Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Do the Turkish Planning Regulations Ensure the Urban Liveability?

Livenarch 2001, 1st Livable Environment and Architecture International Congress, Trabzon, Türkiye, ss.92

The Car Parking Problem In City Centers

Traffic and Road Safety International Congress, Ankara, Türkiye, ss.591

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu

Parça Parça Eylemlerle Küresel TRABZON’a, Ankara, Türkiye, ss.273

Ortahisar (Trabzon merkez ilçe) Tarihi Kent belleğine Farklı Planlı Dönemlerde Yapılan Müdahaleler

Kent Merkezinde Yaya İzleri Sempozyumu ve Atölyesi, Trabzon, Türkiye, 11 - 14 Mart 2015, ss.1-8

Büyükşehirlerde Teknik Altyapı Planlaması

IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı, Trabzon, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2014

Kentsel Dönüşüm ve Planlama: Trabzon Örneği

Büyükşehirler, Planlama ve Değişim Sorunları, Trabzon, Türkiye, 22 Kasım 2013, cilt.1, no.1, ss.119-134

Kentsel dönüşümün gerekliliği

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Kentsel Dönüşüm Paneli, Samsun, Türkiye, 16 Kasım 2012, ss.1-10

Kent Merkezlerinde Tarihi Tekel Yapılarının Yenileme Sürecinin Değerlendirilmesi: Samsun ve Trabzon Örnekleri

Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu: Kentleri Korumak - Kentleri Savunmak, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2009, ss.85-98

Parça Parça Eylemlerle Küresel Trabzon’a

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2009, ss.273-291

Pollution of Water Reservoir: Case Değirmendere River, Trabzon,

International Conference on The Ecological Protection of The Planet Earth, “Environment, Maritime Policies & Energy İssues in The Black Sea”, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Ağustos 2008, cilt.1, no.1, ss.12

Strenghtening Cooperation Between Non- Governmental and Govermental Organizations for The Management of Natural Resources at Fırtına River Basin

International Conference on The Ecological Protection of The Planet Earth, “Environment, Maritime Policies & Energy İssues in The Black Sea”, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Ağustos 2008, cilt.1, no.1, ss.41-42

Urban Transport and Environment: Assesment of Probable Environmental Impacts of "Black Sea Coast Double Lane Motorway"

International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Haziran 2005, cilt.1, no.1, ss.41

Kitap & Kitap Bölümleri

Kanuni Yerleşkesi Ulaşımı, Trafiği ve Sorunları

Kanuni Yerleşkesi Stratejik Master Planı, Erdoğan, A., Beyazlı D., Özlü S., Editör, Karadeniz Teknik Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.104-145, 2016

Kanuni Yerleşkesinin Ulaşımı, Trafiği ve Sorunları

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü Stratejik Master Planı, Erdoğan A., Beyazlı D., Özlü S. , Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.99-137, 2016

TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU

ŞEHİRCİLİK DERLEMELERİ TRABZON VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ, SANEM ÖZEN TURAN, Editör, Ktü Yayınları, Trabzon, ss.32-45, 2009

Kentsel Donatılar- Kültür ve Eğlence

Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımım, Karaaslan Ş.İ., Editör, Akademi Kitapevi Yayınları, Trabzon, ss.267-279, 2004

Planlama Yaklaşımları (Kuramları), Kentsel Dış Mekanlar,

Kentsel Alanların planlanması ve Tasarımı, Dilek Beyazlı, Yelda Aydın Türk, sanem özen Turan, Editör, İber Matbaacılık, Trabzon, ss.92-332, 2004

Kentsel Donatılar- Eğitim

Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Karaaslan Ş.İ., Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, Trabzon, ss.253-268, 2004

Türkiye’de İmar Kurumu ve Sorunları

Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Karaaslan Ş.İ., Editör, Akademi Kitapevi Yayınları, Trabzon, ss.429-449, 2004

Kentsel Donatılar- Ulaşım

Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Karaaslan Ş.İ., Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, Trabzon, ss.141-186, 2004

Trabzon’da Kırsal ve Kentsel Gelişme

Trabzon İli Kıyı Yönetimi, Keleş, R., Editör, Trabzon Vakfı, Trabzon, ss.32-44, 1996

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar