Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Peyzaj Mimarları İçin Seul Kent Rehberi

Plant, no.29, pp.140-151, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Vadi Çaykara Rekreasyon Alanı Peyzaj Projesi

Plant, pp.186-188, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Peyzaj Mimarları İçin Teksas Rehberi

Plant, no.25, pp.198-210, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Uzungöl Nasıl Kurtulur?

Trabzon Life, no.4, pp.34-37, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Peyzaj Mimarları İçin Havana Kent Rehberi

Plant, no.23, pp.160-172, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Peyzaj Mimarları İçin Miami Rehberi

Plant, no.22, pp.154-167, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Trabzon Eko-Park

Plant, no.18, pp.212-215, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

KTÜ Edebiyat Fakültesi (Peyzaj Projesi Danışmanlığı)

Yapı, no.395, pp.138-145, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Do Resources Mean the Same Thing to All Eco-Tourists?

Inernational Forestry and Environment Symposium, 7 - 10 November 2017, pp.91

Türkiye'nin Doğa Koruma Mevzuatına Peyzaj Mimarlığı Açısından Bir Bakış

Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2017, vol.1, pp.66-71

Türkiye’de Yayla Turizminin İhmal Edilmiş Bir Yönü Kış Mevsimi

Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu, 10 - 12 February 2016, pp.460-472

35 Yıldır Geleceğin Turizm Çeşidini Beklemek: Yayla Turizminde Nerede Hata Yapıyoruz?

Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 08 November 2015

An Ignored Contribution to Urban Ecology: Cracks between Pavements and Walls as Plant Habitats

1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 October - 20 December 2015, pp.47

Is Harmony Only Way to Go in Historical Places

International Workshop on Evaluation of Historical Landscapes & Cultural Heritages, Edirne, Turkey, 21 - 24 May 2014, pp.1

DÖNÜŞEN KENT PERSPEKTİFİNDE YEŞİL ÇATILARIN ROLÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI 5. KONGRESİ “DÖNÜŞEN PEYZAJ”, Adana, Turkey, 14 - 17 October 2013, pp.1163-1170

Doğal Peyzaj Karakterleri İle Sürdürülebilir İklimlendirme Yaklaşımları: Yazd Kenti-İran Örneği

PEYZAJ MİMARLIĞI 5. KONGRESİ “DÖNÜŞEN PEYZAJ”, Adana, Turkey, 14 - 17 October 2013, pp.241-250

Native Palms of Turkey, which might be Endangered in the Future

Symbambalm - 1st International Symposium on Genetic Resources of Bamboos and Palms and 3rd International Symposium on Ornamental Palms, Campinas, Brazil, 21 - 25 November 2010, pp.92

Bamboos; Landscape Use

Symbambalm-1st International Symposium on Genetic Resources of Bamboos and Palms and 3rd International Symposium on Ornamental Palms, Campinas, Brazil, 21 - 25 November 2010, pp.53

The Potential Difficulties in the Implementing of the Landscape Characteristics Belonging to Some Recreational Areas of Japan in Turkey

1st International Symposium on Japanese-Turkish Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 October 2010, pp.1385-1396

The Comparing of Some Street Furniture in Japan and Turkey Regarding Design and Function

1st International Symposium on Japanese-Turkish Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 October 2010, pp.1455-1456

Importance of the Japanese Plant Species among Exotic Plant Use in Urban Parks of Turkey, A Sample of Trabzon City

1st International Symposium on Japanese-Turkish Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 October 2010, pp.1462-1463

The Potential Diddiculties in the Implementing of the Landscape Characteristics Belonging to Some Recreational Areas of Japan in Turkey

1st International Symposium on Japanese-Turkish Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 October 2010, vol.3, pp.1385-1396

An Ecological Gift from Social Contracts to Urban Areas: Graveyards- A Sample of Trabzon City, Turkey

The 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, Japan, 18 - 22 May 2010

An International Gift from Social Contracts to Urban Areas: Graveyards- A Sample of Trabzon City, Turkey

The 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, Japan, 18 - 22 May 2010, pp.291

Plant Biodiversity Assesment in Urban Historical Sites: A Case Study in Trabzon City, Turkey

The 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, Japan, 18 - 22 May 2010, pp.257

Evergreen Plants in Urban Parks and Their Importance Regarding Landscape Architecture, a Sample of Trabzon City

2nd International Conference on Landscape and Urban Horticulture, Bologna, Italy, 9 - 13 June 2009, vol.881, pp.277-285 Sustainable Development identifier identifier

Ekoturizmde Yerel Halkın Önemi

10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, Turkey, 21 - 24 October 2009, pp.352-363

Landscape Architectural Solution Proposals to Reduce Noise Pollution in Urban Areas

International Conference on the 4th Ecological Protection Of The Planet Earth: Environment, Maritime Policies & Energy Issues in the Black Sea, Trabzon, Turkey, 12 - 15 June 2008, pp.39

Effects of Some Heritage Areas to Woody Plant Diversity and Green Spaces in Urban Areas; A sample of Trabzon city

3rd International Conference of the Competence Network Urban Ecology Urban Biodiversity and Design Implementing the Convention on Biological Diversity in towns and cities, Erfurt, Germany, 21 - 24 May 2008, pp.254

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Bazı Yaylaların Doğal ve Kültürel Temelli Ekoturizm Potansiyelleri

VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Düzce, Turkey, 8 - 09 May 2008, pp.436-444 Sustainable Development

Positive Effects of Native Flora on User's Environmental Preference: A sample of Trabzon City

Liveable Environments and Architecture, The 3rd International Livenarch Congress, Trabzon, Turkey, 5 - 07 July 2007, pp.683-692

Odun Dışı Orman Ürünü Olarak Doğal Yerörtücü Bitkiler

1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 04 October 2006, pp.509-518 Sustainable Development

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Yaylalara Yönelik Turistik Talebin Çevreye Etkileri ve Çözüm Önerileri

1. Çevre ve Ormancılık Şürası "Tebliğler", Antalya, Turkey, 01 March 2005, pp.1496-1510

Tarihi Süreç İçerisinde Bonsai ve Yapım Teknikleri

II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 October 2002, pp.316-321

Books & Book Chapters

KENTSEL AÇIK - YEŞİL ALANLARIN PROJELENDİRİLMESİNDE GÖRSEL DÜŞÜNCE VE GÖRSEL ANLATIM: VADİ ÇAYKARA PEYZAJ PROJE SÜRECİ

in: MIMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR, Latif Gürkan KAYA, Şirin Aslan DÖNMEZ, Namıq ABBASOV, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.141-149, 2018

Landscape Design and Application Process in Urban Open Green Spaces: The Case of Trabzon Ecopark

in: Academic Studies in Architecture, Engineering, Planning and Design, Rıdvan KARAPINAR, Editor, Ivpe, Cetinje, Montenegro, pp.1-12, 2018

Kentsel Açık - Yeşil Alanların Projelendirilmesinde Görsel Düşünce Ve Görsel Anlatım: Vadi Çaykara Peyzaj Proje Süreci

in: MIMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR, KAYA Latif Gürkan, DÖNMEZ Şirin Aslan, ABBASOV Namıq, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.141-149, 2018

İŞVEREN TALEPLERININ PEYZAJ PROJESI SÜRECINE ETKISI: THE KAYSERI TERRACES AND LOFTS ÖRNEĞI

in: MIMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR, Latif Gürkan KAYA, Şirin Aslan DÖNMEZ, Namıq ABBASOV, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.121-130, 2018