Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of Activity, Space and User Relations in Urban Squares

Indoor And Built Environment, sa.1, ss.1-20, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Integration of planning models and GIS in defining urban development areas

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.17, sa.2, ss.133-141, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Land use-cover change processes in Urban fringe areas: Trabzon case study, Turkey

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.4, sa.12, ss.1454-1462, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE ECONOMETRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN URBANISATION AND ECONOMIC GROWTH (THE CASE OF EU COUNTRIES AND TURKEY)

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.1, sa.19, ss.1-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IS URBAN EMPLOYMENT A POTENTIAL FOR ECONOMIC GROWTH? (THE CASE OF EU COUNTRIES AND TURKEY)

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE KENT PEYZAJININ YENİ YÜZLERİ OLARAK MEYDANLAR: TRABZON-ORTAHİSAR “ATATÜRK ALANI” DÖNÜŞÜM PROJESİ

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.13, ss.57-73, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KAMU YATIRIM HARCAMALARI İSTİHDAM DÜZEYİNİ ETKİLER Mİ? (TR 8 VE TR 9 DÜZEY 1 BÖLGELERİ İÇİN BİR UYGULAMA)

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.9, sa.43, ss.2122-2133, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgesel Kamu Yatırım Harcamaları İstihdam Yaratmada Etkin Midir Tr90 Alt Bölgesi Örneği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.7, sa.18, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Yatırım Harcamaları İstihdam Düzeyini Etkiler Mi TR 8 ve TR 9 Düzey 1 Bölgeleri İçin Bir Uygulama

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Kent Peyzajının Yeni Yüzleri Olarak Meydanlar Trabzon Ortahisar Atatürk Alanı Dönüşüm Projesi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ, cilt.6, sa.1, ss.1-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Fırtına Havzası Bütünleşik Yönetim Planlamasında Altyapı Gelişmelerinin Katılımcı Yaklaşımla Belirlenmes, cilt.1, sa.1, ss.255-307, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Planlama Dergisi, Şehir Plancıları Odası Yayını

Rize Üniversitesi Yerleşkelerinin Planlaması, cilt.1, ss.21-28, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rize Üniversitesi Yerleşkelerinin Planlanması

PLANLAMA, sa.1, ss.21-28, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu

Parça Parça Eylemlerle Küresel TRABZON’a, Ankara, Türkiye, ss.273

Do the Turkish Planning Regulations Ensure the Urban Liveability?

Livenarch 2001, 1st Livable Environment and Architecture International Congress, Trabzon, Türkiye, ss.92

The Car Parking Problem In City Centers

Traffic and Road Safety International Congress, Ankara, Türkiye, ss.591

Bugünden Yarına Bayburt Geleneksel Yaşam Doku İlişkisi

Bayburt ve Çevresi Mekan Kültürel Değerler Çalıştayı I, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016

Ortahisar (Trabzon merkez ilçe) Tarihi Kent belleğine Farklı Planlı Dönemlerde Yapılan Müdahaleler

Kent Merkezinde Yaya İzleri Sempozyumu ve Atölyesi, Trabzon, Türkiye, 11 - 14 Mart 2015, ss.1-8

Büyükşehirlerde Teknik Altyapı Planlaması

IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı, Trabzon, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2014

Kentsel Dönüşüm ve Planlama: Trabzon Örneği

Büyükşehirler, Planlama ve Değişim Sorunları, Trabzon, Türkiye, 22 Kasım 2013, cilt.1, sa.1, ss.119-134

Dönüşümün Plan Kararları Üzerine Etkileri

CBS ve Kentsel Dönüşüm Paneli, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Etkinlikleri, Samsun, Türkiye, 16 Kasım 2012

Kentsel dönüşümün gerekliliği

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Kentsel Dönüşüm Paneli, Samsun, Türkiye, 16 Kasım 2012, ss.1-10

Şehirlerimiz ve Sel Gerçeği

Mühendislik-Mimarlık Haftası Etkinlikleri, Samsun, Türkiye, 13 Ekim 2012

Kentsel Kalite ve Kentsel Tasarım Sorunları

Mimarlık Günleri Paneli, Ordu, Türkiye, 05 Ekim 2012

Kentsel Dönüşümde Parçacıl Yaklaşımlar

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Paneli, Trabzon, Türkiye, 12 Mayıs 2012

Kentsel Vadilerde Doğal Afet Riskleri ve Tedbirleri

Sağlıklı Kentler Birliği Trabzon Buluşması, Türkiye, 05 Mayıs 2012

Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasa Bakış

Koruma ve Kültürel Peyzaj Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Eylül 2012, ss.34-44

Kent Merkezlerinde Tarihi Tekel Yapılarının Yenileme Sürecinin Değerlendirilmesi: Samsun ve Trabzon Örnekleri

Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu: Kentleri Korumak - Kentleri Savunmak, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2009, ss.85-98

Parça PArça Eylemlerle Küresel Trabzon’xxa

Knetleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2009, cilt.1, ss.273-292

Parça Parça Eylemlerle Küresel Trabzon’a

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2009, ss.273-291

Pollution of Water Reservoir: Case Değirmendere River, Trabzon,

International Conference on The Ecological Protection of The Planet Earth, “Environment, Maritime Policies & Energy İssues in The Black Sea”, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Ağustos 2008, cilt.1, sa.1, ss.12

Strenghtening Cooperation Between Non- Governmental and Govermental Organizations for The Management of Natural Resources at Fırtına River Basin

International Conference on The Ecological Protection of The Planet Earth, “Environment, Maritime Policies & Energy İssues in The Black Sea”, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Ağustos 2008, cilt.1, sa.1, ss.41-42

This Car Parking Problem in City Center

Traffic and Road Safety International Congress, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2006, ss.581-598

Urban Transport and Environment: Assesment of Probable Environmental Impacts of "Black Sea Coast Double Lane Motorway"

International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Haziran 2005, cilt.1, sa.1, ss.41

Urban Transport And Environment Assesment of Probable Environmental İmpacts of Black Sea Coast Double Lane Motorway

3 rd International Conference on Ecological Protection of The Planet Earth, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2005, ss.36-48

Kitap & Kitap Bölümleri

TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Mermer Fabrikası Kurulumu İçin En Uygun Organize Sanayi Bölgesinin Seçimi

BÖLGESEL KALKINMA VE BÖLGE BİLİMİ ÜZERİNE YAZILAR, Mehmet Karagül, Latif Gürkan Kaya, Onur Sungur, Editör, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.201-211, 2019

Urbanization in Turkey in terms of Globalization and Environmental Problems

Economic Development: Global & Regional Studies, Halil İbrahim Aydın, Magdalena Ziolo, Aniela Bălăcescu, Editör, IJOPEC Publication, Londrina, ss.1-13, 2017

Kanuni Yerleşkesinin Ulaşımı, Trafiği ve Sorunları

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü Stratejik Master Planı, Erdoğan A., Beyazlı D., Özlü S. , Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.99-137, 2016

Kanuni Yerleşkesi Ulaşımı, Trafiği ve Sorunları

Kanuni Yerleşkesi Stratejik Master Planı, Erdoğan, A., Beyazlı D., Özlü S., Editör, Karadeniz Teknik Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.104-145, 2016

KANUNİ YERLEŞKESİNİN ULAŞIMI

KTÜ KANUNİ YERLEŞKESİ STRATEJİK MASTER PLANI, ERDOĞAN, A., BEYAZLI, D., ÖZLÜ, S., Editör, KTÜ YAYINLARI, Trabzon, ss.99-139, 2016

TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU

ŞEHİRCİLİK DERLEMELERİ TRABZON VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ, SANEM ÖZEN TURAN, Editör, Ktü Yayınları, Trabzon, ss.32-45, 2009

Kentsel Donatılar- Eğitim

Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Karaaslan Ş.İ., Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, Trabzon, ss.253-268, 2004

Türkiye’de İmar Kurumu ve Sorunları

Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Karaaslan Ş.İ., Editör, Akademi Kitapevi Yayınları, Trabzon, ss.429-449, 2004

Kentsel Donatılar- Ulaşım

Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Karaaslan Ş.İ., Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, Trabzon, ss.141-186, 2004

Kentsel Donatılar- Kültür ve Eğlence

Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımım, Karaaslan Ş.İ., Editör, Akademi Kitapevi Yayınları, Trabzon, ss.267-279, 2004

Planlama Yaklaşımları (Kuramları), Kentsel Dış Mekanlar,

Kentsel Alanların planlanması ve Tasarımı, Dilek Beyazlı, Yelda Aydın Türk, sanem özen Turan, Editör, İber Matbaacılık, Trabzon, ss.92-332, 2004

Trabzon’da Kırsal ve Kentsel Gelişme

Trabzon İli Kıyı Yönetimi, Keleş, R., Editör, Trabzon Vakfı, Trabzon, ss.32-44, 1996

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar