Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Current status and future perspectives in articles about coding learning at pre-university level published from 2009 to 2017: A content analysis study

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.10, ss.567-587, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Development of Programming Learning Environment With Compiler Techniques

Journal of Investigations on Engineering Technology, cilt.1, ss.14-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meta-Sezgisel Arama Algoritmalarının Test Edilmesi İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.1-8, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meta-sezgisel Algoritmalarin Çok Boyutlu Problem Uzaylarindaki Arama Performanslarinin Araştirilmasi

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, IDAP 2018, Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018 identifier

A Framework Based on Compiler Design Techniques for Programming Learning Environments

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, IDAP 2018, Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018 identifier

Meta-sezgisel Algoritmaların Çok Boyutlu Problem Uzaylarındaki Arama Performanslarının Araştırılması

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.813-817

Development and testing of meta heuristic regression tool

7 th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Akıllı SQL Öğretici İçin bir Çerçeve Önerisi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.48-49

Kodlama Eğitimi İçin Yenilikçi bir Eğitsel Yazılımın Altyapısına Yönelik Çerçeve

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.16-24

A Framework Based on Compiler Design Techniques for Programming Learning Environments

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018 identifier

Determination of the Effects of Penalty Coefficient on the Meta-Heuristic Optimization Process

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018 identifier

Meta-Sezgisel Algoritmalarda Tasarım Desenlerinin Keşfedilmesi

International Engineering Research Symposium, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2017, ss.155-165

Meta-Sezgisel Algoritmaların Geliştirilme ve Test Süreçlerinde Standartların Belirlenmesi

International Engineering Research Symposium, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2017, ss.108-110

Exploring the Effect of Distribution Methods on Meta-Heuristic Searching process

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.371-376 identifier identifier

Genetik Algoritmalara Dayalı Haftalık Ders Çizelgeleme Aracı

International Conference on Computer Science and Engineering, Tekirdağ, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016, ss.828-832

Çocukların Kodlama Öğrenebilecekleri Ortamların İncelenmesi

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

Çocukların kodlama öğrenebilecekleri ortamların incelenmesi

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.764-771

Kitap & Kitap Bölümleri

Investigation of the Most Effective Meta-Heuristic Optimization Technique for Constrained Engineering Problems

Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems, Hemanth, D., J., Editör, Springer, Cham, ss.484-501, 2020