Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Structural Lightweight Concrete on Energy Performance and Life Cycle Cost in Residential Buildings

PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, cilt.65, sa.2, ss.500-509, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of cement dosage and steel fiber ratio on the mechanical properties of reactive powder concrete

ADVANCES IN CONCRETE CONSTRUCTION, cilt.8, sa.2, ss.139-144, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effectiveness of mineral additives in mitigating alkali-silica reaction in mortar

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.20, sa.6, ss.705-710, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Permeation properties of concretes incorporating fly ash and silica fume

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.19, sa.4, ss.357-363, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of cement composition on the early age flexural strength of heat-treated mortar prisms

CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, cilt.27, ss.818-822, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of chloride diffusion coefficient of concrete using open-circuit potential measurements

CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, cilt.34, sa.4, ss.603-609, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Compatibility of superplasticizers with cements different in composition

CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, cilt.30, sa.5, ss.767-773, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimum heat treatment cycle for cements of different type and composition

CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, cilt.28, sa.11, ss.1595-1604, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kimyasal katkı maddesi nedir? Niçin ve nasıl kullanılır?

Yapı Kimyasalları Dergisi, sa.7, ss.40-47, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Betonarme yapılarda donatı korozyonu ve katodik koruma

YKS YAPKİM Vizyon Dergisi, sa.6, ss.18-25, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Betonun performansına sağladıkları etkinlik açısından kimyasal ve mineral katkı maddeleri

Türkiye Mühendislik Haberleri, cilt.48, sa.426, ss.115-120, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı firma ürünü su indirgeyici katkı maddelerinin normal dayanımlı beton üretiminde etkin kullanımı

TÇMB Çimento ve Beton Dünyası, sa.42, ss.40-47, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Firma Ürünü Su İndirgeyici Katkı Maddelerinin Normal Dayanımlı Beton Üretiminde Etkin Kullanımı

Çimento ve Beton dünyası, cilt.7, sa.42, ss.40-47, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonarme yapılarda çelik donatı korozyonu

THBB Hazır Beton Birliği Dergisi, sa.52, ss.46-50, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mühendis Gözüyle Beton

THBB Hazır Beton Birliği Dergisi, sa.48, ss.44-49, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deniz suyu ortamına maruz beton

THBB Hazır Beton Birliği Dergisi, sa.33, ss.61-67, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı tipte ve bileşimde çimentolar için optimum ısıl işlem çevrimi

TMMOB Teknşk Dergi, cilt.9, sa.3, ss.1673-1685, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Tipte ve Bileşimde Çimentolar İçin Optimum Isıl İşlem Çevrimi

TEKNIK DERGI, cilt.9, sa.43, ss.1673-1685, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performance of epoxy coated reinforcing bars in concrete slabs and exposed to sea water

L'industria Italiana del Cemento, ss.568-577, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Field and laboratory testing of epoxy-coated reinforcing rebars in concrete

Transportation Research Board, ss.5-16, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çimentonun İnşaat mühendisliğindeki yeri ve önemi

Çimento Bülteni, cilt.9, sa.3, ss.9-16, 1987 (Hakemsiz Dergi)

TÇ 325 Traslı çimentoya ısıl işlem çevrimi

Çimento Bülteni, cilt.24, sa.239, ss.1-16, 1987 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

High Temperature Effects on Concretes Containing Silica Fume

10. International Concrete Congress, Bursa, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.541-550

Evaluation of Heat of Hydration of Mortar Containing Ground Trachyte and Rhyolite

International Civil Engineering and Architecture, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, cilt.1, ss.2387-2393

Improving surface wear resistance of concrete paving blocks using chromium, magnetite and quartz

International Civil Engineering and Architecture, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, ss.2229-2236

Evaluation of the Compressive Strength of Concrete by means of Cores Taken from Different Casting Direction

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-10

Investigation Of Some Mechanical And Durability Properties Of Fly Ash Concrete Subjected To Different Curing Conditions

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.107

Ultrasonic Pulse Velocity Evaluation Of Concrete Containing Silica Fume Exposed To High Temperatures

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.108

Investigation of Some Mechanical and Durability Properties of Fly Ash Concrete Subjected to Different Curing Conditions

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018

Properties Of Recycled Concrete Aggregate (RCA) Obtained From Concrete Pavement

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.300

Ultrasonic Pulse Velocity Evaluation of Concrete Containing Silica Fume Exposed to High Temperatures

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.108-0

Uçucu Kül ve Polipropilen Lifli Kireç Harçlarının Çimento Takviyesi ile Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.247-256

Çimento-Katkı Uyumu Açısından Silis Dumanı ve Süperakışkanlaştırıcı Katkıların Bileşik Etkisi

Uluslararası Yapılarda Kimyasal Katkılar 5. Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017, ss.19-32

Riyolit Mineralinin Puzolanik Özellik ve Basınç Dayanımı Açısından Uçucu Kül İle Karşılaştırılması

Uluslararası Yapılarda Kimyasal Katkılar 5.Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017, ss.349-361

Effects of Mineral Admixtures on the Alkali-Silica Reaction of a River Aggregate

ICOCEE CAPPADOCIA 2017, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.3090-3100

Pirit, Krom ve Demir İle Üretilen Ağır Betonların Elastisite Modülleri

Beton 2017 Hazır Beton Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, ss.496-503

Effects of Binary and Ternary Blends of Silica Fume and Metakaolin on the Mitigation of Alkali-Silica Reaction in Concrete

12. International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016, ss.1-7

Uçucu Kül ve Polipropilen Lif İçeren Kireç Harçlarının Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi Açısından Değerlendirilmesi

5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, ss.375-384

Uçucu kül ve polipropilen lif içeren kireç harçlarının tarihi yapıların güçlendirilmesi açısından değerlendirilmesi

5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, ss.375-384

Evaluation of rapid chloride ingress in concrete incorporating silica füme

XVII. ERMCO Congress, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Haziran 2015, ss.110-120

Evaluation of Rapid Chloride Ingress in Concretes Incorporating Silica Fume

XVII. ERMCO CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Haziran 2015, ss.110-120

Mineral Katkılı Betonların Bazı Mekanik ve Kılcal Geçirimlilik Özellikleri

Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013, ss.419-431

Akışkanlaştırıcı Katkı Maddelerinin Cüruflu Çimento İle Uyumunun Araştırılması

Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013, ss.233-247

Akışkanlaştırıcı katkı maddelerinin cüruflu çimento ile uyumunun araştırılması

4. Yapılarda Kimyasal Katkılar SEmpozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013, ss.233-247

Mineral katkılı betonların bazı mekanik ve kılcal geçirimlilik özellikleri

Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013, ss.419-431

Farklı öğütücü kolaylaştırıcı katkılı çimentoların özelliklerinin kıyaslanması

4. Yapılarda Kimyasal Katkılar SEmpozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013, ss.365-383

Akışkanlaştıerıcı Katkı Maddelerinin Cüruflu Çimento ile Uyumunun Araştırılması

Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013, ss.233-247

Assessment os some physical and mechanical properties of styrene-butadiene rubber latex modified concrete

7th Asian Symposium on Polymers in Concrete, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012, ss.255-262

Assessment of some physical and mechanical properties of styrene-butadiene rubber latex modified concrete

aspic 2017 7. Asian Symposium on Polymers in Concrete, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012, ss.255-262

Assessment of Some Physical and Mechanical Properties of Styrene-Butadiene Rubber Latex Modified Concrete

7th Asian Symposium on Polymers in Concrete (ASPIC 2012), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012, ss.255-262 identifier

Akışkanlaştırıcı katkıların değişik çimentolarla uyumu

3. Yapılarda Kimyasal Katkılar SEmpozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Nisan 2009, ss.201-213

Sodyum ve magnezyum sülfata maruz mineral katkılı betonların performansı

Beton 2008 Uluslararası Hazır Beton Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2008, ss.23-35

İşlenebilirliği İyileştirmede süperakışkanlaştırıcı kullanımı

2. Yapılarda Kimyasal Katkılar SEmpozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2007, ss.237-247

Flexural strength of mineral added-mortar prisms kept in magnesium sulfate solution at different temperatures

TÇMB 3rd International Symposium on Sustainability in Cement and and Concrete, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2007, ss.583-593

Performance of epoxy-coated rebar in a tunnel structure sunjected to frequent application of deicing salts

International Conference on Infrastructure Regeneration and Rehabilitation Improving the Quality of Life Through Better Construction, Sheffield, İngiltere, 28 Haziran - 02 Temmuz 1999, ss.507-515

Long-term testing of concrete slabs containing epoxy-coated steel in a marine environment

International Conference on Durability and Protection of Constructions from Corrosion, Moscow, Rusya, 25 - 27 Mayıs 1999, ss.548-554

Epoxy-coated reinforcing steel for enhancement of durability of concrete structures

International Symposium on Concrete Technology for Sustainable Development in the Twenty-First Century, Hyderabad, Hindistan, 9 - 11 Şubat 1999, ss.419-435

Silis dumanının katkılı çimento ile kullanımı

4.Ulusal Beton Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 1996, ss.257-265

Application of accelerated curing to ordinary and high strength concrete

Fourth International Conference on Concrete Technology for Developing Countries, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Eylül 1996, ss.242-250

Application of Accelerated Curing to Ordinary and High Strength Concretes

The fourth İnternational Conference on Concrete Technology for Developing Countries, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Eylül 1996, ss.242-250

Effect of type of surface treatment and epoxy coatings on corrosion activity

Third CANMET/ACI International Conference on Performance of Concrete in Marine Environment, St. Andrews, Kanada, 4 - 09 Ağustos 1996, ss.447-462

Corrosion of plain and epoxy-coated rebars in concrete slabs

R.N. Swamy Semposium on Real World Concrete, Milwaukee, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Haziran 1995, ss.17-34

Nine-year performance of epoxy-coated rebar in a tunnel structure

International Conference on Corrosion and Corrosion Protection of Steel in Concrete, Sheffield, İngiltere, 24 - 28 Temmuz 1994, ss.1199-1209