Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genetic Variatiotion Pinus brutia in Turkey

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.5, sa.23, ss.1249-1254, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

GENETIC VARIATION IN PINUS BRUTIA IN TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.23, sa.5, ss.1249-1254, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of the geographical variation on the sugar composition of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky)

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.37, ss.221-230, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Effect of geographical variation on the sugar composition of the oriental beech (Fagus orientalis Lipsky)

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.37, sa.2, ss.221-230, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Growth and Physiological Response of Abies fraseri to Drought Stress

HORTSCIENCE, cilt.45, sa.8, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Açelya (Azalea sp.) çeliklerinin köklendirilmesi üzerine farklı fitohormonların etkileri

Ormancılık Araştırma Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.80-87, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Seasonal Change of Chlorophyll Content in Some Tree and Shrub Species

Turkish Journal of Forest Science, cilt.4, sa.2, ss.245-256, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Seasonal change of chlorophyll content (spad value) in some tree and shrub species

Turkish Journal of Forest Science, cilt.4, sa.2, ss.245-256, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fruit and Seed Diversity of Smilax excelsa in the Black Sea Region, Turkey

Turkish Journal of Forestry Research, cilt.7, sa.1, ss.1-8, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of some nitrogen-fixing plants on seedling growth of scotch pine

TURKİSH JOURNAL OF FORESTRY, cilt.20, sa.4, ss.284-289, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of some nitrogen-fixing plants on seedling growth of scotch pine

TURKİSH JOURNAL OF FORESTRY, cilt.20, sa.4, ss.284-289, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of some nitrogen-fixing plants on seedling growth of scotch pine

TURKİSH JOURNAL OF FORESTRY, cilt.20, sa.4, ss.284-289, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of some nitrogen-fixing plants on seedling growth of scotch pine

TURKİSH JOURNAL OF FORESTRY, cilt.20, sa.4, ss.284-289, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effects of different pretreatments on germination of Mediterranean hackberry (Celtis australis L.) seeds

Biological Diversity and Conservation, cilt.11, sa.1, ss.61-67, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparison of differently originated oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) seedling growth in field

Biological Diversity and Conservation, cilt.9, sa.2, ss.10-18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boylu maviyemiş (Vaccinium corybosum L.)'in Çelikle Üretilmesinde Hormon ve Ortamın Etkisi

Düzce Üniv. Orman Fak. Ormancılık Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.93-104, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.)’in Çelikle Üretilmesinde Hormon ve Ortamın Etkisi

Düzce Orman Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.93-104, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Change to amount of chlorophyll on leaves depend on insolation in some landscape plants

International Journal of Environmental Sciences, cilt.3, sa.3, ss.1057-1064, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Study on Cone formation stage of Caucasian Fir (Abies nordmanniana ssp nordmanniana)

Kastamonu University, Journal of Forestry, cilt.12, ss.1-6, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tohum Toplama ve Ekim Zamanı ile Yetiştirme Ortamının Yabani Kiraz (Prunus avium L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, sa.1, ss.37-44, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maçka-Zigana Karayolu Güzergâhı Ağaçlandırma Çalışmalarının Başarısı Üzerine Bir Araştırma

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Orman Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.32-42, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ormancılıkta Ağaç Islahı ve Gen Kaynaklarının Korunmasının Önemi

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Türkiye, cilt.2, ss.767

The Critical Role of Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) in Forest Site Classification and Mapping

7. İnternational Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences, Proceedings of Accuracy, Portekiz, ss.595

Change Of Chlorophyll Amount In Some Natural And Exotic Plant Species: Sample Of Ktu Kanuni Campus

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.268-273

The Importance In Terms Of Agroforestry Applications Of Medicinal And Aromatic Plants In The Aegean Region

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.369-373

Phenological Observations related to Growing Periods of Some Ginkgo biloba L. and Cercis siliquastrum L. Individuals

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.69

Phenological Observations Related To Growing Periods Of Some Ginkgo biloba L. AND Cercis siliquastrum L. Individuals

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.69

Ege Bölgesindeki Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Agroforestry Uygulamaları Açısından Önemi

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.369-373

Bazı Doğal ve Egzotik Bitki Türlerinde Klorofil Miktarının Değişimi: KTÜ Kanuni Yerleşkesi Örneği

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.268-273

Adi Gürgen (Carpinus betulus L.)’nin Süs Bitkisi Olarak Değerlendirilmesi

VI. Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2016, ss.73

Ormancılıkta ağaç ıslahı ve gen kaynaklarının korunmasının önemi

1.Çevre ve Ormacılık Şurası, Türkiye, 22 Mart 2005 - 24 Mart 2015, cilt.2

Assesment Of Non-Wood Forest Products In Agroforesty

3rd International Non-wood Forest Products Symposium, Artvin, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.127-136

Boylu Mavi Yemiş (Vaccinium Corymbosum L.)’in Uç Çeliği İle Üretimi

Ekoloji 2013 Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 02 Mayıs 2014 - 04 Mayıs 2013, ss.209

Study on Cone Formation Stage of Caucasian Fir (Abies nordmanniana ssp. nordmanniana)

14 th International Fir Symposium, Kastamonu, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012, cilt.12, sa.3, ss.228-233

Amino Acid Fertilization of Fraser Fir (Abies fraseri), Red Pine (Pinus resinosa), and Hybrid Poplar: Effect on Foliar Chemistry and Nutrient Dynamics

Annual Conference of the American Society of Horticultural Sciences, Miami /Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Temmuz - 03 Ağustos 2012, ss.160

Estimation of Altitudinal Genetic Variation in Pinus sylvestris L. Populations in Trabzon by RAPD Markers

VI. İnternational Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011, ss.134

Nutrient Use Physiology and Morphological Response of Short Rotation Trees under Amino Acid Fertilization

Annual Conference of the American Society of Horticultural Sciences, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 28 Eylül 2011, ss.518

Determining Adaptation of Drought Stress Treatment Applied Scotch Pine Seedlings of Different Origins’ to Bayburt Aydın Tepe Region

I.Uluslararası Türk-Japon Çevre ve Ormancılık Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.551-566

Different Biohumus Effects on Growth Performance of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) Seeds

I.Uluslararası Türk-Japon Çevre ve Ormancılık Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.355-370

Determining of Geograpihcal Variation of Stone Pine (Pinus pinea L.) by Seedling Characteristics

I.Uluslararası Türk-Japon Çevre ve Ormancılık Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.371-383

Growth and physiological response of Abies fraseri to drought stress

Annual Conference of the American Society of Horticultural Sciences, California, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Ağustos 2010, ss.565

Seasonal Changes İn Scotch’s Pine Phsiological Characteristics Under Hoophouse Conditions

Society for Experimental Biology Annual Main Meeting, Prague, Çek Cumhuriyeti, 30 Haziran - 03 Temmuz 2010, ss.328

Seasonal Changings Of Proline Amount İn Scotch Pine Seedlings under Water Stress

Society for Experimental Biology Annual Main Meeting, Prague, Çek Cumhuriyeti, 30 Haziran - 03 Temmuz 2010, ss.329

Urban Forestry In Turkey

URBIO 2010, Proceedings of the 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, Nagoya, Japonya, 18 - 22 Mayıs 2010, ss.282

Effect of Water Stress on Some Morphological Traits in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Seedlings

Adaptation Potential in Plants, FEBS Workshop, Vienna, Avusturya, 19 - 21 Mart 2009, ss.54

Yabani Kiraz (Prunus avium L.)’ın Önemi ve Türkiye Ormancılığı Açısından Değerlendirilmesi

Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri ve Öncelikler, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007, ss.263-270

Doğu Karedeniz Bölgesi’ndeki Kentsel Yapılaşmanın Doğal Vejetasyon Üzerine Etkileri

Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri Ve Öncelikler, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007, ss.35

Studying Seed and Germination Characteristics of Wild Cherry (Prunus avium L.)

First International Non-wood Forest Products Symposium, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, ss.1-8

Karayemiş (Laurocerasus officinalis Roemer)’in Genel Özellikleri ve Odun Dışı Orman Ürünü Olarak Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, ss.1-9

Yabani Kiraz (Prunus Avium L.)’ın Tohum ve Çimlenme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, ss.1-8

General Features and Use of Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis Roemer) As a Non-Wood Forest Product

First International Non-wood Forest Products Symposium, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, ss.1-9

Çaykara Yöresinde Do?al Olarak Yeti?en Ayı Üzümü'nün (Vaccinium arctostaphyllos L.) Bazı Ekolojik Özellikleri

1. Uluslararası Odun Dısı Orman Ürünleri Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, sa.1126399, ss.715-721

The Critical Role of Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) in Forest Site Classification and Mapping

7th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences, Proceedings of Accuracy, Lisboa, Portekiz, 4 - 08 Temmuz 2006, ss.595-602

Doğu Ladini’nin Dallanma Geometrisi ve Form Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

Ladin Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2005, cilt.1, ss.390-398

Ormancılıkta Ağaç Islahı ve Gen Kaynaklarının Korunmasının Önemi

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mart 2005, cilt.2, ss.767-773

Sarıçam’da Yükseltiye Bağlı Varyasyonların Bazı Morfolojik Özelliklere Göre Belirlenmesi

V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Trabzon, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2004, cilt.1, ss.8-12

Gümüşhane Yöresi Ağaçlandırma Çalışmalarının Genel Özellikleri

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2002, cilt.2, ss.1-9

Gümüşhane Yöresi Ağaçlandırma Çalışmalarında Etüd ve Projelendirmenin Yeri ve Önemi

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2002, ss.1