Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Habitat Effect on Urban Roof Vegetation

SUSTAINABILITY, vol.9, no.11, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Wall Vegetation Characteristics of Urban and Sub-Urban Areas

SUSTAINABILITY, vol.9, no.10, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

A study of a sustainable greenway approach for a part of the Silk Road in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, vol.17, no.6, pp.515-528, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ruderal Plants In Urban And Sub-Urban Walls And Roofs

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.56, no.2, pp.81-90, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peyzaj Mimarları İçin Seul Kent Rehberi

Plant, no.29, pp.140-151, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Kent Parklarında Yenilebilir Bitki Talebine Etki Eden Kullanıcı Özellikleri

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.5, no.4, pp.666-675, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vadi Çaykara Rekreasyon Alanı Peyzaj Projesi

Plant, pp.186-188, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Konut Ölçeğinde Gri Su ve Yeşil Çatı Sistemlerinin Ekonomik Etkileri

Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, vol.5, no.1, pp.71-80, 2018 (International Refereed University Journal)

Peyzaj Mimarları İçin Teksas Rehberi

Plant, no.25, pp.198-210, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Uzungöl Nasıl Kurtulur?

Trabzon Life, no.4, pp.34-37, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Kent parkları ile kriz yönetme eğilimleri; Küba örneği

Kentli, no.27, pp.80-82, 2017 (Other Refereed National Journals)

Duvar Yüzeylerindeki Tarımsal Kaçakların Belirlenmesi ve Duvarlarda Yenilebilir Peyzaj Potansiyelinin Geliştirilmesi

Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, pp.169-178, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peyzaj Mimarları İçin Havana Kent Rehberi

Plant, no.23, pp.160-172, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Peyzaj Mimarları İçin Miami Rehberi

Plant, no.22, pp.154-167, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Peyzaj Mimarları İçin Washington DC Kent Rehberi

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, no.21, pp.198-210, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Peyzaj mimarları İçin Chicago Kent Rehberi

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, no.20, pp.258-266, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Peyzaj Mimarları İçin New York Kent Rehberi

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, no.19, pp.98-110, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Trabzon Eko-Park

Plant, no.18, pp.212-215, 2016 (National Non-Refereed Journal)

KTÜ Edebiyat Fakültesi (Peyzaj Projesi Danışmanlığı)

Yapı, no.395, pp.138-145, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Do Resources Mean the Same Thing to All Eco-Tourists?

Inernational Forestry and Environment Symposium, 7 - 10 November 2017, pp.91

Türkiye'nin Doğa Koruma Mevzuatına Peyzaj Mimarlığı Açısından Bir Bakış

Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2017, vol.1, pp.66-71

Türkiye’de Yayla Turizminin İhmal Edilmiş Bir Yönü Kış Mevsimi

Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu, 10 - 12 February 2016, pp.460-472

35 Yıldır Geleceğin Turizm Çeşidini Beklemek: Yayla Turizminde Nerede Hata Yapıyoruz?

Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 08 November 2015

An Ignored Contribution to Urban Ecology: Cracks between Pavements and Walls as Plant Habitats

1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 October - 20 December 2015, pp.47

Is Harmony Only Way to Go in Historical Places

International Workshop on Evaluation of Historical Landscapes & Cultural Heritages, Edirne, Turkey, 21 - 24 May 2014, pp.1

DÖNÜŞEN KENT PERSPEKTİFİNDE YEŞİL ÇATILARIN ROLÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI 5. KONGRESİ “DÖNÜŞEN PEYZAJ”, Adana, Turkey, 14 - 17 October 2013, pp.1163-1170

Doğal Peyzaj Karakterleri İle Sürdürülebilir İklimlendirme Yaklaşımları: Yazd Kenti-İran Örneği

PEYZAJ MİMARLIĞI 5. KONGRESİ “DÖNÜŞEN PEYZAJ”, Adana, Turkey, 14 - 17 October 2013, pp.241-250

Native Palms of Turkey, which might be Endangered in the Future

Symbambalm - 1st International Symposium on Genetic Resources of Bamboos and Palms and 3rd International Symposium on Ornamental Palms, Campinas, Brazil, 21 - 25 November 2010, pp.92

Bamboos; Landscape Use

Symbambalm-1st International Symposium on Genetic Resources of Bamboos and Palms and 3rd International Symposium on Ornamental Palms, Campinas, Brazil, 21 - 25 November 2010, pp.53

The Potential Difficulties in the Implementing of the Landscape Characteristics Belonging to Some Recreational Areas of Japan in Turkey

1st International Symposium on Japanese-Turkish Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 October 2010, pp.1385-1396

The Comparing of Some Street Furniture in Japan and Turkey Regarding Design and Function

1st International Symposium on Japanese-Turkish Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 October 2010, pp.1455-1456

Importance of the Japanese Plant Species among Exotic Plant Use in Urban Parks of Turkey, A Sample of Trabzon City

1st International Symposium on Japanese-Turkish Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 October 2010, pp.1462-1463

The Potential Diddiculties in the Implementing of the Landscape Characteristics Belonging to Some Recreational Areas of Japan in Turkey

1st International Symposium on Japanese-Turkish Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 October 2010, vol.3, pp.1385-1396

An Ecological Gift from Social Contracts to Urban Areas: Graveyards- A Sample of Trabzon City, Turkey

The 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, Japan, 18 - 22 May 2010

An International Gift from Social Contracts to Urban Areas: Graveyards- A Sample of Trabzon City, Turkey

The 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, Japan, 18 - 22 May 2010, pp.291

Plant Biodiversity Assesment in Urban Historical Sites: A Case Study in Trabzon City, Turkey

The 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, Japan, 18 - 22 May 2010, pp.257

Evergreen Plants in Urban Parks and Their Importance Regarding Landscape Architecture, a Sample of Trabzon City

2nd International Conference on Landscape and Urban Horticulture, Bologna, Italy, 9 - 13 June 2009, vol.881, pp.277-285 identifier identifier

Ekoturizmde Yerel Halkın Önemi

10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, Turkey, 21 - 24 October 2009, pp.352-363

Landscape Architectural Solution Proposals to Reduce Noise Pollution in Urban Areas

International Conference on the 4th Ecological Protection Of The Planet Earth: Environment, Maritime Policies & Energy Issues in the Black Sea, Trabzon, Turkey, 12 - 15 June 2008, pp.39

Effects of Some Heritage Areas to Woody Plant Diversity and Green Spaces in Urban Areas; A sample of Trabzon city

3rd International Conference of the Competence Network Urban Ecology Urban Biodiversity and Design Implementing the Convention on Biological Diversity in towns and cities, Erfurt, Germany, 21 - 24 May 2008, pp.254

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Bazı Yaylaların Doğal ve Kültürel Temelli Ekoturizm Potansiyelleri

VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Düzce, Turkey, 8 - 09 May 2008, pp.436-444

Positive Effects of Native Flora on User's Environmental Preference: A sample of Trabzon City

Liveable Environments and Architecture, The 3rd International Livenarch Congress, Trabzon, Turkey, 5 - 07 July 2007, pp.683-692

Odun Dışı Orman Ürünü Olarak Doğal Yerörtücü Bitkiler

1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 04 October 2006, pp.509-518

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Yaylalara Yönelik Turistik Talebin Çevreye Etkileri ve Çözüm Önerileri

1. Çevre ve Ormancılık Şürası "Tebliğler", Antalya, Turkey, 01 March 2005, pp.1496-1510

Tarihi Süreç İçerisinde Bonsai ve Yapım Teknikleri

II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 October 2002, pp.316-321

Books & Book Chapters

KENTSEL AÇIK - YEŞİL ALANLARIN PROJELENDİRİLMESİNDE GÖRSEL DÜŞÜNCE VE GÖRSEL ANLATIM: VADİ ÇAYKARA PEYZAJ PROJE SÜRECİ

in: MIMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR, Latif Gürkan KAYA, Şirin Aslan DÖNMEZ, Namıq ABBASOV, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.141-149, 2018

Landscape Design and Application Process in Urban Open Green Spaces: The Case of Trabzon Ecopark

in: Academic Studies in Architecture, Engineering, Planning and Design, Rıdvan KARAPINAR, Editor, Ivpe, Cetinje, Montenegro, pp.1-12, 2018

Kentsel Açık - Yeşil Alanların Projelendirilmesinde Görsel Düşünce Ve Görsel Anlatım: Vadi Çaykara Peyzaj Proje Süreci

in: MIMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR, KAYA Latif Gürkan, DÖNMEZ Şirin Aslan, ABBASOV Namıq, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.141-149, 2018

İŞVEREN TALEPLERININ PEYZAJ PROJESI SÜRECINE ETKISI: THE KAYSERI TERRACES AND LOFTS ÖRNEĞI

in: MIMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR, Latif Gürkan KAYA, Şirin Aslan DÖNMEZ, Namıq ABBASOV, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.121-130, 2018