Publications & Works

Articles Published in Other Journals

II Meşrutiyet ve Erken Cumhuriyet Döneminde Trabzon da Kadın

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.10, no.20, pp.225-274, 2016 (Other Refereed National Journals)

OSMAN FİKRET TOPALLI'NIN NOTLARINA GÖRE GİRESUN'DA HALK MÜZİĞİ: BAĞLAMA, SAZ VE BAŞKA ÇALGI ÇALANLAR

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.44, pp.73-89, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tanıkların Kaleminden Rus İşgalinden Sonra Trabzon'un Durumu

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.9, no.17, pp.135-172, 2014 (Other Refereed National Journals)

Birinci Dünya savaşı Sırasında Rus Donanmasının Trabzon ve Çevresini Bombalaması

TÜRKİYAT MECMUASI, vol.24, no.1, pp.25-51, 2014 (International Refereed University Journal)

I Dünya Savaşı Sırasında Rus Donanmasının Trabzon ve Çevresini Bombalaması

Türkiyat Mecmuası, vol.24, no.1, pp.25-51, 2014 (Other Refereed National Journals)

Trabzon Metropoliti Hrisantos’un Paris Konferansı’na Sunduğu Muhtıranın Tenkidi

TURKISH STUDIES, vol.6, no.2, pp.973-984, 2011 (Other Refereed National Journals)

Karadeniz Bölgesi nin Demografik Yapısına Dair Bir İnceleme

History Studies, vol.5, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ali Şükrü Bir İttihatçıydı

Virgül, no.51, pp.67-70, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Nazım Hikmet'in Trabzon Günleri

Milliyet Sanat, pp.17-20, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Ağaoğlu Ahmet Bey’in Ermeni Katliamları Hakkında Bilinmeyen Bir Konferansı: Behbud Han Cevanşir’in Katli

Türk Kültürü, vol.34, no.399, pp.400-419, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Milli Mücadele Yıllarında İki Trabzonlu: Eyüpzade Ömer Fevzi ve Esat Ömer Eyyubi

Toplumsal Tarih, vol.9, no.49, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Erzurum Kongresi’nin Casusu Ömer Fevzi Bey ve Kongre Aleyhindeki Yazıları

Toplumsal Tarih, pp.15-26, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Trabzon’da Saz Şairleri

Folklor Edebiyat Dergisi, pp.47-54, 1997 (Other Refereed National Journals)

Geçmişten Günümüze Trabzon Kütüphaneleri

Müteferrika, pp.125-136, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Ağaoğlu Ahmet Bey’in Milli Mücadelede Trabzon’da Verdiği Konferans

Türk Kültürü, pp.35-47, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Trabzon’da Terakkiperver Fırka’nın Kuruluşu

Tarih ve Toplum, vol.21, no.126, pp.27-31, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Muharebe-i Kara Fatma

Milli Kültür, pp.25-31, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Bilinmeyen Bir Şair; Trabzonlu Rızaî ve Manzume-i Sivastopol

Türk Dünyası Tarih, pp.110-121, 1991 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Hocazade Olarak Ali Haydar Özak

SON DEVİR KARADENİZLİ MERHUM KURRÂLARSEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 10 March 2018, pp.131-160

Cihan Harbi Tanıklarının Gözünden Doğu Karadeniz’de Savaş Olgusu

CIEPO 22 Symposium, Trabzon, Turkey, 4 - 10 October 2018, vol.1, pp.341-377

İşgal Filmi Işığında Karadeniz’de Rus İşgali ve Doğurduğu Sonuçlar

Harşit Vadisi Sempozyumu, Giresun, Turkey, 26 - 28 October 2016

Kadınların Toplumsal Yaşama Katılmalarında Öncü Bir Kurum: Trabzon Biçki Dikiş Yurtları

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 20 - 21 April 2017, pp.590-613

Dönem Belgeleri Işığında Trabzon Ayasofya Kilisesinin Camiye Dönüştürülmesi Üzerine Bir Değerlendirme

ı. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.2, pp.1297-1308

Cihan Harbi Tanıklarının Gözünden Doğu Karadeniz'de Savaş Olgusu

CIEPO 22 SYMPOSIUM, Trabzon, Turkey, 4 - 10 October 2016, pp.341-377

Hatıratına Göre Ali Şakir Ağanoğlu

Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.293-300

Başlangıçtan Cumhuriyete Trabzon Tarihine Bütüncül Bir Bakış

Trabzon Kent Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.155-164

Bir Tanığın Kaleminden Hüseyin Avni Alparslan Bey

Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Giresun, Turkey, 9 - 11 October 2008, pp.175-185

Fikret Topallı ve Milli Mücadelede Giresun Hatıratı

Karadeniz Tarihi Sempozyumu (25-26 Mayıs 2005), Trabzon, Turkey, 25 September - 26 May 2005, vol.2, pp.969-982

Kırım Harbi’nin Canlı Bir Tanığı: Rızâî ve Eseri Manzûme-i Sivastopol

CIEPO XVII, Trabzon, Turkey, 18 - 23 July 2006, vol.XVII, pp.125-134

Osman Fikret Topallı ve ‘Milli Mücadelede Giresun Hatıratı’

Karadeniz Tarihi Sempozyumu 25-26 Mayıs 2005, Trabzon, Turkey, 25 - 26 May 2005, pp.969-982

Books & Book Chapters

Yüzyılın Ardındaki Karadeniz: Rus Bombardımanları I

Akçaabat Trabzon Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2018

Mübadeleye Giden Yol: Hatıralara Göre Rus İşgali Sırasında Rumların Türklere Yaptığı Mezalim

in: Pontus Meselesi ve Türkiye, , Editor, Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonu, Samsun, pp.101-110, 2018

Ustaalizâde Sülalesi Vakfı Ve Akçiriş (Çarlaklı Çamkiriş) Köyü Camisi

in: Şalpazarı tarih kültür insan, Usta, V., Editor, Serander Yayınları, İstanbul, pp.541-562, 2017

Kırsal Yaşamın İlk Sanayi Tesislerinden Biri: Şalpazarı’xxnda Su Değirmenleri

in: Şalpazarı Tarih Kültür İnsan, Veysel Usta, Editor, Serander Yayınevi, Trabzon, pp.475-508, 2017

Ustaalizâde Sülalesi Vakfı ve Akçiriş (Çarlaklı Çamkiriş) Köyü Camisi

in: Şalpazarı Tarih Kültür İnsan, Veysel Usta, Editor, Serander Yayınevi, Trabzon, pp.541-562, 2017

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE HER YÖNÜYLE OF

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Trabzon, 2016

Cemiyetler, Vakıflar ve Diğer Sivil Toplum Örgütleri

in: Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle Of, Hikmet Öksüz, A. Mevhibe Coşar, Veysel Usta, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp.281-310, 2016

Trabzon’da Spor

Serander Yayınları, Trabzon, 2011

Manzume-i Sivastopol

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000

Kitap ve Kütüphane Şiirleri Antolojisi

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998

• Cumhuriyet Türkiye’sinin Örnek Bir Devlet Adamı: Hasan Hüsnü Saka

in: Hasan Saka'ya Armağan, Rahmi Kumaş, Editor, Birleşmiş Milletler Türk Derneği, Ankara, pp.143-148, 1996

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.81-84, 2016