Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Can social media marketing lead to abnormal portfolio returns?

EUROPEAN RESEARCH ON MANAGEMENT AND BUSINESS ECONOMICS, vol.25, no.2, pp.54-62, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Pay Getirilerinde Likidite Azlık Primi Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sermaye Yapısı Kararlarında Yönetsel İrrasyonalite Açılımı Geleneksel Teorilerden Farklılaşan Davranışsal Bir Bakış Açısı

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.53, no.617, pp.55-71, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

International Portfolio Diversification Opportunities Between Turkey and Other Emerging Markets

Journal of Trade and Global Markets, vol.5, no.1, pp.4-23, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’deki Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.40, pp.84-95, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Zamana Bağlı Olarak Değişen FVFM Betaları: Türk İmalat Sanayi Alt Sektörleri İncelemesi

in: Finansal Piyasalar Üzerine Güncel Araştırmalar, UZUN Uğur, BERBEROĞLU Murat, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.101-116, 2019