Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2009 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2006 - 2009 Öğretim Görevlisi Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 1998 - 2006 Araştırma Görevlisi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Bölüm Staj Komisyonu Üyesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2019 - Devam Ediyor Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2019 - 2020 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2017 - 2020 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

 • 2014 - 2019 Bölüm İletişim Komisyonu Üyesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2017 - 2017 4. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2014 - 2017 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2016 - 2016 Lisansüstü Giriş Sınavı Mülakat ve Değerlendirme Jürisi Üyeliği

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2016 - 2016 3. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2015 - 2015 Lisansüstü Giriş Sınavı Mülakat ve Değerlendirme Jürisi Üyeliği

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2015 - 2015 Lisansüstü Giriş Sınavı Mülakat ve Değerlendirme Jürisi Üyeliği

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2013 - 2013 Lisansüstü Giriş Sınavı Mülakat ve Değerlendirme Jürisi Üyeliği

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2010 - 2013 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2010 - 2012 Dekan Yardımcısı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

 • 2009 - 2010 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Planlama Stüdyosu-VII (Bitirme Çalışması)

 • Lisans Planlama Stüdyosu-III

 • Lisans Kentsel Tasarım İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Mesleki Deneyim-III

 • Lisans Arazi Kullanımı Planlaması

 • Lisans Planlama Stüdyosu-II

 • Lisans Temel Tasarım

 • Doktora Doktora Tez

 • Lisans Kentsel Tasarım Politika ve Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Kent, Mekan ve Kimlik: Kentsel Temalar

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezi

 • Lisans Mesleki Deneyim-I

 • Doktora Kent Planlamada Morfolojik Analiz Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans Kent Markalaşması ve Yerel Dinamikler

 • Lisans Bölge ve Şehir Planlama

 • Lisans Planlama Stüdyosu-I

 • Lisans Bölge ve Şehir Planlama

 • Yüksek Lisans Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Mekan

 • Lisans Proje-VII (Bitirme Çalışması)

 • Yüksek Lisans Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Kentsel Tasarım Kuram ve Yaklaşımları

 • Lisans Kentsel Tasarım İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Proje-VI

 • Yüksek Lisans Kent Morfolojisi ve Konut

 • Lisans Kentsel Tasarım Politika ve Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Su Kıyısı Kentler ve Kentsel Tasarım

 • Lisans Arazi Kullanım Planlaması

 • Lisans Temel Tasarım

 • Lisans Bitirme Çalışması

 • Lisans Proje-I

 • Yüksek Lisans Kentsel Tasarım Kuram ve Yaklaşımları

 • Yüksek Lisans Engellilere Yönelik Kent Planlama ve Kentsel Tasarım

 • Lisans Proje-II