Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Spatiotemporal changes of land use patterns in high mountain areas of Northeast Turkey a case study in Maçka

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.187, pp.1-14, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Usage of non-timber forest products by women in forest villages of Trabzon, Turkey

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.31, no.6, pp.1013-1016, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Measuring the marketing performances of state forest enterprises in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, no.24, pp.3577-3588, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Labor force participation of women in forest villages and their income status: A case study of Trabzon

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.9, pp.910-915, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Economic valuation of soil erosion in a semi and area in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.1, pp.1-6, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A perspective from furniture and cabinet manufacturers in Turkey

BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.42, no.4, pp.1699-1706, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Measuring the Marketing Performances of State Nurseries in Turkey: Examples of Eastern Anatolia and Black Sea Region Nurseries

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.28, no.6, pp.443-456, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Situation Of Forest Carbon Projects In Carbon Markets

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.5, no.5, pp.872-881, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study On The Biomass Energy Potential Of Turkey: Example Of Wood Pellets

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.5, no.5, pp.867-871, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

EVALUATION OF SUCCESS OF STATE FOREST ENTERPRISES AND DETERMINATIONOF OPTIMAL ENTERPRISE SIZE (SAMPLE OF EASTERN BLACK SEA REGION)

Socıal Sciences Studies Journal, vol.5, no.52, pp.7263-7277, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Global utilization of wood pellet for residential heating

Journal of Engineering Research and Applied Science, vol.6, no.2, pp.688-697, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Veri zarflama analizinin ormancılıkta kullanımı

TURKİSH JOURNAL OF FORESTRY, vol.18, no.1, pp.82-93, 2017 (International Refereed University Journal)

Devlet Orman İşletmelerinin Etkinlik Düzeylerinin Ölçülmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.515-527, 2016 (National Refreed University Journal)

Evaluation of Efficiency of State Forest Enterprises (SFE): Sample of Eastern Black Sea Region

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, vol.16, no.2, pp.515-527, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Optimal İşletme Büyüklüğü ve Devlet Orman İşletmeleri İçin Önemi

Orman Mühendisliği, vol.52, pp.32-37, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Ormancılık Örgütündeki Orman Mühendislerinin Yönetsel ve Örgütsel Sorunları Üzerine Bir Araştırma

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.., pp.180-184, 2012 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Ormancılık Örgütündeki Yöneticilerin Profillerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.1, pp.197-218, 2010 (Other Refereed National Journals)

Ormanlarda Karbon Birikimi ve Ekonomisi

Orman Mühendisliği Dergisi, vol.47, pp.16-20, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Orman Köylerindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi (Maçka İlçesi Örneği)

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.12-18, 2009 (National Refreed University Journal)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Tıbbi Bitki Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATİFÇİLİK, vol.43, no.4, pp.96-107, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aktarlar ve Tıbbı Bitki Ticareti Üzerine Bir Araştırma (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği )

Orman Mühendisliği Dergisi, vol.45, pp.34-39, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Orman Köylerinde Sosyo-Ekonomik Yapı: Trabzon İli Örneği

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.37-46, 2008 (National Refreed University Journal)

Artvin İli Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.1-11, 2008 (National Refreed University Journal)

Devlet Orman İşletmeleri’nde Pazarlama Performans Ölçümü: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, vol.42, no.2, pp.13-27, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Devlet Orman İşletmelerinde Pazarlama Anlayışını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.244-261, 2006 (National Refreed University Journal)

On The Possibility of Growing Bamboo as an Alternative Crop in The Eastern Black Sea Region of Turkey

Journal of Bamboo and Rattan, no.5, pp.73-78, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMAN KÖYLÜ İLİŞKİLERİ

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.79-85, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Köylü İlişkileri

Kafkas Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.79-85, 2005 (National Refreed University Journal)

Orman Köylüsünün Sosyo-Ekonomik Yapısının Orman Suçlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma (Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)

Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.117-128, 2004 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Orman Kaynakları-Su İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Tabiat ve İnsan Dergisi, no.3, pp.2-8, 2003 (Other Refereed National Journals)

Bambu Yetiştiriciliğinin Kırsal Kalkınmadaki Rolü ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, no.142, pp.57-63, 2003 (Other Refereed National Journals)

Contrastive Analysis of Turkish Forestry Faculty Students’ Social, Economic and Cultural Characteristics

Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.146-156, 2002 (National Refreed University Journal)

Çay Tarımında Yaşanan Sorunların Çözümünde Alternatif Bir Ürün Olarak Bambu

K.Ü. Artvin Orman Fakültesi Dergisi, no.3, pp.72-79, 2002 (National Refreed University Journal)

Kafkas Üniversitesi-Artvin Orman Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.75-82, 2001 (National Refreed University Journal)

Türkiye'de Bazı Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.51, no.2, pp.53-67, 2001 (National Refreed University Journal)

Devlet Orman İşletmelerinde Sabit Sermayenin Önemi ve Hesaplanmasında Kullanılabilecek Bir Yöntem

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.40, no.4, pp.111-121, 1990 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Research On The Methods Used For The Estımatıon Of The Economıc Value Of Protected Areas: Hedonıc Prıce Method

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP- Trabzon 2019 ), Trabzon, Turkey, 16 April - 18 June 2019, vol.., pp.863-870

IPARD Programme Applications In The Rural Development(Example Of Trabzon Province)

International Forestry and Enviroment Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.115

A Research on The Methods Used in Determining The Economical Values of Forests

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.1208

A RESEARCH ON THE LEADERSHIP TYPE OF FOREST ORGANIZATION IN TURKEY

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.150

Ormancılık Eğitimi ve 5531 Sayılı Yasa:KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Örneği

5531 Sayılı Meslek Yetki Kanunu'nun 10. Yılı (2006-2016), Ankara, Turkey, 2 - 03 December 2016, pp.59-81

TÜRKİYE’DE TIBBİ BİTKİ TİCARETİNİN DURUMU (TRABZON İLİ ÖRNEĞİ)

I. ULUSLARARASI ODUN DII ORMAN ÜRÜNLER SEMPOZYUMU, 1 - 04 November 2006

Ormancılık örgütünde 2010 dan 2014 e mobbing KaradenizBölgesi Örneği

IV. Ormancılıkta Sosyo-EkonomikSorunlar Kongresi, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.472-478

ORMANCILIK ÖRGÜTÜNDE 2010’dan 2014’e MOBBING: KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

IV. Ormancılıkta Sosyo Ekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.472-478

REHABİLİTASYON ALANLARINDA KULLANILACAK ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakhstan, 8 - 12 June 2015, vol.1, pp.154

The evaluation of the economic analysis on non-wood forest products to be used in the rehabilitation areas: The case of Turkey

International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, Kazakhstan, 8 - 12 June 2015, vol.1, no.1, pp.154

Ormancılık Örgütünde Mobbing ve Boyutları Üzerine Bir Araştırma: Karadeniz Bölgesi Örneği

3. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2012, pp.1-10

Methods of Estimating Economical Value of Carbon and Evaluating of Turkish Forestry Regarding This

First Serbian Forestry Congress – Future With Forests, Belgrad, Serbia And Montenegro, 11 - 13 November 2010, pp.161-170

Nature Conservation and National Parks in Turkey

First Serbian Foretsry Congress – Future with Forests-, Belgrad, Serbia And Montenegro, 11 - 13 November 2010, pp.132-143

TÜRKİYE’DE TIBBİ BİTKİ TİCARETİ

II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ, Turkey, 19 - 21 February 2009

Türkiyede Tıbbi Bitki Ticareti

II. Ormancılıkta Sosyo - Ekonomik Sorunlar Kongresi, Isparta, Turkey, 19 - 21 February 2009, pp.89-98

Orman Köylerinde Kadın ve Kırsal Kalkınma (Trabzon İli Örneği)

II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Turkey, 19 February - 21 January 2009

Türkiye’de Tıbbi Bitki Ticaretinin Durumu (Trabzon İli Örneği)

1st International Non-Wood Forest Products Symposium, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.678-684

. Ormancılık Örgütü Teknik Personelinin Durumu ve Karşılaşılan Bürokratik Sorunlar

Ormancılıkta Sosyo - Ekonomik Sorunlar Kongresi, Çankırı, Turkey, 26 - 28 May 2006, pp.87-92

Wood Production Aimed Forest Road Network Planning By Geographical Information Systems, Forest Engineering;

International Seminar on New Roles of Plantation Forestry Requiring Appropriate Tending and Harvesting Operations, Lviv, Ukraine, 5 - 09 October 2004, vol.1, pp.398-406

Supply Demand Relations of Wood and Importance of the Industrial Plantations in Turkey The Economics and Management of High Productivity Plantations

International IUFRO Meeting of the WP4.04.06 on Planning and Economics of Fast-Growing Plantation Forest, Lugo, Spain, 27 - 30 September 2004

Supply-Demand Relations of Wood and Importance of the Industrial Plantations in Turkey

International IUFRO Meeting of the WP4.04.06 on Planning and Economics of Fast-Growing Plantation Forest, Lugo, Spain, 27 - 30 September 2004, vol.1, pp.1-7

Orman Köylerinin Kalkındırılması Sürecinde Halkla İlişkilerin Önemi

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, pp.144-150

Kızılağaç Tartışmaları

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Sempozyumu, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, pp.112-120

Trabzon Yöresi Orman Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Yasal ve Yönetsel Sorunları

I. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 22 - 24 March 2002, pp.87-94

Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler ve Yeşil Pazarlama

KTÜ Orman Fakültesi Seminerleri, Trabzon, Turkey, 01 March 2001, pp.202-214

Books & Book Chapters

TRADE of NON-WOODFOREST PRODUCTS in TURKEY

in: The Future of Forestry, Non-wood forest Products and Services, Regarding social, Economics and Politics Aspects, Şen Gökhan, Güngör Ersin, Editor, Duvar Publishing, pp.25-34, 2020

Kırsal Kalkınma ve Orman Köyleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2017

Bullying in Turkish Forestry Organization from 2010 to 2015

in: Developments in Science and Engineering, Efe R., Matchavariani L., Yaldir A., Lévai L., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty, Sofia, pp.172-180, 2016

Of'ta Ormanlar ve Ormancılık

in: Başlangıcından Günümüze Her Yönüyle Of, Öksüz H.; Coşar A.M.; Usta V., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.205-216, 2016

Bullying in Turkish Forestry Organization from 2010 to 2015

in: Developments in Science and Engineering, Efe R., Matchavariani L., Yaldir A., Lévai L., Editor, ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.172-180, 2016

Bullying in Turkish Forestry Organization from 2010 to 2015

in: Developments in Science and Engineering, Efe R., Matchavariani L., Yaldir A., Levai L., Editor, ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, pp.172-180, 2016

Of'ta Ormanlar ve Ormancılık

in: Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle Of, Öksüz, H; Coşar, AM; Usta, V, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp.205-215, 2016

Economic evaluation of wood pellet as a renewable energy source in Turkey

in: Environment and ecology at the beginning of the 21st century, Efe R., Curebal İ., Bizzarri C., Nyussupova G., Editor, St.Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.125-137, 2015

Economic evaluation of wood pellet as a renewable energy source in Turkey

in: Environment and ecology at the beginning of the 21st century, Efe R., Bizzarri C., Curebal İ., Nyussupova G. N., Editor, ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, pp.125-138, 2015