Assoc. Prof. EMEL HACIİSLAMOĞLU


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp

Radyasyon Onkolojisi


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Radiation Oncology

Metrics

Publication

64

Citation (WoS)

173

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

186

H-Index (Scopus)

6

Thesis Advisory

1

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2013

2007 - 2013

Doctorate

Karadeniz Technical University, Fizik, Nükleer Fizik, Turkey

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi Ad., Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Tüm Meme Radyoterapisinde 3DKRT, for-IMRT, inv-IMRT, Volümetrlk Ark Terapi ve Helikal Tomoterap ile Oluşan Doz Dağılımları ve Riskli Organ Dozlarının Karşılaştırlması Sustainable Development

Karadeniz Technical University, Fen-Fakültesi / Fizik, Nükleer Fizik

2004

2004

Postgraduate

Tüm Vücut Işınlamalarında Kobalt-60 ve 6 MV Foton Enerjileri ile Değişik Tedavi Pozisyonlarının Doz Dağılımı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Ad.

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Internal Medicine Sciences

Radiation Oncology

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Fizik

2006 - 2019

2006 - 2019

Expert

Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Fizik

1999 - 2006

1999 - 2006

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Fizik

Courses

Postgraduate

Postgraduate

FOTON ELEKTRON DOZİMETRİSİ

Postgraduate

Postgraduate

RADYOTERAPİ FİZİĞİ

Postgraduate

Postgraduate

Postgraduate

Postgraduate

RADYOTERAPİ FİZİĞİ-II

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Kranyospinal Işınlamalar

HACIİSLAMOĞLU E.

XVII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Turkey, 18 - 19 October 2019

2016

2016

Prediction of Prognosis After Radiotherapy in Non-Small Cell Lung Carcinoma Using SVM

ÜNSAL S., Çakmak I., HACIİSLAMOĞLU E., Demir A., YÖNEY A., TURHAN K.

18th National and 1st International Boistatistics Congress, Antalya, Turkey, 26 October - 29 December 2016, pp.29

2016

2016

Farklı Klinik Vakalar için 4D Tedavi Planlama ve Uygulamaları

HACIİSLAMOĞLU E.

XII.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 April 2016

2016

2016

Farklı Klinik Vakalar için 4D Tedavi Planlama ve Uygulamaları /Gating

HACIİSLAMOĞLU E.

XII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2016

2016

2016

Meme IMRT Planlarında “Fluence Smoothing”

Hacıislamoğlu E., Çolak F., Canyılmaz E., Güler O. C., YÖNEY A.

XII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.74

2016

2016

THE IMPOSSIBILITY OF PRODUCING I-131 FROM ITS DAUGHTER Xe-131 BY PHOTONUCLEAR REACTIONS

Bayram T., AKKOYUN S., Celik N., HACIİSLAMOĞLU E., Uruk S., Senturk S.

4th International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD), Nis, SERBIA, 23 - 27 May 2016, pp.26-28 Creative Commons License identifier identifier

2010

2010

Akciğer Parankiminde Snovyal Sarkom

AYNACI Ö., CANYILMAZ E., HANEDAN USLU G., BAHAT Z., HACIİSLAMOĞLU E., AYDIN F.

IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2010

2010

2010

Radyoterapi Merkezi Nasıl Kurulur?

KÜÇÜKTÜLÜ E., ATAHAN L., YILDIZ F., DOĞAN A., HACIİSLAMOĞLU E.

IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 21 - 25 April 2010

2010

2010

Memede Sistosarkoma Filloides Tümör Tanılı İki Olgu Sunumu

CANYILMAZ E., BAHAT Z., Sezen O., USLU G. H., HACIİSLAMOĞLU E., SOYDEMIR G., et al.

IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 20 - 24 April 2010, pp.249

2006

2006

Serviks Küçük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu Vaka Sunumu

Küçüktülü E., ÇOBANOĞLU Ü., Yıldız B., HACIİSLAMOĞLU E., YILDIZ K., AYDIN F., et al.

8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 15 - 18 October 2006, pp.21

2005

2005

Testis seminomunda paraaortik radyoterapi sonuçlarımız

ZENGIN A. Y., CANYILMAZ E., HACIİSLAMOĞLU E., ÇOLAK F., YAVUZ M. N., Yavuz A. A., et al.

XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 April 2005, pp.921


Citations

Total Citations (WOS): 173

h-index (WOS): 7