Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Interaction Between Educational Approach and Space: The Case of Montessori

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.14, sa.1, ss.265-274, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Amphitheater Stairs as Socialization Space in Schools

ANTHROPOLOGIST, sa.25, ss.229-239, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Structure-Function Coherence in the Reuse of Historical Buildings: Rize Museum Sample

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, sa.5, ss.510-523, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

THEORETICAL OVERVIEW OF FLEXIBILITY APPROACHES IN ARCHITECTURAL DESIGN

THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DESİGN, ART AND COMMUNİCATİON, cilt.8, ss.673-683, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Importance Of Flexible Design In School Buildings: Sample Of Herman Hertzberger Schools

MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS, cilt.8, sa.10, ss.198-212, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Importance of Flexible Design in School Buildings: Sample of Herman Hertzberger Schools

Modern fournal ol Language Teaching Melhod, cilt.8, sa.10, ss.197-211, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Importance of Cultural Heritage Education in Early Ages

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, cilt.22, ss.19-25, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Importance of Cultural Heritage Education in Early Ages

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, cilt.22, ss.19-25, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Mimari Tasarimda Esneklik Yaklaşımlarına Kuramsal Bakış

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Yapıların Yeniden Kullanılmasında Yapı İşlev Uygunluğu: Rize Müzesi

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, sa.5, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Interaction of Concept and Design

Journal of Architectural Engineering Technology, cilt.4, ss.66-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing the Turkish House with respect to Flexibility Strategies

Online Journal of Art and Design, cilt.5, sa.4, ss.22-43, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda Esneklik Stratejileri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bülteni, cilt.11, ss.23-34, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Herman Hertzberger Okullarında Esneklik Anlayışı

MİMARLIK, sa.390, ss.64-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reggio Emilia Okullarında Tasarım Kararları

Yapı Dergisi, sa.406, ss.70-74, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINATION OF SPATIAL PROPERTIES OF ANKARA HOTELS

INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, cilt.7, ss.95-98, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

USER CONSIDERATIONS ABOUT DWELLING AND ITS ENVIRONMENT TRABZON TURKEY TOKI DWELLING SAMPLE

INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH, cilt.6, ss.65-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Location Of Computer Aided Drawing And Hand Drawing On Design and Presentation In The Interior Design Education

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.182, ss.607-612, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Kütüphanesi Tasarımı Üzerine Üç Boyutlu Söylemler

İçmimar İç mimari, Tasarım ve Yaşam Kültürü Dergisi, cilt.21, ss.46-53, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Mimarlık Eğitiminde Geleneksel Mimari-Modern Mimari Okumaları

Mimaran, Mimarlar Odası Konya Şubesi Mimarlık ve Kültür Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.7-11, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A STRUCTURE RELOCATION: THE RIZE ORTA (MIDDLE) MOSQUE

LIVENARCH VI-2019: Replacing Architecture, Trabzon, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019

TRABZON-SÜRMENE AKSU KÖYÜ KIRSAL MİMARİ MİRASININKORUNMASI VE TURİZM ODAKLI YENİDEN KULLANIMI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.841-865

PALİMPSEST BİR KENT TRABZON’UN KATMANLARININ MİMARİ ESERLER ÜZERİNDEN OKUNMASI

International Conference on Multidisciplinary Sciences, 15 - 16 Aralık 2018

Palımpsest: Readıng Of The Layers Of A Cıty, Trabzon, Through Archıtectural Works

International Conference on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018, ss.917-935

Trabzon-Sürmene Aksu Köyü Kırsal Mimari Mirasının Korunması ve Turizm Odaklı Yeniden Kullanımı

Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.841-865

Tarihi Yapıların Yeniden Kullanımı Bağlamında Rize Müzesi ve Atatürk Evi Müzesi Örneği

UMTEB 2. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, Batum, Gürcistan, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.71

., İslamiyet Kadın ve Mahremiyet İlişkisinin Doğu Karadeniz Geleneksel Konutu Üzerinden İncelenmesi

2. Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 Mayıs - 05 Ekim 2018, ss.506-519

”Interaction Between Educational Approach and Space: The Case of Montessori

International Conference on Environmental Sciences Educational Studies, 18 - 20 Ekim 2017

Ticaret ve Sanayi Odası

Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma GrubuTürkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Xıı, 16 - 17 Aralık 2016

Pazar 10 Mart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma GrubuTürkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Xıı, 16 - 17 Aralık 2016

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "Kuram ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, ss.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "kuram Ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, ss.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "kuram Ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, ss.179-189

The location of computer aided drawing and hand drawing on design and presentation in the interior design education

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, İspanya, 28 - 29 Kasım 2014, cilt.182, ss.607-612 identifier

Tasarım Sürecinde Eskiz

İç Mimarlık Eğitimi 2.Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 Aralık 2012, ss.127-133

İç Mimarlık Eğitiminde Gelenek ve Yenilik: El Çizimi ve Bilgisayar

1.Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Dün Bugün Gelecek, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, cilt.1, sa.1, ss.426-430

iç Mimarlık Eğitiminde Bölüm İçi Etkinliklerinin Eğitime Katkısı: KTÜ İç Mimarlık Bölümü Örneği

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Dün Bugün Gelecek, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.444-448

İç Mimarlık Eğitiminde Bölüm İçi Etkinliklerinin Eğitime Katkısı; Ktu İç Mimarlık Bölümü Örneği

1Sanat ve Tasarım Eğitimi-Dün Bugün Gelecek’ Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.444-448

Mimarlık Eğitimi: Bir Eğitim Mekanı Üzerine

Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını, Konya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2010, cilt.1, sa.1, ss.525-533

MİMARLIK EĞİTİMİNDE GELENEKSEL MİMARİ- MODERN MİMARİ OKUMALARI

MİMARLIK EĞİTİMİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI, Konya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2010, ss.127-136

Mimarlık Eğitiminde Geleneksel Mimari-Modern Mimari Okumaları

Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını, Konya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2010, cilt.1, sa.1, ss.525-533

MİMARLIK EĞİTİMİ: BİR EĞİTİM MEKANI ÜZERİNE

MİMARLIK EĞİTİMİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI, Konya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2010, ss.525-533

Otel Yapılarında Mekansal Analiz

1. Uluslararası Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu Yapılı Çevre, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2010, ss.179-184

Konut Çevresi Kullanım Alanlarının Önemi-Trabzon TOKİ Konutları örneği

Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 27 Mart 2010, ss.213-220

Türkiye’de Kentleşme Krizinin Mobilya Sektöründe Yarattığı Markalar

Tasarım veya Kriz 4. Ulusal Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2009, ss.413-424

Rize Kalesi ve Çağdaş Yorumu: Kültürel Mirasın Oluşma Süreci ve Çağdaş Yorumu

, V. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 2 - 03 Nisan 2009, ss.386

Sosyo-Kültürel Bir Mekan Olarak Kentin Biçimlenişinde Siyasal Eğilimlerin Rolü-Rize Örneği

Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Türkiye, 20 - 21 Mart 2009, ss.123-131

Kitap & Kitap Bölümleri

On the Sustainability of the National Architecture Movement MosqueTypology: Architect Kemalettin’s Mosques

Theory and practice in sustainable planning and design, Murat Özyavuz, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.17-33, 2020

On Bjarke Ingels’ Sustainable Architectural Approach

Theory and practice in sustainable planning and design, Murat Özyavuz, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.245-264, 2020

KIRSAL KALKINMA VE KIRSAL TURİZM

KIRSAL MİMARİ MİRASIN KORUNMASI: Geleneksel Sürmene - Aksu Evleri, Tülay Zorlu, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.123-141, 2019

The Concept of Refunctioning in Terms of “What,” “Why” and“How” Questions

New Approachesto Spatial Planning and DesignPlanning, Design, Applications, Murat Özyavuz, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.397-411, 2019