Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Historical Development of Accounting and Account Theories: Mercantile Account Theory

2. Uluslararası Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Trabzon, Turkey, 14 - 16 October 2021

Türkiye’deki Muhasebe Düzenlemeleri Açısından Konkordato İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 4 - 05 June 2020, vol.11, pp.79-83

Faaliyet Kiralamasının Türkiye’deki Muhasebe Düzenlemeleri Açısından İncelenmesi

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 4 - 05 June 2020, vol.11, pp.73-78

Evaluation of Financial Performance According to Firm Scale: Case of Manufacturing Sector

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018, vol.7, no.10, pp.62-66

Multi Ledger Period In Turkish Accounting History 1926 1949

14th World Congress of Accounting Historians, PESCARA-Chieti, Italy, 25 - 27 June 2016

Examination of Environmental Accounting Applications in the Context of TAS TFRS

10th Spanish Conference on Social and Environmental Accounting Research (CSEAR), Sevilla, Spain, 17 - 18 September 2015

Books & Book Chapters

in: , KARABULUT Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.289-311, 2021

Vergi Gelirleri ve E-Uygulamalar Kayıtdışı Ekonominin Azaltılmasında Etkili Midir?

in: İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları, Cilt 2-Maliye ve Finans Uygulamaları, KARABULUT Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.61-79, 2021

Record Keeping Culture in The Eastern Roman Empire (Byzantium)(330 - 1453 AD)

in: History of Middle East Accounting, Aslan M., Köterin, H.Ç.,, Editor, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara, pp.297-370, 2019

Doğu Roma İmparatorluğu'nda (Bizans) Kayıt Kültürü

in: ORTA DOĞU MUHASEBE TARİHİ (M.Ö.3000-M.S.2000), Aslan M., Köterin, H.Ç., Editor, T. C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara, pp.285-352, 2018 Creative Commons License

Corporate Environmental Reporting in Turkey: Status and Challenges

in: Sustainability and Management: An International Perspective, Çalıyurt K.,Yüksel Ü., Editor, Routledge, London/New York , Londra, 2016

Demiryolu Taşıma İşletmeleri Muhasebesi

in: TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ, SÜRMEN Y., Editor, UMUTTEPE YAYINLARI, pp.397-528, 2015

Metrics

Publication

34

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals