Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Gender spesific differences in patients with psoriatic arthritis.

MODERN RHEUMATOLOGY, vol.-, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Comorbidities in patients with psoriatic arthritis: a comparison with rheumatoid arthritis and psoriasis.

International journal of rheumatic diseases, vol.18, no.8, pp.873-9, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Diurnal Variation in Distal Femoral Cartilage Thickness.

The Journal of rheumatology, vol.42, pp.2215, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Ultrasonographic assessment of diurnal variation in the femoral condylar cartilage thickness in healthy young adults.

American journal of physical medicine & rehabilitation, vol.94, pp.297-303, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Decreased femoral cartilage thickness in patients with systemic sclerosis.

The American journal of the medical sciences, vol.347, pp.382-6, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Efficacy and safety of biologic treatments in Familial Mediterranean Fever.

The American journal of the medical sciences, vol.346, pp.137-41, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Future of Rehabilitation Interventions for Rheumatic Patients in the Mediterranean Region.

Mediterranean journal of rheumatology, vol.28, pp.70-74, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Hand bone mass in rheumatoid arthritis: A review of the literature.

World journal of orthopedics, vol.6, pp.106-16, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Ankilozan Spondilitte Medikal Tedavi

Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Özel Sayısı, vol.7, no.3, pp.35-43, 2014 (Other Refereed National Journals)

Physiotherapy and rehabilitation in ankylosing spondylitis is it still the mainstay of management in the era of biologics

International Journal of Clinical Rheumatology, vol.8, no.5, pp.579-584, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Romatizmal Hastalıklarda Biyolojik Ajanların Endikasyon Dışı Kullanımı

Clinic Medicine Bilimsel ve Güncel Tıp Dergisi, vol.9, no.1, pp.99-110, 2013 (Other Refereed National Journals)

Osteoporozda Medikal Tedavi

Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Özel Sayısı, vol.5, no.3, pp.104-118, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Can Smoking Cause Paradoxical Findings in Patients with Psoriatic Arthritis? 11The international congress on spondyloarthritides

11The international congress on spondyloarthritides., GENT, Belgium, 04 October 2018 - 06 January 2019, vol.36, pp.717

2016’da YENİ NE VAR?En yeni makaleler bize neler söylüyor?

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Turkey, 22 - 26 March 2017

Psöriatik artritli hastalarda hasta ve hekim global değerlendirmesi farklı mıdır?

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Turkey, 22 - 26 March 2017

Ankilozan Spondilitli Hastada Servikal Fraktür

16. Ulusal Romatoloji Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Sistemik Sklerozda Kienböck Hastalığı ve İloprost

Sivas Romatoloji Günleri, Turkey, 19 - 21 September 2014

Daktilit Tedavisinde İyontoforez Gerçekten Etkin bir Tedavi Yöntemi midir

24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 27 - 31 March 2013

İskemik inme etyolojisinde artmış FVIII seviyesi

21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 24 - 29 October 2007