Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Rural typology with and inductive approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.11, pp.225-241, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Does Urban Consciousness Help Understand The Citizens' Role in Planning?

EUROPEAN PLANNING STUDIES, vol.19, no.5, pp.839-860, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Policies on population, development and pollution of the Black Sea basin

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.1418-1427, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Özel Öğretim Kurumlarının -Dershanelerin-Yer Seçimi: Trabzon Kenti Örneği

Kastamonu Education Journal, no.26, pp.47-60, 2018 (International Refereed University Journal)

Does Urban Consciousness Help Understand The Citizens' Role in Planning?

KTÜ Mmarlık Fakültesi Mimarlık Bülteni, vol.8, no.8, pp.11-25, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Stratejik Planlama Yaklaşımı ile Trabzon Havalimanı Revizyon Master Planlaması

Planlama Dergisi, vol.24, no.2, pp.85-95, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Learning Process from Urban and Environmental Planning Education

European Journal of Research on Education, vol.2, no.6, pp.186-197, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Samsun Havza İlçesi Köy Yerleşmeleri ve Geneleksel Ev Mimarisi

Samsun Mimarlar Odası Bülteni, no.35, pp.4-9, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Genç Kentlilerin Eğitim Deneyimi: Kent ve Kentlilik Eğitimi (1T-3K Projesi)

Planlama Dergisi, vol.2012/1-2, pp.70-75, 2012 (Other Refereed National Journals)

Planlama Dergisi, Şehir Plancıları Odası Yayını

Rize Üniversitesi Yerleşkelerinin Planlaması, vol.1, pp.21-28, 2010 (Other Refereed National Journals)

Rize Üniversitesi Yerleşkelerinin Planlanması

PLANLAMA, no.1, pp.21-28, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kentlilik Bilincinin Mekâna Yansıması: Trabzon Kenti Örneği

Planlama Dergisi, Şehir Plancıları Odası Yayını, vol.4, pp.49-60, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kentlilik Bilinci ve Mekân:Trabzon Kenti Örneğ

PLANLAMA DERGİSİ, vol.4, pp.49-60, 2008 (Other Refereed National Journals)

Doğaya Saygı -Sürdürülebilirlik Birey Bilincinde Başlar

Çevre ve İnsan Dergisi, T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayını, vol.59, pp.52-56, 2004 (Other Refereed National Journals)

Doğaya Saygı İçin Katı Atık Geri Kazanım Projeleri

Ekoloji Magazin Dergisi, vol.6, pp.34-37, 2004 (National Non-Refereed Journal)

İmar Uygulama Sürecinde Plan Değişikliklerinin Trabzon Kenti Özelinde Değerlendirilmesi ve Kente Getirdiği Ek Yükler

Planlama Dergisi, Şehir Plancıları Odası Yayını, vol.2003/2, pp.61-70, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Car Parking Problem In City Centers

Traffic and Road Safety International Congress, Ankara, Turkey, pp.591

Do the Turkish Planning Regulations Ensure the Urban Liveability?

Livenarch 2001, 1st Livable Environment and Architecture International Congress, Trabzon, Turkey, pp.92

Landfilling of Waste: Trabzon City Case

3rd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, İstanbul, Turkey, pp.92

Sense of Being Urbane and Quality Environment

XXII World Congress of Architecture, UIA2005, İstanbul, Turkey, pp.303

Kentlerde Yeterli ve Etkin Sağlık Hizmeti Sunumunun CBS İle Sorgulanması

II. Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu Sağlıklı Kent Planlama, Bursa, Turkey, pp.109

A Social Responsibility Project: Tabakhane Valley Urban Transformation Process Problematic

1st International Congress on Urban and Environment Issues and Policies Social Responsibility Project: Tabakhane Valley Urban Transformation Process Problematic,, Trabzon, Turkey, pp.515

Merzifon Kent Merkezinin Erişebilirliği: Yaya Ve Bisiklet Ulaşımı,

26. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi: Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek, Bursa, Turkey, pp.1

How Development Plan Alterations can Guarantee the Liveability in Cities: The Case of Trabzon

Livenarch 2001,1st Livable Environment and Architecture International Congres, Trabzon, Turkey, pp.100

Kırsal Mekansal Yeniden Yapılanma: Markov Yaklaşımı

12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.257

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu

Parça Parça Eylemlerle Küresel TRABZON’a, Ankara, Turkey, pp.273

Bölge Kavramını İlişkili Bölge Bağlamında Yeniden Düşünmek

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Giresun, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.1

The Correlation Between National Socioeconomic Development Level And International Migration In Globalization

III. International Conference On Globalization & International Relations, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.1

Spatial Distribution And Cluster of External And Internal Immıgration In Turkey

III. International Conference On Globalization & International Relations, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.1

Trabzon Kent Merkezi Stratejik Turizm Planlaması

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.1

Kırsal Bölgede Yaşayan Kadınların Planlamaya İlişkin Duyarlılığının Değişimi

I. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 20 May 2017

STUDIO EXPERIENCES IN THE PROCESS OF PLANNING EDUCATION

World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership, Budapeşte, Hungary, 27 - 29 October 2016, pp.65

University Students Satisfaction Regarding the Campus Living Environment

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ROMA, Italy, 1 - 04 September 2016

User Evaluation of the Urban Park Design Implementation with Participatory Approach Process

Conference on Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development (UPADSD), Lecce, Italy, 14 - 16 October 2015, vol.216, pp.306-315 identifier

Kırsal Alanda Tümevarımcı Yaklaşımla Tipoloji Oluşturma: Trabzon Kırsalı

15. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 04 December 2015, vol.1, no.1, pp.23-40

Politikadan Eyleme DOKAP ve Yeşil Yol Projesi

15. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 04 December 2015, vol.1, no.1, pp.1

User Evalution of the Urban Park Design Implementation with Participatory Approach Process

IEREK_Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development, Lecce, Italy, 14 - 16 October 2015, pp.301-310

Kırsal Alan Sınıflaması: Ülkesel Boyut

14. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 December 2014, pp.1-11

Parçacıl Planlamaya Yön Veren Yeni Yasal Düzenlemeler ve Planlamaya Etkileri

4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu: Neo-Liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve YansımalarI, Mersin, Turkey, 07 September 2014, pp.11

Participatory Technıques as Tools for Getting Informatıon and Learning

International Association of Social Science Research (IASSR), St Petersburg, Russia, 03 September 2014, pp.1

Kent Merkezindeki Sokağı Yeniden Keşfetme: Giresun Tarihi Yarımada Fevzipaşa Caddesi Kültürel Aks Tasarımı

26. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi: Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek, Trabzon, Turkey, 3 - 05 April 2014, pp.1

a Social Responsibility project: Tabakhane Valley Urban Transformation Project’xxs Problematic

I. International Congress On Urban And Enviromental Issues And Policies, 3 - 05 June 2010, vol.1, pp.515-536

6. Türkiye Şehircilik Kongresi , Planlama, Siyaseti Siyasalar

Planlamada Yerseçimi Kararlarının Politik İçeriği, İzmir, Turkey, 03 September 2009, pp.255-259

Parça PArça Eylemlerle Küresel Trabzon’xxa

Knetleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Turkey, 20 - 21 February 2009, vol.1, pp.273-292

Parça Parça Eylemlerle Küresel Trabzon’a

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2009, pp.273-291

Transformation, Land Use, Spatial And Economic Development Along The Black Sea Ring Highway of BSEC Countries

4. International Conference on Ecolojical Protection of The Planet Earth, 12 - 15 June 2008, vol.1, pp.407-419

Transformation, LAnd Use, Spatila and Economic Development Along The Balck Sea Ring Highway of BSEC Countries

4. International Conference on Ecological Protection Of The Planet Earth, Trabzon, Turkey, 12 - 15 June 2008, pp.407-419

Kırsal Mekansal Yeniden Yapılanma: Markov Yaklasımı. Bölge Biliminde Yeni Yaklasımlar

12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 October 2007, pp.257-268

Kentlerde Yeterli ve Etkin Sağlık Hizmeti Sunumunun CBS ile Sorgulanması

Cıty and Health Symposium, Bursa, Turkey, 7 - 08 June 2007, pp.109-111

CBS ile Kent Bellek Noktalarına Optimum Erişilebilirlik

4. Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri- CBS Günleri 2006, Turkey, 01 December 2006

Planlamada Yerseçimi Kararlarının Politik İçeriği

6. Türkiye Şehircilik Kongresi - Planlama, Siyaset, Siyasalar, İzmir, Turkey, 6 - 08 November 2006, pp.255-271

Planlamada Yer Seçim Kararlarının Politik İçeriği ve Politikalara Yansıması

6. Türkiye Şehircilik Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 08 November 2006, pp.85-96

Planlamada Yerseçimi Kararlarının Politik İçeriği

6. Türkiye Şehircilik Kongresi - Planlama, Siyaset, Siyasalar, İzmir, Turkey, 6 - 08 November 2006, pp.255-271

CBS İle Kent Bellek Noktalarına Optimum Erişebilirlik

4. GIS Day's, İstanbul, Turkey, 13 September 2006 - 16 September 1006, pp.273-280

This Car Parking Problem in City Center

Traffic and Road Safety International Congress, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2006, pp.581-598

Mekansal Tarih: Trabzon Kenti Örneği

Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 03 September 2005, pp.1085-1900

DOKAP Bölgesi Kentsel Etki Alanları

9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 06 October 2000, pp.289-304

DOKAP Bölgesel Gelişme Stratejileri

9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 06 October 2000, pp.41-50

DOKAP Bölgesinde Kentsel Kademelenme

9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 06 October 2000, pp.406-419

Books & Book Chapters

University Students’ Satisfaction Regarding the Campus’ Living Environment

in: Current Researches in Geography, Hasan Arslan/ Mehmet Ali İçbay/ Kosyo Stoychev , Editor, E-Bwn, Berlin, pp.156-166, 2017

Bugünden Yarına Bayburt

Kütür Bilimleri Akademisi, İstanbul, 2016

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Kesitindeki Bayburt’un Bölge Planları ve Projeleri Kapsamında Degerlendirilmesi

in: Bugünden Yarına Bayburt, Beyazlı D.,Erdoğan A.,Kiper N., Editor, Kültür Bilimleri Akademisi Yayınları, İstanbul, pp.1-12, 2016

KTÜ YERLEŞKESİ ANKETLERİ

in: KTÜ KANUNİ KAMPUSU STRATEJİK MASTER PLANI, ERDOĞAN, A., BEYAZLI, D., ÖZLÜ, S., Editor, KTÜ YAYINLARI, Trabzon, pp.159-165, 2016

KANUNİ YERLEŞKESİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ

in: KTÜİ KANUNİ YERLEŞKESİ STRATEJİK MASTER PLANI, Beyazlı, A., Erdoğan, A. öZLÜ, s., Editor, KTÜ YAYINLARI, Trabzon, pp.79-97, 2016

Kanuni Yerleşkesinin Ulaşımı, Trafiği ve Sorunları

in: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Stratejik Master Planı, , Editor, KTÜ Basımevi, Trabzon, pp.99-137, 2016

Kanuni Yerleşkesinin Mevcut Durum Analizi

in: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Stratejik Master Planı, , Editor, KTÜ Basımevi, Trabzon, pp.79-95, 2016

Kanuni Yerleşkesinin Mevcut Durum Analizi

in: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü Stratejik Master Planı, Erdoğan A., Beyazlı D., Özlü S. , Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.79-95, 2016

KTÜ KANUNİ YERLEŞKESİ STRATEJİK MASTER PLANI GELİŞME SENARYOLARI

in: KTÜ KANUNİ YERLEŞKESİ STRATEJİK MASTER PLANI, ERDOĞAN, A., BEYAZLI, D., ÖZLÜ, S., Editor, KTÜ YAYINLARI, Trabzon, pp.167-189, 2016

Kanuni Yerleşkesinin Ulaşımı, Trafiği ve Sorunları

in: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü Stratejik Master Planı, Erdoğan A., Beyazlı D., Özlü S. , Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.99-137, 2016

Kanuni Yerleşkesi Ulaşımı, Trafiği ve Sorunları

in: Kanuni Yerleşkesi Stratejik Master Planı, Erdoğan, A., Beyazlı D., Özlü S., Editor, Karadeniz Teknik Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.104-145, 2016

Understanding/Interpreting Social Structure Of Rural Settlements Using Participatory Techniques

in: Contextual Approaches in Sociology, Popa, Adela Elena / Arslan, Hasan / Icbay, Mehmet Ali / Butvilas, Tomas, Editor, Frankfurt Am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, .., pp.416, 2015

İmar Planlaması-Uygulaması Sorunları

in: Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Ş Aydemir, S. Aydemir, D. Beyazlı, N. Ökten, A. M. Öksüz, C. Sancar, M. Özyaba, Y.A. Türk, Editor, Akademi, Trabzon, pp.449-471, 2004

Other Publications