Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KAVRAMSAL-METODOLOJİK-YÖNETSEL BOYUTLARIYLA AFET VE ACİL DURUM EYLEM PLANI

5. ULUSLARARASI AFET VE DİRENÇLİLİK KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 06 December 2023, pp.1

Kırsal Yerleşme Doku Tipolojilerinin Çok Yönlü Bir Perspektifle Çözümlenmesi

22.Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Samsun, Turkey, 8 - 10 June 2023, pp.84-85 Creative Commons License

Tümdengelimci Yaklaşımla Alt Bölgenin Belirlenmesi: Trabzon-Vakfıkebir Örneği

22. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Samsun, Turkey, 8 - 10 June 2023, pp.1

ŞEHİRCİLİK EĞİTİMİNİN İLK TASARIM DENEYİMİNİN DİJİTAL DÖNEME UYUMU

"IV.ULUSLARARASISOSYALBİLİMLERKONGRESİ"‘DİJİTALDÖNÜŞÜMÜNSOSYALBİLİMLEREYANSIMALARI’, İstanbul, Turkey, 7 - 08 April 2021, pp.1

Kırsal Mekansal Yeniden Yapılanma: Markov Yaklaşımı

12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.257

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu: Mekânsal Değişim ve Dönüşüm

Madencilik Sektörünün Etkisinde Kırsal Alanda Yaşanan Dönüşüm: Kolaylaştırıcı Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar "Samsun ve Trabzon Örneği", İzmir, Turkey, pp.1

Sense of Being Urbane and Quality Environment

XXII World Congress of Architecture, UIA2005, İstanbul, Turkey, pp.303

Do the Turkish Planning Regulations Ensure the Urban Liveability?

Livenarch 2001, 1st Livable Environment and Architecture International Congress, Trabzon, Turkey, pp.92

A Social Responsibility Project: Tabakhane Valley Urban Transformation Process Problematic

1st International Congress on Urban and Environment Issues and Policies Social Responsibility Project: Tabakhane Valley Urban Transformation Process Problematic,, Trabzon, Turkey, pp.515

Merzifon Kent Merkezinin Erişebilirliği: Yaya Ve Bisiklet Ulaşımı,

26. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi: Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek, Bursa, Turkey, pp.1

How Development Plan Alterations can Guarantee the Liveability in Cities: The Case of Trabzon

Livenarch 2001,1st Livable Environment and Architecture International Congres, Trabzon, Turkey, pp.100

The Car Parking Problem In City Centers

Traffic and Road Safety International Congress, Ankara, Turkey, pp.591

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu

Parça Parça Eylemlerle Küresel TRABZON’a, Ankara, Turkey, pp.273

Landfilling of Waste: Trabzon City Case

3rd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, İstanbul, Turkey, pp.92

Kentlerde Yeterli ve Etkin Sağlık Hizmeti Sunumunun CBS İle Sorgulanması

II. Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu Sağlıklı Kent Planlama, Bursa, Turkey, pp.109

Kırsal Yerleşmelerde Yaşanan Değişimler ve Mekânsal İlişkiler

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Turkey, 2 - 04 May 2019

Bölge Kavramını İlişkili Bölge Bağlamında Yeniden Düşünmek

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Giresun, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.1

The Correlation Between National Socioeconomic Development Level And International Migration In Globalization

III. International Conference On Globalization & International Relations, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.1 Sustainable Development

Spatial Distribution And Cluster of External And Internal Immıgration In Turkey

III. International Conference On Globalization & International Relations, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.1

Trabzon Kent Merkezi Stratejik Turizm Planlaması

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.1

Kırsal Bölgede Yaşayan Kadınların Planlamaya İlişkin Duyarlılığının Değişimi

I. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 20 May 2017

STUDIO EXPERIENCES IN THE PROCESS OF PLANNING EDUCATION

World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership, Budapeşte, Hungary, 27 - 29 October 2016, pp.65

University Students Satisfaction Regarding the Campus Living Environment

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ROMA, Italy, 1 - 04 September 2016

User Evaluation of the Urban Park Design Implementation with Participatory Approach Process

Conference on Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development (UPADSD), Lecce, Italy, 14 - 16 October 2015, vol.216, pp.306-315 Sustainable Development identifier

Politikadan Eyleme DOKAP ve Yeşil Yol Projesi

15. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 04 December 2015, vol.1, no.1, pp.1

Kırsal Alanda Tümevarımcı Yaklaşımla Tipoloji Oluşturma: Trabzon Kırsalı

15. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 04 December 2015, vol.1, no.1, pp.23-40

User Evalution of the Urban Park Design Implementation with Participatory Approach Process

IEREK_Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development, Lecce, Italy, 14 - 16 October 2015, pp.301-310

Kırsal Alan Sınıflaması: Ülkesel Boyut

14. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 December 2014, pp.1-11

Participatory Techniques as Tools for Getting Information and Learning

International Association of Social Science Research (IASSR), Russia, 3 - 07 September 2014

Parçacıl Planlamaya Yön Veren Yeni Yasal Düzenlemeler ve Planlamaya Etkileri

4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu: Neo-Liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve YansımalarI, Mersin, Turkey, 07 September 2014, pp.11

Participatory Technıques as Tools for Getting Informatıon and Learning

International Association of Social Science Research (IASSR), St Petersburg, Russia, 03 September 2014, pp.1

Kent Merkezindeki Sokağı Yeniden Keşfetme: Giresun Tarihi Yarımada Fevzipaşa Caddesi Kültürel Aks Tasarımı

26. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi: Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek, Trabzon, Turkey, 3 - 05 April 2014, pp.1

a Social Responsibility project: Tabakhane Valley Urban Transformation Project’xxs Problematic

I. International Congress On Urban And Enviromental Issues And Policies, 3 - 05 June 2010, vol.1, pp.515-536

6. Türkiye Şehircilik Kongresi , Planlama, Siyaseti Siyasalar

Planlamada Yerseçimi Kararlarının Politik İçeriği, İzmir, Turkey, 03 September 2009, pp.255-259

Parça Parça Eylemlerle Küresel Trabzon’a

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2009, pp.273-291

Transformation, Land Use, Spatial And Economic Development Along The Black Sea Ring Highway of BSEC Countries

4. International Conference on Ecolojical Protection of The Planet Earth, 12 - 15 June 2008, vol.1, pp.407-419 Sustainable Development

Transformation, LAnd Use, Spatila and Economic Development Along The Balck Sea Ring Highway of BSEC Countries

4. International Conference on Ecological Protection Of The Planet Earth, Trabzon, Turkey, 12 - 15 June 2008, pp.407-419 Sustainable Development

Kırsal Mekansal Yeniden Yapılanma: MarkovYaklasımı. Bölge Biliminde Yeni Yaklasımlar

12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 October 2007, pp.257-268

Kentlerde Yeterli ve Etkin Sağlık Hizmeti Sunumunun CBS ile Sorgulanması

Cıty and Health Symposium, Bursa, Turkey, 7 - 08 June 2007, pp.109-111

CBS ile Kent Bellek Noktalarına Optimum Erişilebilirlik

4. Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri- CBS Günleri 2006, Turkey, 01 December 2006

CBS İle Kent Bellek Noktalarına Optimum Erişebilirlik

4. GIS Day's, İstanbul, Turkey, 13 September 2006 - 16 September 1006, pp.273-280

This Car Parking Problem in City Center

Traffic and Road Safety International Congress, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2006, pp.581-598

Mekansal Tarih: Trabzon Kenti Örneği

Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 03 September 2005, pp.1085-1900

DOKAP Bölgesinde Kentsel Kademelenme

9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 06 October 2000, pp.406-419

DOKAP Bölgesi Kentsel Etki Alanları

9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 06 October 2000, pp.289-304

DOKAP Bölgesel Gelişme Stratejileri

9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 06 October 2000, pp.41-50

Books & Book Chapters

Vizyon oluşturma-Varlık Temelli Değerlendirme

in: Kırsal Yerleşme Planlaması, Ş. B. Arıoğlu, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp.1, 2023

Eylem Planlarının Projelendirilmesi

in: Kırsal Yerleşme Planlaması, Ş. B. Arıoğlu, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi , Trabzon, pp.1, 2023

Stratejiler-Eylemler

in: Kırsal Yerleşme Planlaması, Ş. B. Arıoğlu, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp.1, 2023

Railroad Defectiveness in the Context of the Eastern Black Sea’s International / National Transportation / Access Discussions

in: DOĞU KARADENİZ YAPILI ÇEVRE TARTIŞMALARI, Prof. Dr. Dilek BEYAZLI,Doç. Dr. Muteber ERBAY,Arş. Gör. Seda ÖZLÜ, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.216-244, 2021

Participatory Approach in Design

in: Theories, Techniques, Strategies” For Spatial Planners & Designers, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.752-766, 2021

DOKAP EYLEM PLANI VE “YEŞİL YOL PROJESİ”: ÖNGÖRÜLER /SÖYLEMLER/ SÜREÇ VE DENEYİMLER

in: Çevre, Tasarım, İklim ve Enerji Araştırmaları, Leyla AKBAŞ, Editor, SRA Academic Publishing Press, Klaipeda, pp.85-100, 2021

DOKAP EYLEM PLANI VE “YEŞİL YOL PROJESİ”: ÖNGÖRÜLER /SÖYLEMLER/ SÜREÇ VE DENEYİMLER

in: Çevre, Tasarım, İklim ve Enerji Araştırmaları, AKBAŞ, LEYLA, Editor, SRA Academic Publishing Press, Klaipeda, pp.85-100, 2021

Spatial Distribution of Human Capital: The Case of Turkey

in: "Theories, Techniques, Strategies" For Spatial Planners & Designers Planning, Design, Applications, Özyavuz, Murat, Editor, Peter Lang, pp.277-294, 2021

Kent Merkezi İş Alanında (MİA) Konumlanan / Sıkışan Eğitim Tesisleri

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar II, Sibel Demirarslan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.51-69, 2020

Trabzon Kentinin Geçmişten Bugüne Mekansal Planlama Serüveni

in: Gelecek ve Kent, Derya ÇAkır Aydın,Berivan Özbudak Akça,Aysun Aydın Öksüz,Bahar Aras Baylan,Berfin Eren, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.3-18, 2020

Trabzon Kentinin Geçmişten Bugüne Mekânsal Planlama Serüveni

in: Gelecek ve Kent, Derya ÇAKIR AYDIN Berivan ÖZBUDAK AKÇA Aysun AYDIN ÖKSÜZ Bahar ARAS BAYLAN Berfin EREN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.3-18, 2020

Trabzon Şehircilik Şurası

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2019

University Students’ Satisfaction Regarding the Campus’ Living Environment

in: Current Researches in Geography, Hasan Arslan/ Mehmet Ali İçbay/ Kosyo Stoychev , Editor, E-Bwn, Berlin, pp.156-166, 2017

Bugünden Yarına Bayburt

Kütür Bilimleri Akademisi, İstanbul, 2016

KTÜ KANUNİ YERLEŞKESİ STRATEJİK MASTER PLANI GELİŞME SENARYOLARI

in: KTÜ KANUNİ YERLEŞKESİ STRATEJİK MASTER PLANI, ERDOĞAN, A., BEYAZLI, D., ÖZLÜ, S., Editor, KTÜ YAYINLARI, Trabzon, pp.167-189, 2016

Kanuni Yerleşkesinin Mevcut Durum Analizi

in: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Stratejik Master Planı, , Editor, KTÜ Basımevi, Trabzon, pp.79-95, 2016

KTÜ YERLEŞKESİ ANKETLERİ

in: KTÜ KANUNİ KAMPUSU STRATEJİK MASTER PLANI, ERDOĞAN, A., BEYAZLI, D., ÖZLÜ, S., Editor, KTÜ YAYINLARI, Trabzon, pp.159-165, 2016

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Kesitindeki Bayburt’un Bölge Planları ve Projeleri Kapsamında Degerlendirilmesi

in: Bugünden Yarına Bayburt, Beyazlı D.,Erdoğan A.,Kiper N., Editor, Kültür Bilimleri Akademisi Yayınları, İstanbul, pp.1-12, 2016

Kanuni Yerleşkesinin Ulaşımı, Trafiği ve Sorunları

in: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü Stratejik Master Planı, Erdoğan A., Beyazlı D., Özlü S. , Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.99-137, 2016

Understanding/Interpreting Social Structure Of Rural Settlements Using Participatory Techniques

in: Contextual Approaches in Sociology, Popa, Adela Elena / Arslan, Hasan / Icbay, Mehmet Ali / Butvilas, Tomas, Editor, Frankfurt Am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, .., pp.416, 2015

Understanding/Interpreting Social Structure of Rural Settlements Using Participatory Techniques

in: Contextual Approaches in Sociology, Adela Elena /Arslan, Hasan/ Icbay, Mehmet Ali/Butvilas, Tomas, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.303-312, 2015

İmar Planlaması-Uygulaması Sorunları

in: Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Ş Aydemir, S. Aydemir, D. Beyazlı, N. Ökten, A. M. Öksüz, C. Sancar, M. Özyaba, Y.A. Türk, Editor, Akademi, Trabzon, pp.449-471, 2004

Other Publications

Metrics

Publication

139

Citation (WoS)

27

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

21

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

1

Project

29

Thesis Advisory

16

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals