Trabzon Meydanı

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Adana, Turkey, 25 - 26 January 2002, pp.139-147 Creative Commons License

Kültürel ve Mimari Mirasın Sürekliliği: Zeytinlik Yerleşimi, Giresun

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Adana, Turkey, 25 - 26 January 2002, pp.115-123 Creative Commons License

Tourism in the Historic City: A Case Trabzon

LİVENARCH 2001 , Trabzon, Turkey, 4 - 07 July 2001, pp.50-54 Creative Commons License

Tarihi Eserlerin Korunması Ve Turizm

2000 Gap Çevre Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 16 - 18 October 2000, vol.2, pp.1225-1232 Creative Commons License

Mimarlık Eğitiminde Evrensellik

Uluslararası X. Yapı-Yaşam Kongresi: Mimarlıkta Kalite, Bursa, Turkey, 1 - 03 May 1998, pp.51-57 Creative Commons License

A New Way Of Architecture Education as the Need of the Next Millennium

Architectural Education for the Third Millennium, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 24 April 1998, pp.561-567 Creative Commons License

Identity of The Eastern Black Sea People, Small Towns Housing and Identity

IFHP Urban Planning Summer School, Trabzon, Turkey, 7 - 09 August 1997, pp.91-93 Creative Commons License Sustainable Development

Material and Technology of the Eastern Black Sea Region Building, Small Towns Housing and Identity

IFHP Urban Planning Summer School 1997, Trabzon, Turkey, 7 - 09 August 1997, pp.119-124 Creative Commons License Sustainable Development

Ülkemizde Restorasyon Eğitimi ve Uygulamalarındaki Sorunlar

I. Ulusal Restorasyon Eğitimi Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 3 - 05 October 1996, pp.111-114 Creative Commons License

Need for Educational Exchange Programs to Have An International Information Network

CIB Beijing International Conference, Beijing, China, 21 - 24 October 1996 Creative Commons License

Restoration of Historic Neighborhood and Their Positive Impacts on Urban Environment: A Case in Trabzon, Turkey

17th International Conference on Making Cities Livable, Freiburg, Germany, 05 September 1995 - 09 September 2005 Creative Commons License

Günümüz Kentlerinde Kimlik Arayışı İçinde Tarihsel Kent Mekanlarının Rolü

Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 June 1995, pp.387-290 Creative Commons License

Özel-Kamusal Mekan Olgusunun Geleneksel vve Günümüz Yaşam Çevrelerinde İncelenmesi

Uluslararası VII. International Building & Life 95, 25 - 30 April 1995, pp.83-96

Books & Book Chapters

Halk Bilgisinin Mimariye Dönük Temsilleri

in: Halk Bilimi El kitabı, Mustafa Aça, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.213-238, 2021 Creative Commons License

Tolystoy'un Anna Karenina Romanında Zaman, Mekan ve Sanat Olgusu

in: Edebiyat Ve Mimarlık, Hikmet Temel Akarsu,Nevnihal Erdoğan, Editor, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.74-80, 2020 Creative Commons License

Rize Halk Mimarisi Malzeme ve Yapım Teknikleri

in: Geleneksel Rize Mimarisi Üzerine Araştırmalar, Haşim Karpuz, Editor, Revak, Rize Araştırmaları Vakfı, İstanbul, pp.61-77, 2019 Creative Commons License

Yaşayan Mimari Gelenek: Santa Fe Kenti Kerpiç Mimarisi

in: Malatya/Darende Kerpiç Mimarinin Anadolu'daki Başkenti Anıt Kent Balaban, Kemal Kutgün Eyüpgiller, Editor, Hora Yapı Tasarım Turizm Tic.ve San. Ltd, İstanbul, pp.71-90, 2017 Creative Commons License

Trabzon Yöresel Kırsal Mimarinin Korunması

in: Trabzon Halk Kültürünün ve Etnografyasının Derlenmesi ve Müze Çalıştayı, Kemal Üçüncü, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.71-89, 2013 Creative Commons License

Doğu Karadeniz Ağa Konaklarının Son Örneklerinden: Yakıkupağa Konağı

in: Türkiye'de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras, Taç Vakfı, Ayşin Özgül, Editor, Tunç Ofset, İstanbul, pp.309-315, 2001 Creative Commons License

Other Publications

Antik Kentler

Presentation, 2010

Metrics

Publication

73

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

4

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Thesis Advisory

18

Open Access

65
UN Sustainable Development Goals