Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Econometric Analysis on the Effect of EU Membership on Level of Welfare: An Assessment of Fifth Enlargement Countries

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.13, no.51, pp.219-229, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

THE EFFECT OF WORKERS’ REMITTANCES ON EXPORT IN THE LONG-TERM: IS THE DUTCH DISEASE VALID?

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.56, pp.207-228, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Döviz Kuru Oynaklığında Asimetrik İşaret ve Boyut Yanlılığının Test Edilmesi: EURO/TL Kur Oynaklığı Üzerine Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.10, no.25, pp.485-494, 2019 (International Refereed University Journal)

The Effect of Tourism Sector on Economic Growth: An Empirical Study on Turkey

JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY, vol.14, no.55, pp.215-225, 2019 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Hangisi Lokomotif, Ekonomik Büyüme mi Kentleşme mi? Türkiye Örneği.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.223-234, 2019 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Avrupa’da Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Mekânsal Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.18, pp.214-241, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığındaki Asimetrinin Modellenmesi

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.120-121