Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Historical Stone Arch Bridges’ Damage Causes and Repair Techniques

Journal of Investigations on Engineering and Technology, cilt.2, ss.53-60, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Betonarme Binalarda Hasar Tespiti ve Hasar Belirleme Yöntemleri

Journal of Investigations on Engineering & Technology, cilt.1, ss.30-36, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Estimation of dynamic behavior of historical masonry arch bridges depending on dimensions

European council of civil engineers, cilt.1, ss.11-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ilyasbey Mosque Minaret’s Vibration Test and Model Calibration

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET - Bayburt 2019), Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.1240-1248

Analysis on Prestressed Precast Girder Bridge with Different Span and Widths

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET - Bayburt 2019), Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.1324-1338

A Measurement System For Natural Frequencies Identification Of Structures By Operational Modal Analysis

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.276-284

Tarihi Taş Kemer Köprülerin Modal Davranışlarının Köprü Boyutlarına Bağlı Olarak Tahmin Edilmesi

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.381-389

Tarihi Taş Kemer Köprülerde Hasar Nedenleri ve Onarım Teknikleri

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.391-400

Material Properties Identification of Structural Elements by Model Updating Method

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1-10