Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Penetrating craniocerebral nail gun injury in a child: a case report

CHILDS NERVOUS SYSTEM, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Xanthomatous Meningioma: A Case Report

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.29, ss.141-144, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Is Sinusitis Innocent?- Unilateral Subdural Empyema in an Immunocompetent Child

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.82, ss.1061-1064, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Spinal surgery and neurosurgeon: Quo vadis?

JOURNAL OF NEUROSURGICAL SCIENCES, cilt.57, ss.75-79, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Introducing a New Risk Factor for Lumbar Disc Herniation in Females : Vertical Angle of the Sacral Curvature

JOURNAL OF KOREAN NEUROSURGICAL SOCIETY, cilt.52, ss.447-451, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Chronic subdural hygroma with thrombocythemia: first case report

JOURNAL OF NEUROSURGICAL SCIENCES, cilt.53, ss.165-167, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

Neurosurgery is a profession

NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA, cilt.43, ss.286-288, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Meningitis and Pneumocephalus. A rare complication of external dacryocystorhinostomy

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.11, ss.901-902, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Intratumoral haemorrhage: a clinical study

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.11, ss.490-492, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ligamentum flavum cyst.

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.11, ss.67-69, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ligamentum flavium cyst

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, cilt.11, ss.67-69, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

First report of perforation of ligamentum flavum by sequestrated lumbar intervertebral disc.

Journal of craniovertebral junction & spine, cilt.8, ss.70-73, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Describing a new syndrome in L5-S1 disc herniation: Sexual and sphincter dysfunction without pain and muscle weakness

JOURNAL OF CRANIOVERTEBRAL JUNCTION AND SPINE, cilt.5, ss.145-150, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERİKALLOSAL KÖRVİLİNEER LİPOM

SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ DERGİSİ, cilt.4, ss.42-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perikallosal körvilineer lipom: Olgu Sunumu

Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi, cilt.4(1), ss.42-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dumbbell Shaped Giant Cell Tumor of the Temporal Bone: Case Report and Literature Review

Turkish Neurosurgery, cilt.14, ss.112-116, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DIMENSIONAL ACCURACYAND PULL-OUT PERFORMANCE OF3D PRINTED VERTEBRA MODELS

International Symposium on 3D Printing in Medicine, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

Pineal Tümörlerde Cerrahi Sonuçlarımız : 3 Olgunun Deneyimi

4. Karadeniz Onkoloji Sempozyumu, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2017

Tek taraflı N. Hipoglossus felci

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Suprasellar uzanımlı prepontin araknoid kist

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Frontal lob araknoid kisti

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Medial oksipitotemporal girus lokalizasyonlu konjenital araknoid kist

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Hidrosefaliye neden olmayan koroid pleksus papillomu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

L1-2 spinal epidural tüberküloma

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

Pediatrik torakal omurgada langerhans hücreli histiositoz

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

Perikallosal körvilineer lipom: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Nisan 2013 - 16 Nisan 2012

Medullomyoblastoma: Bir olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2004

Anterior fontanel dermoid kisti: vaka sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2004

Oral antikoagulan kullanımına bağlı gelişen spontan spinal epidural hematomun konservatif tedavisi

Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2004

Posttravmatik Bilateral Abducens Palsi: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Mayıs 2004 - 24 Mayıs 2003

Dev lumbosakral schwannoma: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2003

Akut SDH boşaltımı için yapılan twist drill kraniostomi sonrası gelişen kontralateral EDH

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Kronik subdural hematom boşaltımı sonrası gelişen intraserebral hematom: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Spinal sinir kökü avulsiyonuna bağlı Horner sendromlu bir olgunun MR incelenmesi

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Akciğer adenokarsinomuna bağlı spinal intradural ekstramedüller metastaz: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

OAK kullanımına bağlı gelişen spontan subdural, epidural ve intraventriküler kanama: Olgu sunumu

IVth International Congress on CEREBRAL VENOUS SYSTEM and IVth International Congress on the MENINGIOMAS Combined with Annual Meeting of TURKISH NEUROSURGICAL SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Haziran 2002

Posttravmatik iskemi: vaka sunumu ve literatür taraması

37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2001

Radyolojik bulgu olmaksızın spinal kord yaralanması: olgu sunumu ve literatür taraması

Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2001

İntradural ve ekstradural komponentli primer kranial immunoblastik lenfoma: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2001

Nontravmatik spinal epidural hematoma: olgu sunumu ve literatür taraması

Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2001

Parasagital inrehemisferik subdural hematom: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2000