Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE RELATION BETWEEN SOME METEOROLOGICAL FACTORS AND AIR POLLUTANTS IN TRABZON CITY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.19, ss.721-729, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kadınlara Özel Bir Kamusal Alan: Yalvaç Mahalle Fırınları

SEFAD- Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sa.45, ss.1, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

İlkokul Bahçelerinde Davranış Haritaları Bağlamında Mekânsal ve İşlevsel Bir Analiz: Trabzon Örneği

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.649-667, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Sulukule - Dünden Bugüne: Bir Jane Jacobs Yürüyüşü

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, sa.7, ss.129-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doha Kentindeki Değişimin İzleri ve Mega Projeler

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, sa.6, ss.60-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Housing Projects In Trabzon: Marketting Discourses and Physical Environmental Features

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.375-388, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlkokul Alanı ve Bahçesi Özelinde Mekansal Yeterliliklerinin İncelenmesi

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, sa.6, ss.26-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Discourses and Outcomes: Marketting of Housing Projects in Trabzon

Online Journal of Art and Design, cilt.6, sa.4, ss.53-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Okul Bahçelerindeki Davranış Biçimleri: Bir İlkokul Örneği

Social Sciences Studies Journal (SSS Journal), cilt.4, sa.20, ss.3026-3036, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Legibility and Connectivity in Campus Areas: Case of Karadeniz Technical University

Online Journal of Art and Design, cilt.6, sa.1, ss.15-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Students Exploration On Campus Legibility

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.197, ss.339-347, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Planning – Design Training and Universal Design

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.141, ss.1019-1024, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Actors in The Urban Planning

American Journal of Scientific Research (AJSR), cilt.58, ss.123-130, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of The Arrangements in A Historical City Center on The Commercial Functions: The Example of Trabzon

European Journal of Scientific Research, cilt.70, sa.4, ss.511-525, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Trends in Retailing Through Globalization The Case of Trabzon

International Journal Of Academic Research (IJAR), cilt.3, sa.3, ss.628-640, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluating the Developmental Process of the Zoning Regulations in Turkey in Terms of Urban Design

International Journal of Academic Research (IJAR), cilt.1, sa.3, ss.580-584, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Problems of The Elderly in The Use of Public Spaces and Their Expectations: A Pilot Study in Trabzon (Turkey)

International Journal Of Academic Research(IJAR), cilt.3, sa.3, ss.165-173, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türlülük-Çeşitlilik

Yapı Dergisi, cilt.261, ss.50-59, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluating The Developmental Process of The Zoning Regulations in Turkey in Terms of Urban Design

Urban Forum 2020- 1st International Conference on Spatial Planning: Urban Planning, Architecture, Political and Socio-Cultural Principles, Kyyiv, Ukrayna, 19 - 20 Kasım 2020

Emerging places: Transformation of Housing Areas in Trabzon

ARCH-ECO Transformacje przestrzeniprzestrzeń dla zmian, Krakow, Polonya, 22 Mayıs 2020

Sulukule (Istanbul) Urban Transformation Projects

ARCH-ECO Transformacje przestrzeni- przestrzeń dla zmian, Krakow, Polonya, 22 Mayıs 2020

Craft and Craft Spaces From the Past to the Present: Example of Trabzon City

ARCH-ECO Transformacje przestrzeni- przestrzeń dla zmian, Krakow, Polonya, 22 Mayıs 2020

Suya Duyarlı Kentsel Tasarım

3rd International Water and Health Congress, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2019, ss.187-191

Bir Kültür Bileşeni Olarak Zanaat ve Mekan

CRAFTARCH’18 International Art Craft Space Congress - Revitalizing Art Craft Space Relations, Konya, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2018, ss.283-295

The Spatial Qualifications of a School Ground

4th International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT), Budapest, Macaristan, 26 - 30 Kasım 2018, ss.27

Öğrencilerin Okul Bahçelerinin Kullanımının Davranış Haritaları İle İncelenmesi

INES IV. International Academic Research Congress 2018, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.201

Öğrencilerin Hayallerindeki Okul Bahçeleri ve Katılımcı Tasarım Yaklaşımı

INES IV. International Academic Research Congress 2018, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.200

Kadının Kent Mekanının Oluşumu ve Kullanımına Etkisi: Yalvaç İlçesi Örneği

Dicle University 1st International Architecture Symposium, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.69-71

Kent Planlamada Morfolojik Arayışlar

International Symposium on Urbanization and Environmental Problems: Transition, Transformation, Authenticity, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018

Okul Bahçelerinin Kullanımına Yönelik Öğrencilerin Görüşleri: Bir ilkokul Örneği

17th International Primary Teacher Education Symposium, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1486-1487

Transforming Housing Areas: New Morphologies In The Fringes of Trabzon

24th ISUF (International Seminar on Urban Form) International Conference - City and Territory in The Globalization Age, Valencia, İspanya, 27 - 29 Eylül 2017, ss.30

Kamusal Bellek: Trabzon Kemeraltı Örneği

IARSP International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.432-446

Planlama Süreci ve Su Havzalarının Korunması İlişkisi

2nd International Water and Health Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Şubat 2017, ss.54-58

A Comparison Legibility and Integration Level of a University Campus

IASSR XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016, ss.212

Building a Nation Capital in The Context of Utopia Ankara

17th International Conference of The Utopian Studies Society / Europe, Lisbon, Portekiz, 5 - 09 Temmuz 2016

Kent, Mekan ve Kimlik: Kentsel Temalar

2nd International Conference on Urban Studies - Cities Between The Global and The Local: Strategies, Opportunities, Challenges, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs - 13 Haziran 2016, ss.555-572

Emerging Places: Transformation of Housing Areas in Trabzon

CPUD’16 International City Planning and Urban Design Conference, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Nisan 2016, ss.118-128

Mekansal Planlar ve Su Sorunları Üzerine Bir İrdeleme: Trabzon

Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2015, ss.507-509

Students Exploration on Campus Legibility

7th World Conference on Educational Sciences (WCES-2015), Athens, Yunanistan, 5 - 07 Şubat 2015, ss.128-129

Yenilenen “Kent” ve “Kentli” Kimliği: Trabzon Kenti Örneği

23. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu - Kentsel Mekana Müdahale: Projeler, Yaklaşımlar, Kavramlar, Boyutlar, İstanbul, Türkiye, 12 Aralık 2013, ss.142-157

Planning – Design Training and Universal Design

4th World Conference on Learning Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2013), Barcelona, İspanya, 27 - 29 Ekim 2013, ss.85-86

Timescape of City: Akçaabat

2nd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012, ss.184-198

Kentsel Mekanı Biçimlendiren Aktörler: Alışveriş Merkezi Örneği

23rd International Building Life Congress: The Milieu of The Architectural Profession, Bursa, Türkiye, 24 - 26 Mart 2011, ss.257-264

Actors Shaping The Urban Space: Sample of Shopping Centers

23rd International Building Life Congress: The Milieu of The Architectural Profession, Bursa, Türkiye, 24 - 26 Mart 2011, ss.553-560

Kent Aydınlatmasının Kentsel Kimliğe Etkileri Üzerine İnceleme

6th International Sinan Symposium - Designing The Future, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2010, ss.269-276

Mimarlık, Planlama Eğitimleri ve Pratikleri: Çelişkiler

22nd International Building and Life Congress - Architecture and Change, Bursa, Türkiye, 26 - 27 Mart 2010, ss.291-297

Türkiye’de İç Göçler: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi - Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mart 2010, ss.28

Air Pollution and The Relationship Between Some Meteorological Factors in The Eastern Black Sea Region of Turkey: As A Case Trabzon

LIVENARCH IV Livable Environments Architecture 4th International Congress - (Re/De) Constructions in Architecture, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2009, cilt.2, ss.909-920

Evaluating The Developmental Process of The Zoning Regulations in Turkey in Terms Of Urban Design

4th International Urban Design Congress - Towards A Charter of Urban Design, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2009, ss.60-67

Trabzon Kentinde Hava Kirliliği ve İnsan Sağlığına Etkileri

Hava Kirliliği Kontrolü Ulusal Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2008, ss.810-821

Heavy Metal Pollution in The Black Sea and Its Effects on Human Health

4th International Conference on Ecological Protection of The Planet Earth - Environment, Maritime Policies Energy Issues in The Black Sea, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2008, ss.381-398

A Method in The Context of Urban Planning and Urban Design

LIVENARCH III Livable Environments Architecture 3rd International Congress - Contextualism in Architecture, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2007, cilt.2, ss.569-580

A Study in The Context of Creating (Building) Quality Environments: Akçaabat Urban Location

19th International Building and Life Congress - Future For Architecture, Architecture For Future, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2007, ss.169-170

Planlamada Yerseçimi Kararlarının Politik İçeriği

6. Türkiye Şehircilik Kongresi - Planlama, Siyaset, Siyasalar, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2006, ss.255-271

Pedestrian and Vehicle Transport Problems in Towns and Remedial Recommendations For Solution: A Case Study For Akçaabat

TRODSA 3rd Traffic Road Safety International Congress - New Approaches New Technologies, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2006, ss.608-615

Geçmiş ve Bugün: Akçaabat

Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2005, cilt.2, ss.1051-1062

Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Planı (DOKAP) Kapsamında KTÜ’nün İşlevi Üzerine Bir İnceleme

Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu - Sorunlar, Analizler ve Politikalar (Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu), Trabzon, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2005, ss.415-438

Örnek Ülkeler ve Türkiye’de Kentsel Tasarım: Yasal Çerçeve

15th Urban Design and Implementations Symposium - Urban Design in Change, Change in Urban Design, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004, ss.227-240

Strategies, Policies and Tools in The Urban Design

LIVENARCH II Livable Environments Architecture 2nd International Congress - Nature, Cities, Architecture, Sustainable Development, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2003, ss.179-191

Gençlerin Bakışıyla Yaşanabilir Kentlerin Temel Özellikleri

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Adana, Türkiye, 25 - 26 Ocak 2002, ss.67-82

Essentials of Liveable Environments For Urban Young

LIVENARCH Livable Environments Architecture International Congress - Nature, Cities, Architecture, Sustainable Development, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2001, ss.42-49

DOKAP Bölgesinde Kentsel Kademelenme

9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2000, ss.406-419

DOKAP Bölgesel Gelişme Stratejileri

9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2000, ss.41-50

DOKAP Bölgesi Kentsel Etki Alanları

9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2000, ss.289-304

Kitap & Kitap Bölümleri

City and Craft:Trabzon

The Most Recent Studies in Science and Art, Vol.2, Arapgirlioğlu Hasan, Atik Atilla, Hızıroğlu Salim, Elliott Robert L, Atik Dilek, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.1994-2008, 2018

Öğrencilerin Hayallerindeki Okul Bahçeleri ve Katılımcı Tasarım Yaklaşımı

Mühendislik ve Mimarlık Çalışmaları 2018, Çiftçi Nizamettin, Yanar Yusuf, Editör, Çizgi Kitabevi, Ankara, ss.27-32, 2018

Öğrencilerin Okul Bahçelerinin Kullanımının Davranış Haritaları İle İncelenmesi

Mühendislik ve Mimarlık Çalışmaları 2018, Çiftçi Nizamettin, Yanar Yusuf, Editör, Çizgi Kitabevi, Ankara, ss.33-39, 2018

A Comparison Legibility and Integration Level of University Campus

Current Researches in Geography, Arslan Hasan, Icbay Mehmet Ali, Stoychev Kosyo, Editör, E-BWN, Bialystok, ss.122-132, 2017

The Development of Commercial Functions From the Past to the Present and The Trends in Downtown Changes: The Example of Trabzon

Researches on Science and Art in 21th Century Turkey, Vol.1, Arapgirlioğlu Hasan, Atik Atilla, Elliott Robert L, Turgeon Edward, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.1299-1306, 2017

The Effects of Landscape Characters on Rural Settlement Patterns

Ecology, Planning and Design, Koleva Irina, Duman Yüksel Ülkü, Benaabidate Lahcen, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.349-359, 2017

Su Sağlığı ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 ”Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım” - Fiziksel Çevrenin Geliştirilmesi, , Editör, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara, ss.17-196, 2014

Kentsel Kimlik

Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Prof.Dr. Melih Ersoy, Editör, Ninova Yayıncılık, İstanbul, ss.226-228, 2012

Kentsel Tasarım

Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Prof.Dr. Melih Ersoy, Editör, Ninova Yayıncılık, İstanbul, ss.255-258, 2012

Air Pollutants and Its Effects on Human Healthy: The Case of The City Trabzon

Advanced Topics in Environmental Health and Air Pollution Case Studies, Moldoveanu Anca, Editör, Intech Open , Rijeka, ss.251-268, 2011

Kentsel Tasarım ve Kent Planlama

Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, , Editör, Akademi Kitabevi, Trabzon, ss.357-372, 2004