Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of emotional intelligence education onpsychological well-being and aggression of athletestudents at the Karadeniz Technical University

African Educational Research JournalSpecial Issue, cilt.8, sa.1, ss.146-151, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relation Between Mental Stubbornness and Sports-Burnout of Injured Athletes at Karadeniz Technical University

Journal of Educational Issues, cilt.6, sa.2, ss.87-97, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Competitive Anxiety on the Injury Level of Student-Athletes of Karadeniz Technical University

Journal of Educational Issues, cilt.6, sa.2, ss.98-106, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporcularda Sağlıklı Beslenme ile Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Spor Eğitim Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.125-130, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATION OF DECISION MAKING STYLES OF ACTIVE ATHLETES

Acta Scientiae et Intellectus, cilt.4, sa.6, ss.9-22, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTİGATING THE EFFECT OFV MENTAL IMAGERY ON THE SUCCESS OF ATHLETE STUDENTS AT TRABZON UNIVERSITY,TURKEY

European Journal of Physical Education and Sport, cilt.3, sa.11, ss.286695-293, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE OKUYAN ÜNİVERSİTELER ARASI MÜSABAKALARDA YARIŞAN ÖĞRENCİLERİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ULUSLAR ARASI SPOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.35-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sporcu Bağlılığı ile Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Arasındaki İlişki.

4. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi., Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020

SPOR BİLİMLERİ ALANINDA SALDIRGANLIK KONUSUNDA YÜRÜTÜLMÜŞ TEZLERİN İNCELENMESİBİR TEMATİK ANALİZ ÖRNEĞİ

4 ULUSLAR ARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KOGRESİ, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2020

TENİS TARAFTARLARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMES

Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, ss.1482-1489

Lise Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin Okudukları Lise Türü ve Spor YaşıDeğişkenlerine Göre İncelenmesi

3. ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Batumi, Gürcistan, 19 - 21 Ekim 2019, ss.525-532

üniversite öğrencilerinin boş zaman değişkenlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Akademik spor araştırmaları kongresi, Batumi, Gürcistan, 7 - 09 Ekim 2019, cilt.3, sa.2454, ss.45-457

Farklı statüdeki lise öğrencilerinin spor yapma alışkanlıkları ile iletişim becerilerinin incelenmesi

Akademik spor araştırmaları kongresi, Batumi, Gürcistan, 7 - 09 Ekim 2019, cilt.2, sa.2454, ss.45-452

Spor bilimleri bölümü öğrencilerinin demeografik özeliklerinin empati kurma ve eleştirel düşünme düzeylerine etkisinin belirlenmesi

EĞİTİM ARAŞTIRMALARI BİRLİĞİ 12 .ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMLARI KONGRESİ, Rize, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2019, cilt.85656, sa.69591222, ss.14-24

Examine Burnout Level Of Trainer Who Work Physically Disabled Swimmers in Terms Of Different Variables.

2. DÜNYA SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ - WCSSR, Manisa, Türkiye, 20 - 24 Mart 2019, cilt.4, sa.21, ss.88-96

Beden eğitimi ve spor ögrencilernin toplum ve hizmet uygulamalari dersi eğilimlerinin incelenmesi,Karadeniz Teknik Üniversitesi örnegi.

Akademik spor arastirmalari kongresi /Gürcistan /Batum, Batum, Gürcistan, 19 - 21 Eylül 2018, cilt.2, sa.23, ss.9-14

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarının Kişilik Özellikleri İle Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress, Manisa, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2018, ss.96

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sınav Öncesi Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress, Manisa, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2018, ss.231

AKTİF SPORCULARIN KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ

DÜNYA SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, ss.308

Kitap & Kitap Bölümleri

IMPACT of SPORTS on the ECONOMY AND HEALTH

Academic Studies in Sport Sciences 2, Özgür Karataş, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.59-68, 2020

OBESITY and PHYSICAL ACTIVITY in CHILDREN

Academic Studies in Sport Sciences 2, Özgür Karataş, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.69-80, 2020