Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Research On The Methods Used For The Estımatıon Of The Economıc Value Of Protected Areas: Hedonıc Prıce Method

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), Trabzon, Turkey, 16 April - 18 June 2019, vol.., pp.863-870 Sustainable Development

IPARD Programme Applications In The Rural Development(Example Of Trabzon Province)

International Forestry and Enviroment Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.115

A Research on The Methods Used in Determining The Economical Values of Forests

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.1208 Sustainable Development

A RESEARCH ON THE LEADERSHIP TYPE OF FOREST ORGANIZATION IN TURKEY

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.150 Sustainable Development

Ormancılık Eğitimi ve 5531 Sayılı Yasa:KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Örneği

5531 Sayılı Meslek Yetki Kanunu'nun 10. Yılı (2006-2016), Ankara, Turkey, 2 - 03 December 2016, pp.59-81 Sustainable Development

Ormancılık örgütünde 2010 dan 2014 e mobbing KaradenizBölgesi Örneği

IV. Ormancılıkta Sosyo-EkonomikSorunlar Kongresi, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.472-478 Sustainable Development

ORMANCILIK ÖRGÜTÜNDE 2010’dan 2014’e MOBBING: KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

IV. Ormancılıkta Sosyo Ekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.472-478 Sustainable Development

REHABİLİTASYON ALANLARINDA KULLANILACAK ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakhstan, 8 - 12 June 2015, vol.1, pp.154 Sustainable Development

The evaluation of the economic analysis on non-wood forest products to be used in the rehabilitation areas: The case of Turkey

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakhstan, 8 - 12 June 2015, vol.1, no.1, pp.154 Sustainable Development

Ormancılık Örgütünde Mobbing ve Boyutları Üzerine Bir Araştırma: Karadeniz Bölgesi Örneği

3. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2012, pp.1-10 Sustainable Development

Methods of Estimating Economical Value of Carbon and Evaluating of Turkish Forestry Regarding This

First Serbian Forestry Congress – Future With Forests, Belgrad, Serbia And Montenegro, 11 - 13 November 2010, pp.161-170 Sustainable Development

Nature Conservation and National Parks in Turkey

First Serbian Foretsry Congress – Future with Forests-, Belgrad, Serbia And Montenegro, 11 - 13 November 2010, pp.132-143

TÜRKİYE’DE TIBBİ BİTKİ TİCARETİ

II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ, Turkey, 19 - 21 February 2009

Türkiyede Tıbbi Bitki Ticareti

II. Ormancılıkta Sosyo - Ekonomik Sorunlar Kongresi, Isparta, Turkey, 19 - 21 February 2009, pp.89-98

Orman Köylerinde Kadın ve Kırsal Kalkınma (Trabzon İli Örneği)

II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Turkey, 19 February - 21 January 2009 Sustainable Development

Türkiye’de Tıbbi Bitki Ticaretinin Durumu (Trabzon İli Örneği)

1st International Non-Wood Forest Products Symposium, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.678-684

. Ormancılık Örgütü Teknik Personelinin Durumu ve Karşılaşılan Bürokratik Sorunlar

Ormancılıkta Sosyo - Ekonomik Sorunlar Kongresi, Çankırı, Turkey, 26 - 28 May 2006, pp.87-92 Sustainable Development

Wood Production Aimed Forest Road Network Planning By Geographical Information Systems, Forest Engineering;

International Seminar on New Roles of Plantation Forestry Requiring Appropriate Tending and Harvesting Operations, Lviv, Ukraine, 5 - 09 October 2004, vol.1, pp.398-406 Sustainable Development

Supply Demand Relations of Wood and Importance of the Industrial Plantations in Turkey The Economics and Management of High Productivity Plantations

International IUFRO Meeting of the WP4.04.06 on Planning and Economics of Fast-Growing Plantation Forest, Lugo, Spain, 27 - 30 September 2004

Supply-Demand Relations of Wood and Importance of the Industrial Plantations in Turkey

International IUFRO Meeting of the WP4.04.06 on Planning and Economics of Fast-Growing Plantation Forest, Lugo, Spain, 27 - 30 September 2004, vol.1, pp.1-7

Orman Köylerinin Kalkındırılması Sürecinde Halkla İlişkilerin Önemi

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, pp.144-150 Sustainable Development

Kızılağaç Tartışmaları

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Sempozyumu, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, pp.112-120

Trabzon Yöresi Orman Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Yasal ve Yönetsel Sorunları

I. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 22 - 24 March 2002, pp.87-94 Sustainable Development

Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler ve Yeşil Pazarlama

KTÜ Orman Fakültesi Seminerleri, Trabzon, Turkey, 01 March 2001, pp.202-214

Books & Book Chapters

TRADE of NON-WOODFOREST PRODUCTS in TURKEY

in: The Future of Forestry, Non-wood forest Products and Services, Regarding social, Economics and Politics Aspects, Şen Gökhan, Güngör Ersin, Editor, Duvar Publishing, pp.25-34, 2020 Sustainable Development

Kırsal Kalkınma ve Orman Köyleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2017 Sustainable Development

Bullying in Turkish Forestry Organization from 2010 to 2015

in: Developments in Science and Engineering, Efe R., Matchavariani L., Yaldir A., Lévai L., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty, Sofia, pp.172-180, 2016

Of'ta Ormanlar ve Ormancılık

in: Başlangıcından Günümüze Her Yönüyle Of, Öksüz H.; Coşar A.M.; Usta V., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.205-216, 2016

Bullying in Turkish Forestry Organization from 2010 to 2015

in: Developments in Science and Engineering, Efe R., Matchavariani L., Yaldir A., Lévai L., Editor, ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.172-180, 2016

Bullying in Turkish Forestry Organization from 2010 to 2015

in: Developments in Science and Engineering, Efe R., Matchavariani L., Yaldir A., Levai L., Editor, ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, pp.172-180, 2016

Of'ta Ormanlar ve Ormancılık

in: Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle Of, Öksüz, H; Coşar, AM; Usta, V, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp.205-215, 2016

Economic evaluation of wood pellet as a renewable energy source in Turkey

in: Environment and ecology at the beginning of the 21st century, Efe R., Curebal İ., Bizzarri C., Nyussupova G., Editor, St.Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.125-137, 2015

Economic evaluation of wood pellet as a renewable energy source in Turkey

in: Environment and ecology at the beginning of the 21st century, Efe R., Bizzarri C., Curebal İ., Nyussupova G. N., Editor, ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, pp.125-138, 2015

Metrics

Publication

92

Citation (WoS)

109

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

117

H-Index (Scopus)

5

Project

2

Thesis Advisory

7

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals