Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Critical Role of Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) in Forest Site Classification and Mapping

7. İnternational Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences, Proceedings of Accuracy, Portugal, pp.595 Sustainable Development

Ormancılıkta Ağaç Islahı ve Gen Kaynaklarının Korunmasının Önemi

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Turkey, vol.2, pp.767 Sustainable Development

Phenological Observations Related To Growing Periods Of Some Ginkgo biloba L. AND Cercis siliquastrum L. Individuals

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.69

Ege Bölgesindeki Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Agroforestry Uygulamaları Açısından Önemi

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.369-373

The Importance In Terms Of Agroforestry Applications Of Medicinal And Aromatic Plants In The Aegean Region

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.369-373

Phenological Observations related to Growing Periods of Some Ginkgo biloba L. and Cercis siliquastrum L. Individuals

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.69

Change Of Chlorophyll Amount In Some Natural And Exotic Plant Species: Sample Of Ktu Kanuni Campus

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.268-273

Bazı Doğal ve Egzotik Bitki Türlerinde Klorofil Miktarının Değişimi: KTÜ Kanuni Yerleşkesi Örneği

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.268-273

Ormancılıkta ağaç ıslahı ve gen kaynaklarının korunmasının önemi

1.Çevre ve Ormacılık Şurası, Turkey, 22 March 2005 - 24 March 2015, vol.2 Sustainable Development

Assesment Of Non-Wood Forest Products In Agroforesty

3rd International Non-wood Forest Products Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.127-136 Sustainable Development

Boylu Mavi Yemiş (Vaccinium Corymbosum L.)’in Uç Çeliği İle Üretimi

Ekoloji 2013 Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 02 May 2014 - 04 May 2013, pp.209 Sustainable Development

Study on Cone Formation Stage of Caucasian Fir (Abies nordmanniana ssp. nordmanniana)

14 th International Fir Symposium, Kastamonu, Turkey, 12 - 14 September 2012, vol.12, no.3, pp.228-233

Amino Acid Fertilization of Fraser Fir (Abies fraseri), Red Pine (Pinus resinosa), and Hybrid Poplar: Effect on Foliar Chemistry and Nutrient Dynamics

Annual Conference of the American Society of Horticultural Sciences, Miami /Florida, United States Of America, 31 July - 03 August 2012, pp.160

Estimation of Altitudinal Genetic Variation in Pinus sylvestris L. Populations in Trabzon by RAPD Markers

VI. İnternational Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2011, pp.134

Nutrient Use Physiology and Morphological Response of Short Rotation Trees under Amino Acid Fertilization

Annual Conference of the American Society of Horticultural Sciences, Hawaii, United States Of America, 25 - 28 September 2011, pp.518

Different Biohumus Effects on Growth Performance of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) Seeds

I.Uluslararası Türk-Japon Çevre ve Ormancılık Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.355-370

Determining of Geograpihcal Variation of Stone Pine (Pinus pinea L.) by Seedling Characteristics

I.Uluslararası Türk-Japon Çevre ve Ormancılık Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.371-383

Growth and physiological response of Abies fraseri to drought stress

Annual Conference of the American Society of Horticultural Sciences, California, United States Of America, 2 - 05 August 2010, pp.565 Sustainable Development

Seasonal Changings Of Proline Amount İn Scotch Pine Seedlings under Water Stress

Society for Experimental Biology Annual Main Meeting, Prague, Czech Republic, 30 June - 03 July 2010, pp.329

Seasonal Changes İn Scotch’s Pine Phsiological Characteristics Under Hoophouse Conditions

Society for Experimental Biology Annual Main Meeting, Prague, Czech Republic, 30 June - 03 July 2010, pp.328

Urban Forestry In Turkey

URBIO 2010, Proceedings of the 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, Nagoya, Japan, 18 - 22 May 2010, pp.282 Sustainable Development

Effect of Water Stress on Some Morphological Traits in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Seedlings

Adaptation Potential in Plants, FEBS Workshop, Vienna, Austria, 19 - 21 March 2009, pp.54

Yabani Kiraz (Prunus avium L.)’ın Önemi ve Türkiye Ormancılığı Açısından Değerlendirilmesi

Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri ve Öncelikler, İstanbul, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.263-270 Sustainable Development

Doğu Karedeniz Bölgesi’ndeki Kentsel Yapılaşmanın Doğal Vejetasyon Üzerine Etkileri

Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri Ve Öncelikler, İstanbul, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.35

Karayemiş (Laurocerasus officinalis Roemer)’in Genel Özellikleri ve Odun Dışı Orman Ürünü Olarak Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.1-9 Sustainable Development

Yabani Kiraz (Prunus Avium L.)’ın Tohum ve Çimlenme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.1-8

Studying Seed and Germination Characteristics of Wild Cherry (Prunus avium L.)

First International Non-wood Forest Products Symposium, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.1-8

Çaykara Yöresinde Do?al Olarak Yeti?en Ayı Üzümü'nün (Vaccinium arctostaphyllos L.) Bazı Ekolojik Özellikleri

1. Uluslararası Odun Dısı Orman Ürünleri Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 1 - 04 November 2006, no.1126399, pp.715-721 Sustainable Development

General Features and Use of Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis Roemer) As a Non-Wood Forest Product

First International Non-wood Forest Products Symposium, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.1-9 Sustainable Development

The Critical Role of Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) in Forest Site Classification and Mapping

7th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences, Proceedings of Accuracy, Lisboa, Portugal, 4 - 08 July 2006, pp.595-602 Sustainable Development

Ormancılıkta Ağaç Islahı ve Gen Kaynaklarının Korunmasının Önemi

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Turkey, 3 - 05 March 2005, vol.2, pp.767-773 Sustainable Development

Sarıçam’da Yükseltiye Bağlı Varyasyonların Bazı Morfolojik Özelliklere Göre Belirlenmesi

V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Trabzon, Turkey, 29 April - 01 May 2004, vol.1, pp.8-12

Gümüşhane Yöresi Ağaçlandırma Çalışmalarının Genel Özellikleri

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, vol.2, pp.1-9 Sustainable Development

Gümüşhane Yöresi Ağaçlandırma Çalışmalarında Etüd ve Projelendirmenin Yeri ve Önemi

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, pp.1 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Doğu Kayını Fidanlarının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Azot Bağlayıcı Kızılağaç ile Kombine Ekimin Etkileri

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, Prof. Dr. Taner AKAR,Dr. Öğr. Üyesi İlhami TOZLU, Editor, Serüven yayınevi, İzmir, pp.1-18, 2022 Creative Commons License

Pinus sylvestris L. Fidanlarına İlişkin Bazı Morfolojik Karakterlerin Yükseltiye Bağlı Değişimi

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, Prof. Dr. Taner AKAR,Dr. Öğr. Üyesi İlhami TOZLU, Editor, Serüven yayınevi, İzmir, pp.157-173, 2022 Creative Commons License

Chamaecyparis Lawsoniana KÜLTİVARLARININ ÇELİKLE ÜRETİLMESİ ÜZERİNE KÖKLENDİRME ORTAMI SICAKLIĞI İLE FİTOHORMONLARIN ETKİLERİ.

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çolak, Editor, EĞİTİM Yayınevi, Konya, pp.87-104, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

BAZI SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE KÖKLENDİRİLMESİNDE ORTAM SICAKLIĞI İLE EKSOJEN OKSİN UYGULAMALARININ ETKİLERİ

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. Ali Bolat, Editor, Serüven, İzmir, pp.45-59, 2022 Creative Commons License

Farklı Nanoteknolojik Sıvı Organomineral Gübre Dozlarının Doğu Kayını Fidanlarının Fotosentetik Pigment İçerikleri Üzerine Etkileri

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - I, Prof. Dr. İbrahim Cengizler,Doç. Dr. Selçuk Duman, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.267-284, 2021 Sustainable Development

DOĞA KORUMA ODAKLI AĞAÇLANDIRMA

in: EKOLOJİ VE EKONOMİ EKSENİNDE TÜRKİYE’DE ORMAN VE ORMANCILIK, Bekir PAKDEMİRLİ Ömer KÜÇÜK Zülfikar BAYRAKTAR Sefa TAKMAZ, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.119-160, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Kent içi Yol Ağaçlandırmaları

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - II, , Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.363-390, 2021

Metrics

Publication

122

Citation (WoS)

66

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

59

H-Index (Scopus)

5

Project

9

Thesis Advisory

3

Open Access

22
UN Sustainable Development Goals