Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kapasiteli En Kısa Yol Şebeke Engelleme Problemi için Bir Matematiksel Model Önerisi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2018, 17 - 20 October 2018, pp.537-540

Çok Hedefli En KısaYol Şebeke Engelleme Problemi

Transist Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.465-473

Hedef Programalama Modeli İle Farklı Formatlarda Toplanan Müşteri Beklentilerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 5 - 07 October 2017

KALİTE FONKSİYON YAYILIMI’NDA TEKNİK KARAKTERİSTİKLERİN ETKİNLİK ANALİZİ

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 5 - 07 October 2017

Hedef Programlama Modeli ile Farklı Formatlarda Toplanan Müşteri Beklentilerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi

VIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ 2017), Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.233

Kalite Fonksiyon Yayılımı’nda Teknik Karakteristiklerin Etkinlik Analizi

VIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ 2017), Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.235

Afet ve Acil Durumlarda Toplanma Yerlerinin Seçimi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 37.Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017, pp.1

Modelling of Short Sea Shipping Tanker in Black Sea

12th International Conference on Marina Navigation and Safety of Sea Transportation, Gdynia, Poland, 21 - 23 June 2017, pp.179-182

Maden Suyu Üreticisi Firmaların Seçimi için Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımı Yaklaşımı

2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 February 2017, pp.462-463

Karar Verme Sürecinde Simülasyon Tekniğinin Kullanılması ve Özel Bir Çay Fabrikasında Uygulama

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36.Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 July 2016, pp.54

Karar Verme Sürecinde Simülasyon Tekniğinin Kullanımı ve Özel Bir Çay İşleme Tesisinde Uygulama

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016, pp.54

TÜRKİYE’DEKİ HAVALİMANLARINI KÜMELEME ANALİZİ

5. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ 2016, Mersin, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.595-603

Trabzon Hava Limanı Uçak Yer Hareketlerinin Benzetim ile İncelenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 35.Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.1

Trabzon Hava Limanı İç Hatlar Terminalinin Benzetim ile İyileştirilmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 35.Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.16

Trabzon Hava Limanı Uçak Trafiğinin Benzetim ile İncelenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 34. Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.5

Trabzon Havalimanı Uçak Trafiğinin Benzetim İle İncelenmesi

34. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 24 - 26 June 2014

Two-Phase Method Proposal for Landfill Site Selection

The 3rd International Fuzzy Systems Symposium, İstanbul, Turkey, 4 - 05 October 2013, pp.134-140

Two-Phace Method Proposal for LandfillSite Selection

3rd International Fuzzy System Symposium, İstanbul, Turkey, 4 - 05 October 2013, pp.134-140

A MODIFIED QFD TECHNIQUE FOR PRODUCT R&D

10th International Conference on Fuzzy Logic and Intelligent Technologies in Nuclear Science (FLINS), İstanbul, Turkey, 26 - 29 August 2012, vol.7, pp.321-326 identifier

Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Fındık Unu Makinası Tasarımı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 11 - 13 July 2011, pp.1

Altın Fiyatının ve İşlem Hacminin Tahmini

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2010

Benzetim Modeli Yardımı ile Sağlık Sistemlerinde Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 29 June 2007, pp.1

Simulation Modeling and Analysis of a Production Line Bottlneck Problem

35th International Conference on Computers and Industrial, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2005, vol.2, pp.2059-2064

Bir Liman Yatırımının Benzetim Analizi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 37.Ulusal Kongresi XXII. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 June 2001, pp.1

Benzetim Çıktılarının Analizinde Zaman Serisi Modelleri

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 June 2001, pp.2

Statistical Analysis of Air Pollition in Trabzon Urban

Proceeding First Trabzon Energy and Environment Symposium, Trabzon, Turkey, 29 - 31 July 1996, pp.1237-1242

Load Balancing by Simulation in Job Floor Production

9th World Productivity Congress, İstanbul, Turkey, 4 - 07 June 1995, pp.1433-1444

An Expert System Application For Production Simulation

5th European Simulation Symposium ( ESS' 94 ), İstanbul, Turkey, 9 - 12 October 1994, vol.1, pp.302-306

Benzetim Modellerinin Güvenilirliği ve Bir Uygulama

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVI. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 29 June 1994, pp.1

Atölye Tipi Üretim Sistemi Benzetimi ve Çıktıların Değerlendirilmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 1993, pp.1

Atöl Tipi Üretim Sisteminin Etkileşimli Benzetimi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XIV. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 July 1991, pp.1

Atölye Tipi Üretim Benzetiminde Denge ve Güvenlik Sınırları

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği IX. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 June 1984, pp.1

Books & Book Chapters

Customer Oriented Product Design Using Quality Function Deployment

in: Customer OrientedProduct Design, Cengiz Kahraman ve Selçuk Çebi, Editor, Springer-Verlag , Kwaluseni, pp.35-55, 2020 Creative Commons License