Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AN EXPERIMENTAL STUDY ON OVERALL HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF SOME WALL BRICK MODELS

5th International Anatolian Energy Symposium, Trabzon, Turkey, 24 - 25 March 2021, pp.33-40

CuO nanoakışkanın fiziksel özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi

IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18 - 20 April 2018, vol.2, pp.1073-1082

Sıcaklık kontrollü bir ortamda Peltier ile elektrik enerjisi üretiminin deneysel olarak incelenmesi

IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18 - 20 April 2018, vol.1, pp.465-471

CuO NANOAKIŞKANIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 20 April 2018, vol.2, pp.1073-1082

SICAKLIK KONTROLLÜ BİR ORTAMDA PELTİER İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 20 April 2018, vol.1, pp.465-471

Influences of Side Wall Angle on Heat Transfer of Power-Law Fluids in Trapezoidal Enclosures

12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT 2016), Malaga, Spain, 11 - 13 July 2016, pp.915-920

HVAC SİSTEMLERİNDE AÇ-KAPA ve BULANIK MANTIK KONTROLÜN KIYASLAMALI OLARAK İNCELENMESİ

11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR, İzmir, Turkey, 17 - 20 April 2013, pp.1729-1740

MÜHENDİSLİK ÖĞRENİMİNDE YENİLİKÇİLİĞİN İŞLEVİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR İNCELEME

Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi 2011, 27 - 29 May 2011, vol.2, pp.765-773

Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Planı (DOKAP) Kapsamında KTÜ'nün İşlevi Üzerine Bir İnceleme

Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu - Sorunlar, Analizler ve Politikalar (Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu), Trabzon, Turkey, 13 - 14 October 2005, pp.415-438

An Analysis on the Role of the KTU in the Scope of the Eastern Blacksea Regional Development Plan (DOKAP)

Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu - Sorunlar, Analizler ve Politikalar (Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu), Trabzon, Turkey, 13 - 14 October 2005, pp.415-438

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yüzey Akıntı Sirkülasyonunun Üç Boyutlu modellenmesi

I Ulusal Deniz Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 11 October 2000, vol.1, no.1, pp.18-20

Estimation of rainfalls over Samsun by using satellite data

2nd Trabzon International Energy and Environment Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 29 July 1998, pp.565-567 identifier

Box Model to Investigate Effects of Bottom Topography on Coastal currents

First International Symposium on Fisheries and Ecology, Trabzon, Turkey, 2 - 04 October 1998, pp.564-569

A Preliminary İnvestigation on the Pollutant Distribution in the South Eastern Black Sea Coast

International Symposium on Marine Pollution, Monaco, Monaco, 5 - 09 September 1998, vol.1, no.1, pp.354-355 Sustainable Development

Statistical Analysis of Air Pollition in Trabzon Urban

Proceeding First Trabzon Energy and Environment Symposium, Trabzon, Turkey, 29 - 31 July 1996, pp.1237-1242

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

51

Citation (WoS)

214

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

247

H-Index (Scopus)

8

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

24

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals