Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR PROGRAMMING LANGUAGES AND TOOLS IN TURKISH SOFTWARE INDUSTRY

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, 7 - 10 November 2019

Üniversite Adayı Öğrencilerin Tercihlerindeki Ölçütlerin Belirlenmesi: TwitterSosyal Medya Platformu Üzerinde İçerik Analizi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.327-332

Uzaktan Eğitim Literatüründeki Araştırma Eğilimlerinin Tespitine YönelikMetinsel İçerik Analizi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 October - 01 January 2019, pp.116-122

Analysis of Requirements for Programming Languages and Tools in Turkısh Software Industry

2. Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 07 November 2019 - 10 January 2020, pp.307-311

Real-Time Processing of Big Data Streams: Lifecycle, Tools, Tasks, and Challenges

2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2018

Analysis Of Research Trends In Distance Education Literature By Probabilistic TopicModeling Method

I. Uluslararası Kanuni Sultan SüleymanSempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018, pp.640-643

Major Research Topics in Big Data: A Literature Analysis from 2013 to 2017 Using Probabilistic Topic Models

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 identifier

Real-Time Processing of Big Data Streams: Lifecycle, Tools, Tasks, and Challenges<bold> </bold>

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Kizilcahamam, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.284-289 Sustainable Development identifier

Multi-Class Classification of Turkish Texts with Machine Learning Algorithms<bold> </bold>

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Kizilcahamam, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.294-298 identifier

DUYGU VE FİKİR ANALİZİNDE KULLANILAN DOĞAL DİL İŞLEME YÖNTEMLERİ VE YORDAMLARI

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLDENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, 7 - 10 December 2017, vol.1, pp.39-43

DENETİMLİ ÖĞRENME YORDAMLARIYLA TÜRKÇE METİNLER ÜZERİNDE KONU SINIFLANDIRMA ANALİZİ

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLDENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, 7 - 10 December 2017, vol.1, pp.69-75

EKG’DEKİ DAL BLOKU VURULARININ ALGILANMASI İÇİN GENETİK ÖZNİTELİK SEÇİMİ

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, 7 - 10 December 2017, vol.1, pp.87-95

Genetic Feature Selection for Detection of Bundle Branch Block Beats of ECG

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 12 December 2017, vol.1, no.1, pp.87-95

Günümüz İşgücü Piyasasında Ekonometri Uzmanlarının Sahip Olması Gereken Mesleki Niteliklerin Belirlenmesi

EYİ 2017 XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.391

Naive Bayes Olasılık Modelleri ile Türkçe Metinlerin Sınıflandırılması

EYİ 2017XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.383

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

Programlama Dillerine İlişkin Güncel Taleplerin ve Eğilimlerin Belirlenmesi: Bir Semantik Analiz Uygulaması, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016

Sosyal Medya Verileri Üzerinde Semantik Modelleme Aday Öğrencilerin Üniversite Tercihlerindeki Eğilimlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016

Semantic Content Analysis Determination of Trending Topics in IS IT Field

INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (UBMK 2016), Tekirdağ, Turkey, 20 - 23 October 2016

Essential Challenges in Big Data Processing

INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (UBMK 2016), Tekirdağ, Turkey, 20 - 23 October 2016

Semantic Analysis Determination of in Demand Skills for IS IT Professionals

INTERNATIONAL CONFERENCE ONCOMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(UBMK 2016), 20 - 23 October 2016

Web İçerik Madenciliği ve Konu Sınıflandırılması

VI. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008., Turkey, 27 - 30 August 2008

Books & Book Chapters

Microsoft Excel 2010

in: Temel Bilgi Teknolojileri, BİNGÖL Özkan, Editor, Derya Kitabevi, Trabzon, pp.158-192, 2011

Bölüm 3 Word

in: Temel Bilgisayar, DOĞU Ali Haydar, Editor, Derya Kitabevi, Trabzon, pp.131-159, 2007

Microsoft Word

in: Temel Bilgisayar, DOĞU Ali Haydar, Editor, Şahinkaya Matbaacılık, İSTANBUL, Trabzon, pp.102-119, 2005

Temel Bilgisayar 1

Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası, Trabzon, 2001

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

263

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

305

H-Index (Scopus)

9

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals