Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Field Investigation on the Performance of Mosques and Minarets during the Elazig-Sivrice Earthquake

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, cilt.34, sa.6, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Direct Tensile Strength Values of Rock Materials by a New Test Method of Drilled Disc Tension

PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, cilt.64, sa.1, ss.33-41, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The cyclic behavior of steel-polyoxymethylene composite braces

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.70, sa.5, ss.591-600, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Drilled Core Specimen Testing Method for Determination of Tensile Strength Values of Rock Materials

PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, cilt.63, sa.1, ss.18-24, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Length Effect on Load Bearing Capacities of Friction Rock Bolts

PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, cilt.63, sa.3, ss.718-725, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Saw type seismic energy dissipaters: development and cyclic loading test

JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH, cilt.150, ss.264-276, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diagonal bracing of steel frames with multi-cable arrangements

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.59, sa.6, ss.1121-1137, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The behaviour of high-strength reinforced concrete columns under low eccentric loading

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING, cilt.20, sa.4, ss.486-502, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Adhesive Type on the Measurement of Modulus of Elasticity Using Electrical Resistance Strain Gauges

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.41, sa.2, ss.433-441, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of bond-slip modeling methods used in FE analysis of RC members

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.56, sa.2, ss.275-291, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Failure analysis of steel column-RC base connections under lateral cyclic loading

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.50, sa.4, ss.459-469, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lessons learned from the past earthquakes on building performance in Turkey

Journal of Structural Engineering Applied Mechanics, cilt.3, sa.2, ss.61-84, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çelik Tel Örgülerin Betonarme Kirişlerin Kesme Davranışına Etkisi

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.477-487, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Finite Element Analysis of RC Beams Include BondSlip Effect

International Journal of Structural Analysis Design – IJSAD, cilt.1, sa.3, ss.152-156, 2014 (Hakemsiz Dergi)

The Experimental Investigation of Crack Mechanism in High Strength Concrete with Steel and Polypropylene Fiber

International Journal of Structural Analysis and Design, cilt.1, sa.3, ss.147-151, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Yapılarda Onarım-Güçlendirme Yöntemlerinin Uygulanması ve Etkinliği

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Mühendislik Bülteni, sa.27, ss.44-48, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Çelik ve Polipropilen liflerin geleneksel ve yüksek dayanımlı betonlarda kırılma ve çatlak gelişimine etkisi

E-Journal of New World Sciences Academy, sa.8, ss.182-191, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A REPAIR METHOD FOR BUCKLED STEEL BRACES

8th INTERNATIONAL STEEL STRUCTURES SYMPOSIUM, Konya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, cilt.1, ss.431-439

Behaviour of The Buckling Controlled Square HSS Steel Braces Under Cyclic Loading

1st International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology, Konya, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2019, cilt.1, ss.85

A NEW PASSIVE ENERGY DISSIPATION DEVICE FOR EARTHQUAKE PROTECTION OF STRUCTURES

5th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2019, cilt.-

Geleneksel Çelik Çaprazların Onarımı

7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, Konya, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019, cilt.-

CYCLIC BEHAVIOR OF THE TUBULAR BRACE INFILLED WITH A POLYMER ENCASED STEEL TUBE

VI. INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, cilt.-

Determination of Mechanical Properties for Welded Steel Joints

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, cilt.-

Metalik Sönümleyicili Çelik Çapraz Sistemi

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6. Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

Strengthening of Steel Frames with Steel Wire Ropes

4th ICEES-International Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskişehir, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2017, ss.1-9

NUMERICAL INVESTIGATION OF STEEL TUBULAR K-JOINT UNDER IMPACT LOADING

ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016, cilt.1, sa.1, ss.1-8

Behavior of the Reinforced Concrete Coupled Wall Systems And Wall Boundary Elements

ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016, cilt.1, sa.1, ss.1-8 Creative Commons License

Finite Element Analysis of RC Beams Include Bond Slip Effect

Proc. of the Intl. Conf. on Advances In Civil, Structural And Construction Engineering, Roma, İtalya, 7 - 08 Mayıs 2014, ss.43-47

The Experimental Investigation of Crack Mechanism in High Strength Concrete with Steel and Polypropylene Fiber

Proc. of the Intl. Conf. on Advances In Civil, Structural And Construction Engineering, Roma, İtalya, 7 - 08 Mayıs 2014, ss.38-42

Mevcut Betonarme Yapılarda Kısa Kolon Davranışlarının İyileştirilmesi

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013, cilt.1, sa.1, ss.1-10

Soğuk Şekillendirilmiş Hafif Profillerle Üretilen Endüstriyel Çerçeve Sistemlerin Optimizasyonu

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 4. Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2013, cilt.1, sa.1, ss.1-2