Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Extraction of Core Competencies for Big Data: Implications for Competency-Based Engineering Education

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, cilt.35, ss.1110-1115, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis of Software Engineering Industry Needs and Trends: Implications for Education

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, cilt.33, ss.1361-1368, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Emerging Trends and Knowledge Domains in E-Learning Researches: Topic Modeling Analysis with the Article Published between 2008-2018

Journal of Computer and Education Research, cilt.8, ss.738-756, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of Requirements for Programming Languages and Tools in Turkısh Software Industry

2. Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2019 - 10 Ocak 2020, ss.307-311

Multi-Class Classification of Turkish Texts with Machine Learning Algorithms<bold> </bold>

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Kizilcahamam, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.294-298 identifier

Major Research Topics in Big Data: A Literature Analysis from 2013 to 2017 Using Probabilistic Topic Models

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018 identifier

Real-Time Processing of Big Data Streams: Lifecycle, Tools, Tasks, and Challenges<bold> </bold>

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Kizilcahamam, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.284-289 identifier

DUYGU VE FİKİR ANALİZİNDE KULLANILAN DOĞAL DİL İŞLEME YÖNTEMLERİ VE YORDAMLARI

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLDENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, 7 - 10 Aralık 2017, cilt.1, ss.39-43

Genetic Feature Selection for Detection of Bundle Branch Block Beats of ECG

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 12 Aralık 2017, cilt.1, no.1, ss.87-95

Naive Bayes Olasılık Modelleri ile Türkçe Metinlerin Sınıflandırılması

EYİ 2017XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.383

Günümüz İşgücü Piyasasında Ekonometri Uzmanlarının Sahip Olması Gereken Mesleki Niteliklerin Belirlenmesi

EYİ 2017 XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.391

Semantic Analysis Determination of in Demand Skills for IS IT Professionals

INTERNATIONAL CONFERENCE ONCOMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(UBMK 2016), 20 - 23 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri