Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Orhan Kemal’in Şiirsel Etkilenme Endişesi

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.220-234, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemal Özer’in Şiirlerinde Ölüm Teması

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sa.43, ss.83-98, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

AHMET İHSAN TOKGÖZ’ÜN DOĞU ASYA’YA SEYAHAT ROMANINDA YAPI

Littera Turca of Turkish Language and Literature, cilt.5, sa.4, ss.642-656, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İKTİDARI YENİDEN İNŞA ÇABASI: GÖNÜL HANIM

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, ss.790-804, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERENDİZ ATASÜ’NÜN DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ ROMANINDA ÖTEKİNİN KİŞİ DÜZLEMİNDEKİ YANSIMALARI

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.11, sa.24, ss.321-335, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİLİNÇ KAZANAN İMGELER: TUĞRUL TANYOL’UN BÜYÜ BİTTİ ŞİİRİ

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM DERGİSİ, ss.1805-1819, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçimizdeki Şeytan Romanında “Erkeklik” Olgusu

HECE DERGİSİ SABAHATTİN ALİ, ss.583-595, 2018 (Hakemsiz Dergi)

ARAYA GİREN GÖRÜNTÜLER’LE BİR KARŞILIK

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, ss.129-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitten Anlama: Çırpınırdın Karadeniz Şiirini Göstergebilimsel Açıdan Okuma

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.64-78, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitten Anlama: Çırpınırdın Karadeniz Siirini Göstergebilimsel Açıdan Okuma

Karadeniz Arastırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.64-78, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mahmut Yesari'nin Romanlarında İsim-İçerik İlişkisi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, ss.280-293, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAHMUT YESARİ NİN ROMANLARINDA İSİM İÇERİK İLİŞKİSİ

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.280-293, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİTTEN ANLAMA:ÇIRPINIRDIN KARADENİZ ŞİİRİNİ GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN OKUMA

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, ss.64-78, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oyunda Oyun Postmodern Roman

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, sa.14, ss.291-293, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mahmut Yesari’xxnin Romanlarinda Sosyal Adaletsizlik Teması

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, sa.12, ss.215-226, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAHMUT YESARİ'NİN ROMANLARINDA SOSYAL ADALETSİZLİK TEMASI

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, sa.12, ss.215-226, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Varoluş ve Bireyleşme Açısından Ferit Edgü Anlatılarında Yapı ve İzlek

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, sa.8, ss.193-195, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cam Ve Elmas Romaninda İletişim Sizlik Ve Yabancilaşma Temalar

Turkish Studies, cilt.6, sa.3, ss.1697-1704, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"CAM VE ELMAS" ROMANINDA İLETİŞİM/SİZLİK VE YABANCILAŞMA TEMALARI

E-TURKİSH STUDİES (ELEKTRONİK), cilt.6, sa.3, ss.1697-1704, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEDE KORKUT DESTANLARINDAN BEGİL OĞLU EMREN DESTANI ÜZERİNE SİMGESEL BİR YORUM DENEMESİ

KARADENİZ BLACKSEA, sa.5, ss.74-86, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dede Korkut Destanlarindan Begil Oğlu Emren Destani Üzerine Simgesel Bir Yorum Denemesi

KARADENİZ BLACKSEA, sa.5, ss.74-86, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK ŞİİRİNDE ZAMAN ALGISINA DÖNÜK BİR OKUMA DENEMESİ

TURKISH STUDIES, ss.1913-1926, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Şiirinde Zaman Algisina Dönük Bir Okuma Denemesi

TURKISH STUDIES, cilt.4, sa.8, ss.1913-1926, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şinasi’xxnin Münâcât Şiiri ve Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi Bağlamında Yeni İnsan Tipi

I. ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM SEMPOZYUMU, Türkiye, 28 Ağustos - 29 Eylül 2020

YİNELENMEYE MAHKÛM ÖZNE/LER: TAKMA GÖZ

4. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 28 - 29 Kasım 2019, ss.55-60

GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN CEYHUN ATUF KANSU’NUN “AKÇAABAT PAZARI” ŞİİRİNİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI DÜNDEN BUGÜNE AKÇAABAT SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, cilt.1, ss.131-135

İktidarı Yeniden İnşa Çabası: Gönül Hanım

III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10 - 13 Ekim 2018

GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN CEYHUN ATUF KANSU’NUN “AKÇAABAT PAZARI” ŞİİRİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018

GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN CEYHUN ATUF KANSU’NUN “AKÇAABAT PAZARI” ŞİİRİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018

İKTİDARI YENİDEN İNŞA ÇABASI: GÖNÜL HANIM

III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018

BİR ANTİKAHRAMAN: RAİF EFENDİ

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.693-701

BIR ANTIKAHRAMAN: RAIF EFENDI

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Söleni, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

MİZAHTAN İRONİYE: AZİZ NESİN ÖYKÜLERİNDE MİSAFİR AĞIRLAMA

TÜRK EDEBİYATINDA MİZAH, Rize, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016

Deneme Yazari Olarak Mahmut Goloğlu

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.589-600

DENEME YAZARI OLARAK MAHMUT GOLOĞLU (DOÇ DR. ÜLKÜ ELİUZ İLE BİRLİKTE)

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.25-35

Denemeci Yönüyle Mahmut Goloğlu

Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014

Edebiyatin Dönüştürücü Gücünü Edebi Eserler Üzerinden Okuma Denemesi

IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK), 27 - 28 Ağustos 2012, ss.597-610

Ayfer Tunç’un Mağara Arkadaşları Öyküsünün Metinlerarası Bağlamda İncelenmesi

Ulusal Türk Edebiyatında Sakarya Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2012

EDEBİYATIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜ EDEBİ ESERLER ÜZERİNDEN OKUMA DENEMESİ

IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK), İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2012, ss.597-610

Yaprak Dökümü Romanı Örneğinde İyi Kadın İmgesinin Çözülüşü

ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ KONGRESİ (TUDOK), İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2010, ss.547-556

Kitap & Kitap Bölümleri

Sözde Kahramanın Kimlik Tasarımları: Efruz Bey

Millî Edebiyat Dönemi Roman Okumaları, Ülkü Eliuz, Sabit Bayram, Fatih Uyar, Editör, Kesit, ss.109-135, 2019

KONAKTAN SELAMLIĞA YENİDEN DOĞUŞ: ESİR ŞEHRİN İNSANLARI

ZAMANIN İZLERİ: CİHAN HARBİ’NİN GÖLGESİNDE MÜTAREKE, SANAT VE SİYASET, TEMEL ÖZTÜRK, BAYRAM SEVİNÇ, MUZAFFER UZUN, Editör, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Trabzon, ss.241-254, 2019

İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN ROMANINDA "ERKEKLİK" OLGUSU

SUSTURULAMAYAN SES SABAHATTİN ALİ, RAMAZAN KORKMAZ, İBRAHİM TÜZER, Editör, Hece Yayıncılık, Ankara, ss.583-594, 2018

İRONİK BİR YABANCILAŞMA KURGUSU: YABAN ROMANINDA KİŞİLER DÜNYASI

ROMANDA KİŞİLER DÜNYASI, PROF. DR. RAMAZAN KORKMAZ, DOÇ. DR. VEYSEL ŞAHİN, Editör, AKÇAĞ, ss.111-130, 2018

Mithat Cemal Kuntay ın Kültür ve İktidar İlişkisi Bağlamında Üç İstanbul Romanında Mekan

ROMANDA MEKÂN Romanda Mekân Poetiği ve Çözümlemeler, Ramazan Korkmaz Veysel Şahin, Editör, Akçağ, ss.123-138, 2017

adı:(UZAMDAN KOPUS: GURBET ANLATILARI

ISGAL GÖÇ ve MUHACIRLIK, AHMET KÖKSAL,, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.131-147, 2016

UZAMDAN KOPUŞ: GURBET ANLATILARI

ZAMANIN İZLERİ İŞGAL, GÖÇ VE MUHACİRCİLİK, KÖKSAL,A., Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.131-147, 2016

UZAMDAN KOPUŞ: GURBET ANLATILARI

İŞGAL GÖÇ ve MUHACİRLİK, KÖKSAL AHMET, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, ss.131-148, 2016

Uzamdan Kopuş: Gurbet Anlatıları

İŞGAL GÖÇ VE MUHACİRLİK, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Köksal, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, 2016

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ROMANINDA YALNIZLIKTAN YOZLAŞMA VE YABANCILAŞMA SÜRECİNE

TÜRK EDEBİYATINA AÇILAN PENCERE İNCİ ENGİNÜN ARMAĞANI, ARGUNŞAN H., Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.381-394, 2014

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romaninda Yalnizliktan Yozlaşma Ve Yabancilaşma Sürecine

TÜRK EDEBİYATINA AÇILAN PENCERE İNCİ ENGİNÜN ARMAĞANI, ARGUNŞAH Hülya, Editör, TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, ss.381-394, 2014

ORHAN KEMAL'IN ÖYKÜLERINDE YETISKIN ÇOCUKLAR

ORHAN KEMAL, AHMET ÜMIT, ISIK ÖGÜTÇÜ, Editör, Kültür Ve Turızm Bakanlıgı, Ankara, ss.253-265, 2012

ORHAN KEMAL’xxİN ÖYKÜLERİNDE YETİŞKİN ÇOCUKLAR

ORHAN KEMAL, AHMET ÜMİT, IŞIK ÖĞÜTÇÜ, Editör, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ss.253-265, 2012

Diğer Yayınlar