Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Analysis, Test and Management of the Meta-Heuristic Searching Process: An Experimental Study on SOS

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.23, no.2, pp.445-455, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Current status and future perspectives in articles about coding learning at pre-university level published from 2009 to 2017: A content analysis study

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol.10, no.3, pp.567-587, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Development of Programming Learning Environment With Compiler Techniques

Journal of Investigations on Engineering Technology, vol.1, no.2, pp.14-18, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meta-Sezgisel Arama Algoritmalarının Test Edilmesi İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.1-8, 2017 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of the Most Effective Meta-Heuristic Optimization Technique for Constrained Engineering Problems

International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019), 20 - 22 April 2019 identifier

Meta-sezgisel Algoritmalarin Çok Boyutlu Problem Uzaylarindaki Arama Performanslarinin Araştirilmasi

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, IDAP 2018, Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

A Framework Based on Compiler Design Techniques for Programming Learning Environments

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, IDAP 2018, Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 Sustainable Development identifier

Meta-sezgisel Algoritmaların Çok Boyutlu Problem Uzaylarındaki Arama Performanslarının Araştırılması

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.813-817

Development and testing of meta heuristic regression tool

7 th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), 28 April - 01 May 2018

Akıllı SQL Öğretici İçin bir Çerçeve Önerisi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.48-49

Kodlama Eğitimi İçin Yenilikçi bir Eğitsel Yazılımın Altyapısına Yönelik Çerçeve

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.16-24

A Framework Based on Compiler Design Techniques for Programming Learning Environments

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 Sustainable Development identifier

Determination of the Effects of Penalty Coefficient on the Meta-Heuristic Optimization Process

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

Meta-Sezgisel Algoritmalarda Tasarım Desenlerinin Keşfedilmesi

International Engineering Research Symposium, Antalya, Turkey, 11 - 13 September 2017, pp.155-165

Meta-Sezgisel Algoritmaların Geliştirilme ve Test Süreçlerinde Standartların Belirlenmesi

International Engineering Research Symposium, Antalya, Turkey, 11 - 13 September 2017, pp.108-110

Exploring the Effect of Distribution Methods on Meta-Heuristic Searching process

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.371-376 identifier identifier

Genetik Algoritmalara Dayalı Haftalık Ders Çizelgeleme Aracı

International Conference on Computer Science and Engineering, Tekirdağ, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.828-832

Çocukların Kodlama Öğrenebilecekleri Ortamların İncelenmesi

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Çocukların kodlama öğrenebilecekleri ortamların incelenmesi

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.764-771

Books & Book Chapters

Investigation of the Most Effective Meta-Heuristic Optimization Technique for Constrained Engineering Problems

in: Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems, Hemanth, D., J., Editor, Springer, Cham, pp.484-501, 2020